Przewlekle zaburzenia psychiczne w padaczkach. | Psychologia kliniczna

Przewlekle zaburzenia psychiczne w padaczkach.

Wśród wielu lekarzy panowało do niedawna przekonanie o nierozłączności napadów padaczkowych oraz, charakteropatii”lub, otępienia padaczkowego”.
Tymczasem obydwa te terminy zostały we współczesnej nauce o palaczkach uznane za błędne.
Wskazywały bowiem bezpodstawnie na napady padaczkowe jako przyczynę zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania.
Patogeneza zmian nępienno-charakteropatycznych u chorych na padaczkę jeszłożona.
Zmiany te zależą przede wszystkim od organicznego uszkodzenia mózgu, wywołującego zarówno padaczkę, jak i przewlekłe objawy psychiatryczne.
Rodzaj i nasilenie tych objawów ma przyczynowy związek z rozległością i umiejscowieniem uszkodzenia mćzgu.
Tylko u pewnej części chorych, w wyniku częstych napadów toniczna-klinicznych(np.po przebyciu stanu padaczkowego), następowego obrzęku mózgu i wgłębienia podnamiotowego hipokampa, może dojść do, uszkodzeń drgawkowych”mózgu.
Niedocenianą rolę w patogenezie objawów ot(piennych i charakteropatycznych u chorych na padaczkę odgrywa też przewlekła toksyczność lekowa, na którą narażeni są zwłaszcza chorzy leczeni więcej niż jednym lekiem(encefalopatia toksyczna polekowa).
Niekiedy przyczyną wtćrnych zmian organicznych w mózgu są skutki urazowe związane z upadkami chorych w czasie napadów i ciężkimi obrażeniami czaszkowa-mózgowymi.
Częstość występowania zmian ztępiennych u chorych na padaczkę zależy głównie od doboru chorych i metody ich badania.
W reprezentatywnych badaniach odsetek przypadków z wyraźniejszymi zmianami otępieniami ocenia się na 5-l 5’%.
W statystykach szpitalnych(szczegćlnie psychiatrycznych)
Bardziej zróżnicowane dane liczbowe odnoszą się do zaburzeń osobowości(charakteru).
Niektórzy autorzy są zdania, że 50%pacjentów nie ujawnia odchyleń charakterologicznych.
W Polsce Grudzińska(1974)rozpoznała charakteropatę u 4%zarejestrowanych na padaczkę.
Niektórzy epileptolodzy wiążą charakteropatię(zespół zachowania agresywnego)z umiejscowieniem ogniska padaczkowego w płatach skroniowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • charakteropatia padaczkowa
  • charakteropatia u chorych na padaczke
  • charakteropatia wiloprzyczynowa
  • grudzińska padaczka
  • padaczka charakter chorego
  • padaczka otepienie
  • padaczka otepienie charakteropatia
  • padaczka skroniowa kiedy charakteropatia?
  • życie z charakteropatą

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2.10.2. Natura jest przeciwnikiem człowieka.
2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.
2.5. Ład społeczny.
2.4. Zdrowe pożywienie.
2.3. Ubrania, higiena osobista.
2.2. Zdrowe mieszkania, czystość, ciepto.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna