Grupy środków o działaniu uzależniającym. | Psychologia kliniczna

Grupy środków o działaniu uzależniającym.

Alkohol.
Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje jeden z trzech niżej wymienionych sposobżw picia:codzienne wypijanie alkoholu w celu utrzymania zadowalającego funkcjonowania, regularne, ale ograniczone do weekenduw picie dużych ilości alkoholu oraz ciągi picia występujące naprzemiennie z okresami trzeźwości.
Wyróżniają się takie zachowania, jak niemożność ograniczenia ilości wypijanego jednorazowo alkoholu lub powstrzymanie się ud picia, bezskutecznie podejmowane prżby wejścia w okres trzeźwości, tzw.przerwy w życiorysie(nieodtwarzaniezdarzeń w stanie upicia się), kontynuowanie picia mimo istnienia stanu chorobowego, o którym wiadomo, że pogarsza się w następstwie picia, picie alkoholi niekonsumpcyjnych.
Istnieją znaczne różnice kulturowe w stylach picia:alkohol w pustaci wina w krajach romańskich stanowi w zasadzie składnik codziennej diety, piwo pije się codziennie w niekrćrych krajach(np.w Bawarii), tzw.twarde alkohole w dużych ilościach, ale zazwyczaj niecodziennie, pije znaczna część populacji mężczyzn(picie wćdki w krajach WNT, Polsce, Finlandii).
Spożycie alkoholu per cwziw jest różne w poszczególnych krajach europejskich.
Polska znajduje się w środku tabeli w przeliczeniu na czysty spirytus rocznie.
Jednak straty zdrowotne, społeczne i ekznumiczne są większe niż w krajach, w których dominuje spożywanie alkoholi niskoprocentowych(udział wódki w strukturze spożycia wynzsi okuło BO%).
Uzależnienie od alkzholu dotyczy wielokrotnie częściej mężczyzn niż kobiet(stosunek hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych i odwykowych od lat wynosi b-9:I).
Największe ilości alkoholu są wypijane przez mężczyzn w wieku 20-30 lat(w większości jeszcze nie uzależnionych), później spożycie się zmniejsza.
U kobiet największe spożycie przypada na wiek 30-40 lat.
U podłoża uzależnienia u kobiet, częściej niż u mężczyzn, można dostrzec obniżenie nastroju i objawy nerwicowe, a także zaburzenia osobowości.
Z alkoholizmem wiąże się ściśle przestępczość.
Ponad 5 O’%czynów przeciwko życiu i zdrowiu jest popełnianych pod wpływem alkoholu, znaczna część wypadków drogowych wiąże się z prowadzeniem pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.
Nie do oszacowania są straty społeczne, w tym obarczenie emocjonalne i zaniedbywanie ekonomiczne rodziny.
Ocenia się, że co czwarta cszba ma w swoim utoczeniu kogoś z problemem alkoholowym(kogoś, kro ponosi straty osobiste w związku z piciem alkoholu lub którego picie powoduje straty u innych), choć niekoniecznie uzależnionego.
Liczbę osób z problemem alkoholowym ocenia się w Polsce na około 3000000, w tym uzależnionych na 600000.
O znaczeniu alkoholu i związanych z nim problemuw społecznych oraz pozycji jaką zajmują wpływy ze sprzedaży alkoholu dc Skarbu Państwa, dobrze informuje udział w dochodach budżetu wynoszący od lat około l 4%.
Stan zwykłego upojenia alkoholem może powodować znaczne zmiany w zachowaniu.
Wyrażają się one agresywnością, upośledzeniem uwagi, pobudzeniem, chwiejnością afektu, u jednych euforią, u innych smurkiemt.
Towarzyszy temu zamazana mowa i brak koordynacji ruchowej.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Idee nadwartościowe.
Pary łączą się pod wpływem romantycznej miłości
Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych, czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.
Podział urojeń według budowy.
Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.
Tak jak dzisiejsze pawiany był on zagrożony atakami drapieżników.
Urojenia wielkościowe często dotyczą pozycji człowieka w kraju i świecie.
Niekiedy urojenia hipochondryczne zwracają uwagę otoczenia absurdalnością treści.
Potrzeba seksu czyli wirtualny początek życia
Urojenia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna