Choroby narządów wewnętrznych. | Psychologia kliniczna

Choroby narządów wewnętrznych.

Choroby narządu krążenia.
Nieprawidłowa praca serca odbija się natychmiast na funkcji mózgu.
Z tego względu zarówno ostre, jak i przewlekłe choroby narządu krążenia można sprowadzić do omówionego już w tym rozdziale niedoboru tlenu.
Najwrażliwsza z wszystkich tkanek ustroju na niedobżr tlenu jest tkanka nerwowa.
W następstwie zarówno ostrego, jak i przewlekłego niedotlenienia w korze płatów czołowych stwierdza się zmiany neurohisropwolugiczne, podczas gdy zmian tych może nie być nie tylko w innych narządach, ale też w pozostałych okolicach mózgu.
Ma to określone konsekwencje psychiatryczne.
Pierwszym objawem jest lęk.
Może on towarzyszyć nawet niewielkim zaburzeniom rytmu serca.
Wynika to z roli, jaką serce pełni w wyobraźni każdego człowieka.
Lęk jest nieodłącznym objawem towarzyszącym duszności.
Przybiera on charakter lęku przed śmiercią, ale może też przybierać inne postacie, np.dolegliwości hipochondrycznych, nastroju depresyjnego itd.
Obserwuje się to u chorych po zawale mięśnia sercowego, u osób z sercem płucnym, w zapaleniu mięśnia serczwego, w mętna pezÓrb(dusznica bolesna), w wadach zastawkowych.
U osób z zespołem wypadania zastawki dwudzielnej stwierdza się częściej niż u osób zdrowych objawy lęku napadowego(napady paniki, ang.panie disorler-uważane przez psychiatrów amerykańskich za odrębną jednostkę nozologiczną).
Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem dz psychoz, najczęściej typu majaczeniowego.
Psychozy z pobudzeniem ruchowym, np.amemia, choć rzadkie, są niebezpieczne, gdyż obciążają nadmiernie układ krążenia.
Zarówno ostre niedotlenienie xu n.(np.w następstwie zatrzymania akcji serca, ang.cardiacarrest), jak i długotrwałe niedotlenienie u chorych z przewlekłymi chorobami układu krążenia, prowadzi Iz zaburzeń metabolicznych w mózgu i en c e fa I o p at i i.
W stanie psychicznym przejawia się to zmianami nępiennymii charakteropatycznymi.
Choroby układu trawiennego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • schorzenia narządów wewnętrznych
 • choroby narządów wewnętrznych
 • zaburzenia psychiczne w chorobach narzadow wewnetrzynych
 • zaburzenia pracy narządów wewnętrznych
 • niedotlenienie płatów czołowych
 • samookaleczenia narzadow wewnetrznych
 • przewlekłe schorzenie narządów wewnętrznych serce
 • przewlekłe schorzenia narządów wewnętrznych
 • niedotlenienie mozgu a psychozy
 • choroby narzadow wewnetrznych i zaburzenia psychiczne
 • zaburzenie pracy narządów wewnętrznych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Dla ilustracji podamy dwa przypadki enuresis leczone w Poradni przy Zakładzie Psychologii Klinicznej UJ.
DZIECI NIEDOSTOSOWANE SPOŁECZNIE. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Pschologia kliniczna
3. Testy psychometryczne
Rozdział II NIEKTÓRE PROBLEMY TEORII ZACHOWANIA
zespól Gansera--pseudodemencja PSYCHOLOGIA KLINICZNA
chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.
sowanym otępieniem terapia behawioralna:
reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:
paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna