Sporadycznie pojawiają się napady drgawkowe. | Psychologia kliniczna

Sporadycznie pojawiają się napady drgawkowe.

U chorych, u których wdrożono swoisre leczenie, rokowanie jest dobre, zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym cofają się w czasie kilku dni lub tygodni.
W przypadkach leczniczo zaniedbanych może rozwinąć się kiła późna układu nerwowego ze zmianami trwałymi w mózgu(wodogłowie)i objawami otępienia.
Kila oponowa-naczyniowa mózgu i rdzenia wywołuje zróżnicowane objawy kliniczne w zależności od lokalizacji zmian.
W wyniku nacieków i zakrzepćww naczyniach mózgu i rdzenia rozwijają się liczne zespoły neurologiczne i psychiatryczne.
Rozpoznanie ułatwia wystąpienie u młodego człowieka udaru mózgowego.
W tj postaci kiły pojawia się anizokoria(nierówność źrenic)i brak reakcji na światło oraz porażenia niektórych nerwów czaszkowych.
Zaburzenia psychiczne obejmują zespoły od stanów majaczeniowych do zaburzeń osobowości i otępienia.
Kila naczyniowa obrazem klinicznym przypomina postać oponowa-naczyniową, gdyż jako czysta odmiana naczyniowa jest rzadkością.
W odróżnieniu od kiły oponowa-naczyniowej, w której stwierdza się patologiczne zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym i dodatnie odczyny serologiczne, płyn jest przeważnie prawidłowy.
Kilak mózgu daje objawy guza wewnąuzczaszkowego tak pod względem neurologicznym, jak i psychiatrycznym.
Wiąd rdzenia jest najczęstszą postacią miąższową kiły układu nerwowego.
Nierzadko łączy się z porażeniem postępującym(Óboparzhsr).
Jego istotą jest zwyrodnienie tylnych sznurów i korzeni rdzenia.
Nie odgrywa w psychiatrii żadnej roli.
Zanik nerwu wzrokowego jest skutkiem zapalenia opon w okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych.
Postępująca ślepota dotyczy jednego oka, później drugiego.
Stwierdza się zawężenie pola widzenia.
Tarcza nerwu wzrokowego jest szarobiała.
Trzeba pamiętać, że zanik nerwu wzrokowego występuje też w innych postaciach kiły układu nerwowego.
Porażenie postępujące.
Choroba należy do grupy przewlekłych zapaleń mózgu o powolnym przebiegu.
Charakterystyczny jest postępujący charakter zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.
Przebieg szybki należy do rzadkości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • kila oponowa napady padaczkowe

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

somnambulizm-lunatyzm.
schizofrenia ukryta,
puerylizm:
psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.
overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.
omamy psychiczne,
obłęd alkoholowy (zazdrości), zarmziu aleoWolica, imidiua, syn, alkoholowy zespół Otella, obłęd opilczy.
nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria.
narkomania, narcomawic przewlekłe nadużywanie silnie działających leków psychoakqwnych (np. oplątów, kokainy), prowadzące szybko do pełnej zależności.
napad padaczkowy:

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna