Kila układu nerwowego. | Psychologia kliniczna

Kila układu nerwowego.

Zaburzenia psychiczne w przebiegu zakażenia krętkiem bladym ośrodkowego układu nerwowego były po drugiej wojnie światowej bardzo częste, co wiązało się z licznymi świeżymi zachorowaniami na kiłę. Powojenna.
Akcja W”przyniosła znakomite wyniki.
Niestety w ostatnich kilku latach obserwuje się ponowny wzrost zachorowań.
W tej sytuacji trzeba się liczyć z przypadkami kiły układu nerwowego.
Kila I okresu nie stwarza problemów neurolzgicznych i psychiatrycznych.
Kiła U okresu(zwłaszcza nawrotowa)może prowadzić do zajęcia układu nerwowego.
Największe znaczenie ma kila układu nerwowego występująca w przebiegu kiły pćżnej.
Najpierw przeważają zmiany zapalne oponowe, później oponowa-naczyniowe, wreszcie miąższowe i zwyrodnieniowe.
Dla celów praktyczne-klinicznych zaproponowano podział kiły układu nerwowego na dwie zasadnicze grupy(Stapiński, l 992 k 1.
Stany wywołane zmianami zapalnymi naczyń:kiła bezobjawowa, kiłowe zapalenie opon, kila oponowa-naczyniowa, kila naczyniowa mózgu i rdzenia, kilak mózgu.
2. Stany wywołane zmianami miąższowymi:porażenie postępujące, wiąd rdzenia, zanik nerwu wzrokowego.
W kile bezobjawowej układu nerwowego, najczęstszej postaci tej choroby, na zakażenie wskazuje wynik badania płynu muzgowo-rdzeniowego:pleocytoza jednojądrowa, zwiększony poziom białka, dodatnie odczyny globulinowe, u części chorych dodatnie serologiczne odczyny kilowe.
U chorych tych nie obserwuje się żadnych wyraźnych zaburzeń psychicznych, nie ma też innych subiektywnych ani obiektywnych odchyleń w obrazie klinicznym.
Zmiany w płynie mogą się cofnąć samorzutnie, ale mogą też wystąpić objawy kliniczne innego zespołu.
Kilowe(ostre)zapalenie opon mózgowych może się rozwinąć w różnym czasie po zakażeniu, ale najczęściej w okresie dwóch lat.
Obraz kliniczny przypomina bakteryjne lub wirusowe zapalenie opon, chociaż bez gorączki.
W płynie mózgowa-rdzeniowym stwierdza się zmiany zapalne.
Z punktu widzenia psychopatologii występują okresowo dolegliwości przypominające nerwicę neurasteniczną:zdarzają się powikłania psychozami z zaburzeniami świadomości:stany pomroczne i onejroidalne(majaczeniowa-zamroczeniowe).
Rzadziej spotyka się psychozy paranoidalne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • kiła układu nerwowego
 • kiła zaburzenia psychiczne
 • wyleczenie z zaniku nerwu wzrokowego kiła
 • kila układu nerwowego
 • kiła a zaburzenia w mózgu
 • kiła ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia psychiczne a kila
 • stany psychiczne przy kile
 • chorzy na kiłe ukladu nerwowego forum
 • zaburzenia psychiczne chorego na kiłę
 • zaburzenia psychiczne uklad
 • odczyny kilowe
 • odczyny globulinowe kiła układu nerwowego
 • odczyny globulinowe kiła
 • odczyny globulinowe
 • najczęstsza postać kiły OUN
 • kiła zmiany w mózgu
 • kila ukladu nerwowego rozpoznanie
 • kila ukladu nerwowego
 • zapalenie opon mózgowych w przebiegu kiły układu nerwowego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Stosunkowo częstym, odległym następstwem urazu czaszkowa-mózgowego jest padaczka pourazowa, która nie jest zespołem psychiatrycznym. Tyłku u czeki chorych padaczka wspó(występuje z zaburzeniami funkcji poznawczych(otępienie)i zmianą osobowości(charakteropatia).
Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych.
Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.
Zaburzenia psychiczne związane bezpośrednio z urazem.
Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych.
Wiadomo, że ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w mechanizmach obronnych.
Zespoły otępienne i inne zaburzenia j psychiczne w następstwie urazów czaszkowa-mózgowych.
Rokowanie u chorych z mieszanymi postaciami otępienia
Miażdżyca tętnic.
Jako całość układ limbiczny kieruje czynnościami popędowa-emocjonalnymi.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 21, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna