Guzy wewnątrzczaszkowe. | Psychologia kliniczna

Guzy wewnątrzczaszkowe.

Diagnostyka guzów wewnąuzczaszkowych należy w zasadzie do neurologii i neurochirurgii.
Godzi się jednak zauważyć, że w licznych przypadkach zaburzenia psychiczne wyprzedzają objawy neurologiczne i pozwalają na wczesne rozpoznanie.
Definicja.
Guz wewnątrzczaszkowy jest nieprawidłową masą zajmującą przestrzeń wewnątrzczaszkową-umiejscowioną zarówno wewnątrzmózgowo, jak i pozamózgowo.
Przez pojęcie guza należy rozumieć nie tylko rozrost nowotworowy, chociaż guzy tej etiologii spotyka się najczęściej.
Do guzów wewnątrz czaszkowych nie zalicza się natomiast krwiaków.
Klinika.
Cechą charakterystyczną przebiegu większości guzów wewnątrzczaszkowychjest stopniowe narastanie objawów.
Objawy guzów wewnątrzczaszkowychzależą z jednej strony od wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego(bezpośrednio, poprzez wzrost masy guza i obrzęk, bądź na skutek narastania wodogłowia), z drugiej-od ogniskowego uszkodzenia mózgowia, nerwów, naczyń.
Niekiedy objawy są związane z podrażnieniem otaczających struktur.
Zespół wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego charakteryzuje się bolami głowy z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami.
Charakterystyczne są objawy okulistyczne(tarcza zastoinowa)i radiologiczne(pogłębienie wycisków palczastych, rowków naczyniowych).
Narastanie ciasnoty wewnąuzczaszkowej wpływa wyraźnie na stan psychiczny chorych.
Pojawiają się zaburzenia przytomności, które narastają ud patologicznej senności do śpiączki.
Nierzadko dołączają się psychozy z jakościową zmianą świadomości(przymglenie proste, majaczenie, zamroczenie, splątanie, obrazy mieszane tych psychoz).
Spowolnieniu ulegają wszystkie funkcje psychiczne, co nadaje twarzy chorego charakterystyczny wyraz pustki(, twarz guzowa’).
Nasilenie zaburzeń psychicznych zależy od szybkości narastania ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Jego powolne zwiększanie się powoduje zaniki tkanki nerwowej, wyrażające się objawami neurologicznymi, ogniskowymi objawami korowymi i zespołem otępiennym.
Obraz kliniczny zależy tak od charakteru guza, jak i jego umiejscowienia.
Klasyfikacja guzów wewnątrzczaszkowych według pochodzenia(według WHO)wygląda następująco:guzy pochodzenia neuroektodermalnego(gwiażdziak, skąpodrzewiak, wyściółczaki i brodawczaki splotów pajęczynćwki, szyszyniak, nerwiaki zwojowe, rdzeniaki):guzy wywodzące się z osłonek nerwowych:guzy wywodzące się z opon i towarzyszących tkanek:pierwotne chłoniaki:guzy pochodzenia naczyniowego, guzy rozrodczaki:inne guzy dysontogenetyczne i schorzenia guzopodobne:zniekształcenia naczyniowe:guzy przedniego płata przysadki:okoliczne guzy o wzroście do wnętrza czaszki:guzy przerzutowe i guzy nie sklasyfikowane.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • guz wewnątrzczaszkowy
 • guzy wewnatrzczaszkowe
 • guzw
 • guz wewnątrzczaszkowy objawy
 • guzy dysontogenetyczne
 • guzy wewnątrz czaszkowe
 • podział guzów wewnątrzczaszkowych wg who
 • twarz guzowa
 • guz zewnątrzczaszkowy
 • diagnostyka guzów wewnątrzczaszkowych
 • guz czaszkowy
 • góz wewnątrzczaszkowy
 • wyściółczak diagnoza
 • skąpodrzewiak ile jet typów
 • guzy zewnątrzczaszkowe
 • gwiażdziak
 • Klasyfikacja guzów wewnątrzczaszkowych (wg WHO)
 • nowotwór wewnątrzczaszkowy objawy
 • pseudo guz wewnątrzczaszkowy
 • patologiczna masa lita
 • nowotwory wewnatrzczaszkowe pierwotne
 • guzy środczaszkowe przypadki
 • chłoniaki wewnątrzczaszkowe
 • co to jest twarz guzowa
 • dysontogenetyczny
 • guz dysontogenetyczny
 • Guz extraaksjalny wewnątrzczaszkowo
 • guz wewnątrzczaszkowy psycholog
 • guz wewnątrzczaszkowych
 • guzach wewnątrzczaszkowych
 • guzów wewnątrzczaszkowych
 • chłoniak wewnatrzczaszkowy
 • wzmozony rysunek wycisków palczastych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:
niepoczytalność: niemożnosć przypisywania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę karną jako czynu zawinionego. objaw, lustra:
libido: termin wprowadzony przezmutyzm,
ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.
baturismus s jąkanie s bulbuties. W schizofrenii występuje często łącznie z--autyzmem.
Słownik terminologiczny. zespół anankastyczny.

Cechy osobowości Wymioty.
Przewlekłe zakażenia wirusowe.Zakażeniu ulega też obwodowy układ nerwowy.
Leczenie.Choroba Pieką.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 19, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna