Prąd elektryczny. | Psychologia kliniczna

Prąd elektryczny.

Może tu chodzić o porażenie piorunem lub prądem z sied.
Następstwa takiego wypadku są podobne do skutków urazu mechanicznego..
nagłej otrucie przytomności chory może przez pewien czas wykazywać objaw stanu pomrocznego.
Porażenie prądem może być też przyczyną odczynów nerwicowych z uporczywymi bolami głowy, obniżeniem nastroju i objaw wegetatywnymi.
Promieniowanie elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, generowąiieprzez różne urządzenia, nie ma udowodnionego działania szkodliwego na ukłanerwowy, ale może być przyczyną(subiektywną)dolegliwości neurastenicznych.
Promieniowanie jonizujące ma natomiast wyraźnie szkodliwy wpływ mośrodkowy układ nerwowy, a tym samym na stan psychiczny.
Powoduje zakłćcenia w metabolizmie białkowym i układach enzymatycznych, zaburza przepuszczalność naczyń krwionośnych i błon komórkowych.
Promieniowanie jonizujące wywołuje zaburzenia neurasteniczne, a w bardziej zaawansowanych stadiach objawy psychotyczne(jakościowe zaburzenia świadomości).
Zabiegi chirurgiczne mogą prowadzić dc tzw.psychoz pooperacyjnych, które.
nie są bynajmniej jednolitą grupą zaburzeń psychicznych.
Może tutaj chodzić o różne związki patogenetyczne.
Przede wszystkim trzeba uwzględnić wpływ znieczulenia ogólnego.
Przez kilka godzin, a nawet kilka dni mogą si utrzymywać po narkozie zaburzenia świadomości jakościowe z dezorientacją skłonnością do halucynacji, obniżonym pojmowaniem, niepokojem.
Stany te mijają bez śladu.
Głębsze zaburzenia psychiczne mogą wywoływać operacje z długotrwałym znieczuleniem połączonym z krążeniem pozaustrojowym(np.zabiegi na otwartym sercu).
Niemałe znaczenie mają tutaj zmiany w układzie nerwowym występujące przed operacją, np.w następstwie niewydolności krążenia, zmian nowotworowych in Istotna jest też rozległość zabiegu i uszkodzenia tkanek, rodzaj narządu ogólnoustrojowe skutki metaboliczne zaibiegu(np.po operacjach gruczołu tarczowego, nadnerczy, trzustki, wątroby), powikłania pooperacyjne o typie zakażeń i zakłóceń przemiany wodna-elektrolitowej, wpływ leków stosowanych po operacji(antybiotyki, leki immunosupresyjne, cytostatyczne, hormonalne), wiek pacjenta i jego osobowość.
Trzeba też pamiętać, że operacja-jako sytuacja trudna może być źródłem zaburzeń reaktywnych typu nerwicowego.
Powyższe zestawienie czynników patogenetycznych nie wyczerpuje oczywiście listy możliwych przyczyn reakcji egzogennych, do których można jeszcze dodać:zaburzenia rytmów biologicznych, deprywację snu, zmiany warunków meteorologicznych, zjawiska immunopatologiczne, hematologiczne i wiele innych.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Klorgilina-selektywny inhibitor MAO-A, zwiększa syntezę NAT i uwalnia MSH.
Wtedy to dostrzeżono w osobie z zaburzeniami psychicznymi człowieka chorego.
Moderujący wpływ na wydzielanie tego hormonu mają neuroprzekażniki Ach, DA, 5-HT i GABA.
Inne badania pracowniane: testy specyficzne, badania neurohormonalne problemy immunologiczne.
Schemat potencjaićw wywołanych bodzcem słuchowym (w skali logarytmicznej) .
Zarys dziejów psychiatrii Kierunki w psychiatrii.
Schemat przebiegu snu u zdrowej osoby dorosłej.
Badanie EPG jest więc pomocne w diagnostyce chorób psychicznych o podłożu organicznym.
Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod.
Regulacyjna Teoria Osobowości J. Reykowskiego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna