Leczenie stanu padaczkowego. | Psychologia kliniczna

Leczenie stanu padaczkowego.

Każdy lekarz, w ramach doraźnych działań ratujących życie, powinien umieć udzielić pomocy choremu w stanie padaczkowym.
Jak już wspomniano, stany padaczkowe dzielimy na drgawkowe i nie drgawkowe(np.stan napadów absencyjnych, psychomotorycznych itd).
Najgroźniejszy dla życia chorego jest stan padaczkowy drgawkowy.
Przede wszystkim należy przerwać napady i zapobiec ich nawrotom, następnie wyrównać zaburzenia elektrolitowe, a przez cały czas zapewniać choremu stalą opiekę lekarska-pielęgniarską, aby nie dopuścić dc powikłań.
Każdy chory w sranie padaczkowym powinien znaleźć się w szpitalu(oddział neurologiczny, intensywnej opieki medycznej lub oddział psychiatryczny).
Od samego pzczątku należy podać dostępne leki przeciwpadaczkowe.
Chorego układa się w pozycji na bok, aby uniknąć zachłyśnięcia się wymiotami lub wydzieliną.
Ważnym zadaniem personelu pielęgniarskiego jest dbałość o drożność dróg oddechowych(podtrzymywanie żuchwy, odchylanie głowy).
Nlajlepiej podać dożylnie klcnazepam(I-2 mg)lub diazepam(10 mg).
Jeżeli nie ma tych leków, można wstrzyknąć domięśniowo 200 mg fenobarbitalu lub paraldehyd w dwóch wstrzyknięciach domięśniowych po 5 mg.
Postępowanie takie można powtórzyć pu 30 min, jeżeli nie ulało się przerwać napadów.
Szczególnie troskliwej opieki wymagają dzieci i osoby starsze.
Stany padaczkowe medrgawkowe nie wymagają tak intensywnego działania.
Niektóre po kilku godzinach mijają samorzutnie(np.stanów napadów absencyj nych).
W stanach napadów częściowych złożonych stosuje się karbamazepinę, kwas walproinowy lub leki z grupy benzodiazepin.
Leczenie psychoz u chorych na padaczkę nie różni się od postępowania przyjętego w psychiatrii.
Należy pamiętać, że niektóre leki psychotropowe(np.leki neuroleptyczne, przeciwdepresyjne)obniżają próg pobudliwości drgawkowej.
Konieczne jest zatem równoległe stosowanie leków przeciwpadaczkowych w odpowiednio dużej dawce.
Pacjenci wykazujący objawy demencji i charakteropatii wymagają nic tylko optymalnego dawkowania leków przeciwpadaczkowych, ale przede wszystkim postępowania rehabilitacyjnego.
U chorych z zaburzeniami zachowania wskazane są leki w rodzaju karbamazepiny, anksjolityki lub małe dawki neuroleptyków.
Stopień inwalidztwa będzie zależał zarówno od częstotliwości napadów, jak i od nasilenia objawów nępienno-charakteropatycznych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • stan padaczkowy leczenie
  • charakteropatia leczenie
  • postępowanie zc horym na charakteropatię
  • stan padaczkowy postępowanie
  • stan padaczkowy
  • ada cz loc:LT
  • leczenie charaktreoparii
  • charakteropatia padaczkowa postepowanie pielęgniarskie
  • charakteropatia jak leczyć
  • stan padaczkowy u dziecka

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2. Rozwój więziennictwa w Polsce
b. System progresywny
PODSTAWY PSYCHOLOGII PENITENCJARNEJ
5. Metody terapii czynności wyższych
4. Mechanizmy restytucji
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
2. Ogólne zasady terapii czynności wyższych
ZASADY REHABILITACJI CHORYCH Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI WYŻSZYCH PO OGNISKOWYCH USZKODZENIACH MÓZGU
f. Badanie czynności pisania (grafii)

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna