Przewlekle zaburzenia psychiczne w padaczkach. | Psychologia kliniczna

Przewlekle zaburzenia psychiczne w padaczkach.

Wśród wielu lekarzy panowało do niedawna przekonanie o nierozłączności napadów padaczkowych oraz, charakteropatii”lub, otępienia padaczkowego”.
Tymczasem obydwa te terminy zostały we współczesnej nauce o palaczkach uznane za błędne.
Wskazywały bowiem bezpodstawnie na napady padaczkowe jako przyczynę zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania.
Patogeneza zmian nępienno-charakteropatycznych u chorych na padaczkę jeszłożona.
Zmiany te zależą przede wszystkim od organicznego uszkodzenia mózgu, wywołującego zarówno padaczkę, jak i przewlekłe objawy psychiatryczne.
Rodzaj i nasilenie tych objawów ma przyczynowy związek z rozległością i umiejscowieniem uszkodzenia mćzgu.
Tylko u pewnej części chorych, w wyniku częstych napadów toniczna-klinicznych(np.po przebyciu stanu padaczkowego), następowego obrzęku mózgu i wgłębienia podnamiotowego hipokampa, może dojść do, uszkodzeń drgawkowych”mózgu.
Niedocenianą rolę w patogenezie objawów ot(piennych i charakteropatycznych u chorych na padaczkę odgrywa też przewlekła toksyczność lekowa, na którą narażeni są zwłaszcza chorzy leczeni więcej niż jednym lekiem(encefalopatia toksyczna polekowa).
Niekiedy przyczyną wtćrnych zmian organicznych w mózgu są skutki urazowe związane z upadkami chorych w czasie napadów i ciężkimi obrażeniami czaszkowa-mózgowymi.
Częstość występowania zmian ztępiennych u chorych na padaczkę zależy głównie od doboru chorych i metody ich badania.
W reprezentatywnych badaniach odsetek przypadków z wyraźniejszymi zmianami otępieniami ocenia się na 5-l 5’%.
W statystykach szpitalnych(szczegćlnie psychiatrycznych)
Bardziej zróżnicowane dane liczbowe odnoszą się do zaburzeń osobowości(charakteru).
Niektórzy autorzy są zdania, że 50%pacjentów nie ujawnia odchyleń charakterologicznych.
W Polsce Grudzińska(1974)rozpoznała charakteropatę u 4%zarejestrowanych na padaczkę.
Niektórzy epileptolodzy wiążą charakteropatię(zespół zachowania agresywnego)z umiejscowieniem ogniska padaczkowego w płatach skroniowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • charakteropatia padaczkowa
  • charakteropatia u chorych na padaczke
  • charakteropatia wiloprzyczynowa
  • grudzińska padaczka
  • padaczka charakter chorego
  • padaczka otepienie
  • padaczka otepienie charakteropatia
  • padaczka skroniowa kiedy charakteropatia?
  • życie z charakteropatą

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2. ZDROWE OTOCZNIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE.
MEDYCYNA I ZDROWIE UTOPIAN
ZAKOŃCZENIE
6. Myśl szósta:
"Pamiętaj, że wola staje się nieprzezwyciężona,
3. Myśl trzecia:
2. Myśl druga:
KONTROWERSJE FILOZOFICZNE
Pragniemy zaznaczyć, że nikt z dotychczasowych opiekunów
OPIEKA RODZINNA W GMINIE CHOROSZCZ Zdzisław FALICKI, Marek STANKIEWICZ

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna