Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego | Psychologia kliniczna

Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego

w związku z ekstremalnym pobudzeniem ruchowym i(lub)nasilonymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej.
Sekcyjnie stwierdza się często krwiaki nadtwardćwkowe, zawdy mięśnia sercowego i zapalenia płuc.
Leczenie i diagnostyka-tak majaczenia, jak i stanu ogólnego-powinny być podjęte natychmiast przez lekarza izby przyjęć.
Ryzyko zejścia śmiertelnego zwiększa się wraz z upływem czasu od wystąpienia objawów.
Należy pamiętać, że transport chorego, np.do odległego szpitala psychiatrycznego, może zmniejszyć jego szanse:ponadto jakaść opieki w szpitalu psychiatrycznym może być gorsza z uwagi na słabą bazę laboratzryjną i dzstępność konsultacji specjalistycznych.
W przypadku objawów rozwiniętego maj uczenia należy jak najszybciej podać środki uspokajające.
Diazepam połaje się początkowo dożylnie w ławce.
Wmg, a następnie, jeżeli pacjent przyjmuje leki, doustnie 10 mg co 4-6.
godzin-zależnie od nasilenia pobudzenia psychoruchowego.
Jeżeli wystąpienie majaczenia jest poprzedzone napadem padaczkowym, to podanie 30 mg diazepamudożylnie jest konieczne, dawka dobowa nie powinna przekroczyć 100 mg.
Jeżeli majaczeniu nie towarzyszą napady padaczkowe, to można stosować haloperydol, zazwyczaj domięśniowo w dawce 10 mg co 4-6 godzin, aż do uzyskania uspokojenia.
Następnie dawkę obniża się do 5-10 mg doustnie.
Znaczną popularność w Polsce uzyskał klometiazol podawany we wlewach, jest*to metoda skuteczna, ale ryzykowna, jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe*intubowanie pacjenta(zaleganie w drzewie oskrzelowym w przypadku nie rozpoznanego zapalenia oskrzeli).
Amerykanie chętnie stosują krótko działające pochodne benzodiazepiny(lorazepam, oksazepam).
W celu opanowania pobudzenia psychoruchowego nie należy stosować chlorpromazyny z uwagi na jej działanie hipotensyjne i tendencję do obniżania progu drgawkowego oraz hepatotoksyczności(potencjalnie u każdego z leczonych istnieje niedomoga wątroby).
Podstawowe znaczenie w leczeniu majaczenia ma podawanie witamin z grupy B w dużych dawkach, szczególnie dotyczy to tiaminy.
Takie postępowanie zmniejsza prawdopodobieństwo przejścia majaczenia w zespół Korsakowa, niekiedy z objawami encefalopatii Wernickego.
Dożylnie należy podawać witaminę G.
Bardzo ważna jest pielęgnacja chorego, powinien on znajdować się w jasnym pomieszczeniu.
Należy ograniczyć dopływ bodźców-zarówno słuchowych, jak i wzrokowych.
W przypadkach pobudzenia konieczne jest unieruchomienie pacjenta.
Ostra halucynoza alkoholowa występuje u pacjentów z wieloletnim uzależnieniem w 2, lub 3, dobie abstynencji.
W obrazie psychopatologicznym dominują omamy, zwłaszcza omamy słuchowe słowne, o treściach prowokujących u pacjenta lęk i zagrożenie(omamy słuchowe komentujące, groźby pozbawienia życia itp).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zejscie smiertelne
  • diazepam a zejscie smiertelne
  • Diazepam u chorego pobudzonego
  • diazepan na zejscie
  • unieruchomienie chorego pobudzonego postepowanie
  • załamanie stanu pacjenta
  • zejście psychologia

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Pobudzenie ruchowe osiąga różny stopień i występuje w bardzo wielu chorobach psychicznych, a zwłaszcza w cyklofrenii, w schizzlrenii (szczególnie w postaci katatonicznej i hebefreniczncj) , w niektórych psychozach alkoholowych i starczych, również w zespołach jakościowych zaburzeń świadomości o różnej etiologii.
Nie stwierdza się wzmożonego napięcia mięśniowego, a negatywizm przybiera inną postać.
Inną postacią zaburzeń aktywności (oprócz obniżenia i podwyższenia) jest typowe dla schizofrenii,
Zaburzenia aktywności i działań ruchowych.
Prawo Fechnera – siła wrażenia zmienia się wprost proporcjonalnie do logarytmu bodźca.
Chwiejność emocjonalna
Apatię należy wyraźnie odróżnić od stępienia uczuciowego.
Nastrój dysforyczny,
Zmysły – agendy mózgu
Często używane, a raczej nadużywane, słowo, depresja

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 October 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna