Kila układu nerwowego. | Psychologia kliniczna

Kila układu nerwowego.

Zaburzenia psychiczne w przebiegu zakażenia krętkiem bladym ośrodkowego układu nerwowego były po drugiej wojnie światowej bardzo częste, co wiązało się z licznymi świeżymi zachorowaniami na kiłę. Powojenna.
Akcja W”przyniosła znakomite wyniki.
Niestety w ostatnich kilku latach obserwuje się ponowny wzrost zachorowań.
W tej sytuacji trzeba się liczyć z przypadkami kiły układu nerwowego.
Kila I okresu nie stwarza problemów neurolzgicznych i psychiatrycznych.
Kiła U okresu(zwłaszcza nawrotowa)może prowadzić do zajęcia układu nerwowego.
Największe znaczenie ma kila układu nerwowego występująca w przebiegu kiły pćżnej.
Najpierw przeważają zmiany zapalne oponowe, później oponowa-naczyniowe, wreszcie miąższowe i zwyrodnieniowe.
Dla celów praktyczne-klinicznych zaproponowano podział kiły układu nerwowego na dwie zasadnicze grupy(Stapiński, l 992 k 1.
Stany wywołane zmianami zapalnymi naczyń:kiła bezobjawowa, kiłowe zapalenie opon, kila oponowa-naczyniowa, kila naczyniowa mózgu i rdzenia, kilak mózgu.
2. Stany wywołane zmianami miąższowymi:porażenie postępujące, wiąd rdzenia, zanik nerwu wzrokowego.
W kile bezobjawowej układu nerwowego, najczęstszej postaci tej choroby, na zakażenie wskazuje wynik badania płynu muzgowo-rdzeniowego:pleocytoza jednojądrowa, zwiększony poziom białka, dodatnie odczyny globulinowe, u części chorych dodatnie serologiczne odczyny kilowe.
U chorych tych nie obserwuje się żadnych wyraźnych zaburzeń psychicznych, nie ma też innych subiektywnych ani obiektywnych odchyleń w obrazie klinicznym.
Zmiany w płynie mogą się cofnąć samorzutnie, ale mogą też wystąpić objawy kliniczne innego zespołu.
Kilowe(ostre)zapalenie opon mózgowych może się rozwinąć w różnym czasie po zakażeniu, ale najczęściej w okresie dwóch lat.
Obraz kliniczny przypomina bakteryjne lub wirusowe zapalenie opon, chociaż bez gorączki.
W płynie mózgowa-rdzeniowym stwierdza się zmiany zapalne.
Z punktu widzenia psychopatologii występują okresowo dolegliwości przypominające nerwicę neurasteniczną:zdarzają się powikłania psychozami z zaburzeniami świadomości:stany pomroczne i onejroidalne(majaczeniowa-zamroczeniowe).
Rzadziej spotyka się psychozy paranoidalne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • kiła układu nerwowego
 • kiła zaburzenia psychiczne
 • kila układu nerwowego
 • kiła a zaburzenia w mózgu
 • kiła ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia psychiczne a kila
 • wyleczenie z zaniku nerwu wzrokowego kiła
 • odczyny globulinowe
 • zapalenie opon mózgowych w przebiegu kiły układu nerwowego
 • zaburzenia psychiczne uklad
 • zaburzenia psychiczne chorego na kiłę
 • stany psychiczne przy kile
 • odczyny kilowe
 • odczyny globulinowe kiła układu nerwowego
 • odczyny globulinowe kiła
 • chorzy na kiłe ukladu nerwowego forum
 • najczęstsza postać kiły OUN
 • kiła zmiany w mózgu
 • kila ukladu nerwowego rozpoznanie
 • kila ukladu nerwowego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

7. Synteza wyników .
6. Eksperymenty kliniczne
5. Inwentarze osobowości
4. Testy projekcyjne
"Obraz kliniczny"
2. Metody kliniczne
PODSTAWY RIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
7. Tolerancja na stress psychiczny
6. Problem zaburzeń psychosomatycznych
5. Adaptacja do stressora

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 21, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna