W ogólnym badaniu płynu mózgowa-rdzeniowego stwierdza się | Psychologia kliniczna

W ogólnym badaniu płynu mózgowa-rdzeniowego stwierdza się

duże zmiany:pleocytozę, zwiększenie poziomu białka, dodatnie odczyny globulinowe.
O rozpoznaniu decydują odczyny serologiczne:klasyczne i krętkowe.
W odczynach klasycznych(VDRL, VSR)używa się antygenu kardiolipidowego, zaś w krętkowych(TPI, FTA-AIS, TPH)badanie krętkowe opiera się na antygenach uzyskiwanych z krętków.
Odczyny klasyczne mogą być nieswoiście dodatnie, wymagają więc potwierdzenia wysoce swoistymi odczynami krętkowymi.
Istotne znaczenie ma odczyn VDRL, który wykonuje się w oddziałach szpitalnych rutnowu.
W wyniku przeprowadzania leczenia odczyny te stają się doić szybko ujemne, mogą też wygasać samoistnie, bez leczenia.
Ujemny wynik odczynów klasycznych nie stanowi dostatecznej podstawy do wykluczenia kiły układu OTWOWSZO.
Odczyny krętkowe.
FTA-AIS-odczyn immunnluorescencji krętków jest bardzo czuły i swoisty.
Po leczeniu utrzymuje się długo wynik dodatni(w niskim mianie), nawet przez kilka lat.
TPI-odczyn immobilizacji krętków(test Nelsona)jest najbardziej swoisty ze znanych testów kilowych, chociaż trudny technicznie*kosz*ow*.
Odczyny Bordeta i Wassermanna oraz Kolmera straciły na znaczeniu.
Rządku wykonuje się dzisiaj również złotowy odczyn koloidowy Langego(charakterystyczne było wyraźne odbarwienie w pierwszych probuwkach, przy niewielkich zmianach w następnych).
Leczenie kiły ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza porażenia postępującego w psychiatrii, przed wprowadzeniem penicylin opierało się na wstrzykiwaniu bizmutu, neosalwarsanu, a także na terapii gorączkowej(zimnica).
Od lat czterdziestych stosowanie penicyliny wyeliminowało te metody.
Najczęściej stosuje się:penicylinę krystaliczną G(dzżylnie 20-30000000 j, /dobę)z jednoczesnym doustnym zażywaniem probenecidu(Benemid)co 6 godzin po 500 mg, co zwykle ukazuje się leczeniem niewystarczającym, penicylinę benzatynową G, zaś w przypadkach uczulenia na penicylinę stosuje się retacyklinę(500 mg co 6 godzin przez 30 dni), erytromycynę w dawkach jw.i cefuiakson 2 g/dobę, dożylnie, przez cu najmniej 2 tygodnie.
Po porażeniu postępującym dawki antybiotyków muszą być wysokie.
Niekiedy na podstawie kontrolnych badań klinicznych i serologicznych zachodzi konieczność powtórzenia kuracji.
Powikłania psychiatryczne leczy się w zależności od rodzaju zespołu psychopatologicznego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • odczyn langego
 • odczyn immobilizacji krętków
 • odczyn złotowy w kile
 • badanie tph
 • test immobilizacji krętków
 • Tph badanie
 • odczyn fta poziomy
 • placzliwosc u pieciolatka
 • odczyny krętkowe kraków
 • odczyny koloidowe
 • odczyny kilowe z płynu rdzeniowo mozgowego
 • odczyn złotowy langego
 • odczyn złotowy
 • odczyn tph dodatni co oznacza?
 • odczyn nelsona przypadki kiły
 • odczyn nelsona
 • odczyn langego kiła
 • odczyn koloidowy krzywa koloidowa langego
 • odczyn immobilizacji krętków bladych
 • odczyn immobilizacji
 • vsr i vdrl

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Natręctwa i fobie.
Idee nadwartościowe.
Pary łączą się pod wpływem romantycznej miłości
Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych, czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.
Podział urojeń według budowy.
Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.
Tak jak dzisiejsze pawiany był on zagrożony atakami drapieżników.
Urojenia wielkościowe często dotyczą pozycji człowieka w kraju i świecie.
Niekiedy urojenia hipochondryczne zwracają uwagę otoczenia absurdalnością treści.
Potrzeba seksu czyli wirtualny początek życia

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna