Sporadycznie pojawiają się napady drgawkowe. | Psychologia kliniczna

Sporadycznie pojawiają się napady drgawkowe.

U chorych, u których wdrożono swoisre leczenie, rokowanie jest dobre, zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym cofają się w czasie kilku dni lub tygodni.
W przypadkach leczniczo zaniedbanych może rozwinąć się kiła późna układu nerwowego ze zmianami trwałymi w mózgu(wodogłowie)i objawami otępienia.
Kila oponowa-naczyniowa mózgu i rdzenia wywołuje zróżnicowane objawy kliniczne w zależności od lokalizacji zmian.
W wyniku nacieków i zakrzepćww naczyniach mózgu i rdzenia rozwijają się liczne zespoły neurologiczne i psychiatryczne.
Rozpoznanie ułatwia wystąpienie u młodego człowieka udaru mózgowego.
W tj postaci kiły pojawia się anizokoria(nierówność źrenic)i brak reakcji na światło oraz porażenia niektórych nerwów czaszkowych.
Zaburzenia psychiczne obejmują zespoły od stanów majaczeniowych do zaburzeń osobowości i otępienia.
Kila naczyniowa obrazem klinicznym przypomina postać oponowa-naczyniową, gdyż jako czysta odmiana naczyniowa jest rzadkością.
W odróżnieniu od kiły oponowa-naczyniowej, w której stwierdza się patologiczne zmiany w płynie mózgowa-rdzeniowym i dodatnie odczyny serologiczne, płyn jest przeważnie prawidłowy.
Kilak mózgu daje objawy guza wewnąuzczaszkowego tak pod względem neurologicznym, jak i psychiatrycznym.
Wiąd rdzenia jest najczęstszą postacią miąższową kiły układu nerwowego.
Nierzadko łączy się z porażeniem postępującym(Óboparzhsr).
Jego istotą jest zwyrodnienie tylnych sznurów i korzeni rdzenia.
Nie odgrywa w psychiatrii żadnej roli.
Zanik nerwu wzrokowego jest skutkiem zapalenia opon w okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych.
Postępująca ślepota dotyczy jednego oka, później drugiego.
Stwierdza się zawężenie pola widzenia.
Tarcza nerwu wzrokowego jest szarobiała.
Trzeba pamiętać, że zanik nerwu wzrokowego występuje też w innych postaciach kiły układu nerwowego.
Porażenie postępujące.
Choroba należy do grupy przewlekłych zapaleń mózgu o powolnym przebiegu.
Charakterystyczny jest postępujący charakter zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.
Przebieg szybki należy do rzadkości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • kila oponowa napady padaczkowe

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

keraunofobia,
Przeciwieństwo-ekstrawersji.
Zakłócenie mechaniz. mów homeostatycznych odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób somatycznych i psychicznych.
Jest stanem polegającym na sugestywnej łączności między hipnotyzowanym a hipnotyzerem (tzw. raport.
Kodeks Etyki Lekarskiej
Niektóre problemy etyczna-deontologiczne w psychiatrii.
Badanie powinno odbywać się bez obecności. osób trzecich, np. policjantów czy prokuratora.
Mowa staje się zamazana, rwą się wątki myślowe.
Psychiatria sądowa i orzecznictwo.
Wdrażanie.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna