Niedobory witamin. | Psychologia kliniczna

Niedobory witamin.

Odgrywają w patogenezie wielu zaburzeń psychicznych istotną rolę.
W krajach rozwiniętych jest on zwykle wtórny dc pierwotnych przyczyn, którymi, zdaniem Wąsika(19883, są:1)jednostronne odżywianie się będące wynikiem narzucanych rygorów dietetycznych:2)zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego:3)niemożność wykorzystania witamin, np, w chorobach wątroby:4)zaburzenia flory bakteryjnej biorącej udział w syntezie niekrurych witamin np.w trakcie stosowania antybiotyków doustnie:5)wzrost zapotrzebowania na witaminy, np.w czasie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, w ciąży, w okresie karmienia niemowlęcia itd.
H i po w i tam i no za powstała w następstwie jednostronnego żywienia może wystąpić u niektórych chorych na schizofrenię, pacjentów z długimi fazami depresyjnymi, u których zanik łaknienia doprowadził do zmniejszenia ilości spożywanych pokarmów i ich ważnych skladnikuw.
Dotyczy to również osób w podesz(ym wieku z objawami otępienngymi.
N i e dobór w i 1 a m i ny B Oiaminy)w następstwie upośledzenia wchłaniania i jednostronnego odżywiania się spotyka się w przewlekłych fazach uzależnienia alkoholowego.
Awitaminoza B u alkoholików, ale nie tylko, może doprowadzić do encefalopatii krwotocznej mózgu i psychozy Korsakowa.
Poza zaburzeniami psychicznymi w hipowitaminozie B stwierdzaj się objawy zapalenia wielonerwowegoz parestezjami, upośledzeniem czucia i osłabieniem lub zniesieniem odruchów głębokich.
U osób uzależnionych od alkoholu spotyka się również ni edobór witaminy 8, (ryboflawiny).
Psychopatologicznym wyrazem jej braku jest obniżenie nastroju, senność i spowolnienie psychoruchowe.
Podobne, a więc mało swoiste objawy w stanie psychicznym, wykazują osoby z niedoborem witaminy 8, (piryloksyny).
Większe zróżnicowanie zaburzeń psychicznych można stwierdzić w następstwie awitaminozy lub hipowitaminozy BQ-od objawów neurastenicznych z męczliwzścią i sennością dz zespołów psychotycznych o charakterze urojeniowymi otępienia.
Do zespołu witamin grupy B należy również kwas foliowy.
Jego niedobór jest zwykle wynikiem niedostatecznej podaży i zaburzeń wchłaniania.
Niedobór kwasu foliowego spotyka się u chorych długotrwale hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych.
Dotyczy to również chorych na padaczkę, leczonych pochodnymi hydantoiny.
Następstwa psychopatologiczne hipowitaminozy są mało swoiste i przypominają zespół neurasteniczny:osłabienie, męczliwość, trudności w skupieniu uwagi.
Do witamin grupy B zalicza się witaminę PP(amid kwasu nikotynowego).
Niedobór tej witaminy powoduje objawy pelagry.
Częste są objawy neurologiczne i zaburzenia psychiczne, które w początkowych okresach przybierają charakter objawów neurastenicznych.
W miarę narastania objawów neurologicznych(poił neuropatia)pogarsza się stan psychiczny chorych.
Mogą wystąpić stany psychotyczne z jakościowymi zaburzeniami świadomości(stany pomroczne), z dużym pobudzeniem ruchowym i agresywnością.
W różnicowaniu awitaminozy PP trzeba brać pod uwagę toczeń rumieniowaty, o czym będzie jeszcze mowa w tym rozdziale.
Niedobór witaminy O(kwas askorbinowy)w krajach cywilizowanych należy do rzadkości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • przewlekły zespół neurasteniczny
  • alkoholizm hipowitaminozy
  • co to jest-przewlekły zespół neurasteniczny upośledzenia
  • objawy neurologiczne a niedobory witamin
  • zespół neurasteniczny
  • zespół neurasteniczny przewlekły

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Grupy środków o działaniu uzależniającym.
Czynniki kulturowe mogą niekiedy decydować o wyborze środka.
Mechanizm etykietowania społecznego
Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.
Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.
Choroby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych.
Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej".
W pustaci napadowej
Matołectwo endemiczne

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna