Prąd elektryczny. | Psychologia kliniczna

Prąd elektryczny.

Może tu chodzić o porażenie piorunem lub prądem z sied.
Następstwa takiego wypadku są podobne do skutków urazu mechanicznego..
nagłej otrucie przytomności chory może przez pewien czas wykazywać objaw stanu pomrocznego.
Porażenie prądem może być też przyczyną odczynów nerwicowych z uporczywymi bolami głowy, obniżeniem nastroju i objaw wegetatywnymi.
Promieniowanie elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, generowąiieprzez różne urządzenia, nie ma udowodnionego działania szkodliwego na ukłanerwowy, ale może być przyczyną(subiektywną)dolegliwości neurastenicznych.
Promieniowanie jonizujące ma natomiast wyraźnie szkodliwy wpływ mośrodkowy układ nerwowy, a tym samym na stan psychiczny.
Powoduje zakłćcenia w metabolizmie białkowym i układach enzymatycznych, zaburza przepuszczalność naczyń krwionośnych i błon komórkowych.
Promieniowanie jonizujące wywołuje zaburzenia neurasteniczne, a w bardziej zaawansowanych stadiach objawy psychotyczne(jakościowe zaburzenia świadomości).
Zabiegi chirurgiczne mogą prowadzić dc tzw.psychoz pooperacyjnych, które.
nie są bynajmniej jednolitą grupą zaburzeń psychicznych.
Może tutaj chodzić o różne związki patogenetyczne.
Przede wszystkim trzeba uwzględnić wpływ znieczulenia ogólnego.
Przez kilka godzin, a nawet kilka dni mogą si utrzymywać po narkozie zaburzenia świadomości jakościowe z dezorientacją skłonnością do halucynacji, obniżonym pojmowaniem, niepokojem.
Stany te mijają bez śladu.
Głębsze zaburzenia psychiczne mogą wywoływać operacje z długotrwałym znieczuleniem połączonym z krążeniem pozaustrojowym(np.zabiegi na otwartym sercu).
Niemałe znaczenie mają tutaj zmiany w układzie nerwowym występujące przed operacją, np.w następstwie niewydolności krążenia, zmian nowotworowych in Istotna jest też rozległość zabiegu i uszkodzenia tkanek, rodzaj narządu ogólnoustrojowe skutki metaboliczne zaibiegu(np.po operacjach gruczołu tarczowego, nadnerczy, trzustki, wątroby), powikłania pooperacyjne o typie zakażeń i zakłóceń przemiany wodna-elektrolitowej, wpływ leków stosowanych po operacji(antybiotyki, leki immunosupresyjne, cytostatyczne, hormonalne), wiek pacjenta i jego osobowość.
Trzeba też pamiętać, że operacja-jako sytuacja trudna może być źródłem zaburzeń reaktywnych typu nerwicowego.
Powyższe zestawienie czynników patogenetycznych nie wyczerpuje oczywiście listy możliwych przyczyn reakcji egzogennych, do których można jeszcze dodać:zaburzenia rytmów biologicznych, deprywację snu, zmiany warunków meteorologicznych, zjawiska immunopatologiczne, hematologiczne i wiele innych.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Badanie kontrastowe układu pływowego mózgu.
Badania neuroradiologiczne.
Metody swoiste: testy psychologiczne i inwentarze osobowości.
Chodzi o kierunek społeczny, oczywiście w skrajnej postaci.
Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.
Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są
Psycholog kliniczny powinien
Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna