Matołectwo endemiczne | Psychologia kliniczna

Matołectwo endemiczne

występuje w okolicach górzystych i wzdłuż przebiegu rzek:łączy się z niedoborem jodu w pokarmach dorosłych niedoczynność tarczycy zbyt późno rozpoznana lub źle leczona prowadzi szybko do zespołu otępiennego.
Chorych cechuje znaczna apatia, spowolnienie psychoruchowe, stępienie życia emocjonalnego.
Z powikłań psychiatrycznych należy wymienić zespoły paranoidalne, organiczne halucynozy, psychozy majaczeniowe.
Zaburzenia czynności gruczołów przytarczycznych.
Stosun*kawo rzadkim schorzeniem jest nadczynność przytarczyc, która pozostaje w związku z gruczolakiem lub zatruciem para(hormonem.
Wśród powikłań psychiatrycznych spotyka się zespoły zaburzeń świadomości.
Zmniejszona aktywnzść hormonalna przytarczyc przejawia się tężyczką(rewma).
Przyczynami są choroby zapalne i zwyrodnieniowe gruczołów przytarczycznych, a także ich uszkodzenie w trakcie operacji tarczycy.
Ciężkie przypadki*tężyczki mogą przejawiać się drgawkami padaczkowymi, zwężeniem pola świadomości połączonym z lękiem i pobudzeniem psychoruchowym.
Jeżeli nie udzieli się choremu szybkiej pomocy, stan ten może przejść w amencję zapowiadającą zejście*śmiertelne albo w osłupienie kataleptyczne.
Niedoczynność przysadki mózgowej(zespół Glińskiegc i Simmondsa)przebiega ze znamiennymi zaburzeniami łaknienia, z zanikiem napędu życiowego i zobojętnieniem podbarwionym depresyjnie.
Objawy narastają zwykle w ciągu wielu lat.
Chorzy uskarżają się na szybką męczliwoić, zanik popędu płciowego, na wzmożoną potrzebę snu, na dużą wrażliwość na zimno.
Zaburzenia’te bywają przyczyną omyłek diagnostycznych.
Rozpoznanie idzie początkowo w kierunku depresji, niekiedy rozpoznaje się jadłowstręt psychopodobny(anoreaiamentulis s.nervosu\.
Zaburzenia czynności nadnerczy mogą się przejawiać w pustaci nadczynności kory nadnerczy, której wyrazem jest wzmożone wydzielanie kortyzonu, hydrokortyzonu i I I-.
I/-oksykonykosteroidów(zespół Cushinga), zespołu wzmożonego wydzielania androgenów(zespół nadnerczowo-płciowy)i niedoczynności kory nadnerczy(choroba Addisona).
Przyczyną zespołu Cushinga jest najczęściej gruczolak lub rak kory nadnerczy.
Poza typowymi objawami somatycznymi(twarz księżycowata, rozstępy na skórze podbrzusza i ud, nadciśnienie krwi, wzrost stężenia glukozy we krwi, cukromocz, osteoporoza, u kobiet cechy wirylizacji)stwierdza się zmiany w stanie psychicznym:chwiejność uczuciową, zaburzenia napędu psychoruchowego(obniżenie lub rzadziej podwyższenie), drażliwość i wybuchowość, reaktywne zaburzenia nastroju(depresja psychogenna u kobiet w związku z wyglądem zewnętrznym).
Zdarzają się też powikłania psychotyczne o charakterze zespołów paranoidalnych i stany depresyjne przypominające obrazem klinicznym depresję endogenną.
Zespół nadnerczowo-płciowy może mieć charakter pierwotny i wtórny.
Nadmierne wydzielanie androgenów nadnerczowych prowadzi, w zależności od okresu wystąpienia objawów choroby, do:wrodzonego rzekomego obojnactwa u dziewcząt, przedwczesnego dojrzewania płciowego u chłopców i wirylizacji u dojrzewających dziewcząt.
Towarzyszące tym zmianom zjawiska psychopatologiczne mogą mieć charakter zaburzeń osobowości, zachzwań nerwicowych lub psychoz somatogennych(zespoły zaburzeń świadomości).
Należy też wspomnieć o guzie chromochłonnym nadnerczy(yzzcmmwwcmw), przebiegającym z nadciśnieniem tętniczym.
Wyodrębnia się dwie postacie kliniczne guza:ze stałym lub napadowym wydzielaniem amin katechclowych.
U chorych z pierwszą postacią górują objawy neurasteniczna-hipochondryczne niepokój, kołatanie serca, potliwość, wrażenie podwyższonej temperatury, bóle.
głowy, nudności i drżenie rąk.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • matołectwo endemiczne
  • Znaczna dojrzewania
  • matolectwo endemiczne
  • matolectwo u kobiety w ciazy
  • matołectwo diagnostyka w okresie ciąży
  • obraz matołectwa

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3
Mimo przedstawionego wyżej zastrzeżenia, odnoszącego się do Art. 4,
ASPEKTY MORALNE ZAWODU FARMACEUTY
5.3. Podsumowanie.
4) Przedłużenie życia. Nawet do 200 lat.
4. UTOPIŚCI WOBEC PROBLEMU ŚMIERCI.
3.3. Utopijne lekarstwa i wiedza medyczna.
3.2. Szpitale, domy starców.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 2, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna