Doraźna pomoc psychiatryczna. | Psychologia kliniczna

Doraźna pomoc psychiatryczna.

Stany wymagające pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym (określane czasem jako, nagłe”, , naglące’) , to stany charakteryzujące się wystąpieniem zachowania niezwykłego, zaburzonego, niedostosowanego społecznie, niezrozumiałego dla otoczenia.
Skutków tego zachowania nie można przewidzieć, jednakże istnieje możliwzść, że człowiek w tym stanie może zagrażać zdrowiu i życiu własnemu lub swego otoczenia.
Stany te często cechują się nagłością wystąpienia (ale nie jest tz reguła, a dokładna obserwacja często pozwala zauważyć narastanie zaburzeń) przez czas dłuższy.
Każdy lekarz może znaleźć się w sytuacji, w której wyniknie konieczność udzielenia pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym.
Tę potrzebę może zgłosić sam pacjent, jego rodzina, sąsiedzi, czasem osoby przypadkowe czy przedstawiciele służb porządkowych.
Niekiedy doraźnej pomocy psychiatrycznej będzie wymagał pacjent przebywający w szpitalu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • pomoc psychiatryczna
 • nagła pomoc psychiatryczna
 • doraźna pomoc psychiatryczna warszawa
 • pomoc psychiatryczna krakow
 • nagła pomoc psychiatryczna warszawa
 • infolinia psychiatryczna
 • dorażna pomoc psychooga
 • pomoc psychiatryczna londyn
 • nagla pomoc psychiatryczna
 • dorazna pomoc laryngologiczna warszawa
 • pomoc psychiatryczna infpolinia
 • pomoc psychiatryczna skype
 • doraźna pomoc psychiatryczna
 • infolinia pomocy psychiatrycznej
 • nagla pomoc psychiatryczna warszawa
 • nagła pomoc psychiatryczna kraków
 • pomoc psychiatryczna 24
 • pomoc psychiatryczna infolinia
 • infolinia pomoc chorym psychiatrycznie 2014
 • pomoc psychologiczna infolinia
 • avimex_anguel_popov kalisz firma html
 • dorazna pomoc psychiatryczna gdansk
 • pomoc psychologiczna infolinia kraków
 • doraźna pomoc psychologiczna
 • dorazna pomoc psychiatryczna lodz
 • nagła pomoc psychiatryczna łódź
 • nagła pomoc psychologiczna warszawa
 • opole pomoc psychiatryczna
 • pomoc paychiatryczna
 • doraźna pomoc sycholigiczna
 • nagła pomoc psychiatryczne warszawa
 • dorazna pomoc psychiatryczna krasnik
 • pomoc psychiatryczna kalisz
 • pomoc psychiatryczna od ręki
 • nagła pomoc psychiatryczna wrocław
 • dorażna pomoc psychitryczna
 • nagła pomoc psychiatryczna poznań
 • infolinia pomocy psychiatrycznej krakow
 • zalamanie nerwowe pomoc dorazna wroclaw
 • infolinia psychiatryczna łódź
 • krakow nagla pomoc psychiatryczna
 • kraków pomoc psychiatryczna
 • doraźna pomoc psychologiczna łódź
 • nagla pomoc psychiatryczna dla dzieci
 • doraźna pomoc psychologiczna wrocław
 • nAgla pomoc psychologiczna
 • nagla pomoc psyhiatryczna wroclaw
 • doraźna pomoc psychologiczna gdańsk
 • nagła pomoc psychiatryczna namyslow
 • nagła pomoc psychiatryczna opole

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.
Zła emocjonalna atmosfera
Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są:
Hormon leku

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna