Choroby narządów wewnętrznych. | Psychologia kliniczna

Choroby narządów wewnętrznych.

Choroby narządu krążenia.
Nieprawidłowa praca serca odbija się natychmiast na funkcji mózgu.
Z tego względu zarówno ostre, jak i przewlekłe choroby narządu krążenia można sprowadzić do omówionego już w tym rozdziale niedoboru tlenu.
Najwrażliwsza z wszystkich tkanek ustroju na niedobżr tlenu jest tkanka nerwowa.
W następstwie zarówno ostrego, jak i przewlekłego niedotlenienia w korze płatów czołowych stwierdza się zmiany neurohisropwolugiczne, podczas gdy zmian tych może nie być nie tylko w innych narządach, ale też w pozostałych okolicach mózgu.
Ma to określone konsekwencje psychiatryczne.
Pierwszym objawem jest lęk.
Może on towarzyszyć nawet niewielkim zaburzeniom rytmu serca.
Wynika to z roli, jaką serce pełni w wyobraźni każdego człowieka.
Lęk jest nieodłącznym objawem towarzyszącym duszności.
Przybiera on charakter lęku przed śmiercią, ale może też przybierać inne postacie, np.dolegliwości hipochondrycznych, nastroju depresyjnego itd.
Obserwuje się to u chorych po zawale mięśnia sercowego, u osób z sercem płucnym, w zapaleniu mięśnia serczwego, w mętna pezÓrb(dusznica bolesna), w wadach zastawkowych.
U osób z zespołem wypadania zastawki dwudzielnej stwierdza się częściej niż u osób zdrowych objawy lęku napadowego(napady paniki, ang.panie disorler-uważane przez psychiatrów amerykańskich za odrębną jednostkę nozologiczną).
Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem dz psychoz, najczęściej typu majaczeniowego.
Psychozy z pobudzeniem ruchowym, np.amemia, choć rzadkie, są niebezpieczne, gdyż obciążają nadmiernie układ krążenia.
Zarówno ostre niedotlenienie xu n.(np.w następstwie zatrzymania akcji serca, ang.cardiacarrest), jak i długotrwałe niedotlenienie u chorych z przewlekłymi chorobami układu krążenia, prowadzi Iz zaburzeń metabolicznych w mózgu i en c e fa I o p at i i.
W stanie psychicznym przejawia się to zmianami nępiennymii charakteropatycznymi.
Choroby układu trawiennego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • schorzenia narządów wewnętrznych
 • choroby narządów wewnętrznych
 • zaburzenia psychiczne w chorobach narzadow wewnetrzynych
 • zaburzenia pracy narządów wewnętrznych
 • niedotlenienie płatów czołowych
 • samookaleczenia narzadow wewnetrznych
 • przewlekłe schorzenie narządów wewnętrznych serce
 • przewlekłe schorzenia narządów wewnętrznych
 • niedotlenienie mozgu a psychozy
 • choroby narzadow wewnetrznych i zaburzenia psychiczne
 • zaburzenie pracy narządów wewnętrznych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Pacjent.
Pobudzenie może wymagać stosowania środków neuroleptnych.
Omamom mogą towarzyszyć związane z nimi treściowo urojenia.
Grupy środków o działaniu uzależniającym.
Czynniki kulturowe mogą niekiedy decydować o wyborze środka.
Mechanizm etykietowania społecznego
Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.
Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.
Choroby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna