Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych. | Psychologia kliniczna

Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.

Cerebrastenia pourazowa jest pojęciem nie przez wszystkich psychiatrów uznawanym.
Obraz kliniczny przypomina nerwicę neurasteniczną.
Mimo iż nie stwierdza się następstw organicznych w badaniach klinicznych(neurolzgicznych)w EIG i neuroobrazowych(TK, MRI), chorzy wypowiadają skargi-nie znajdujące przedmiotowego uzasadnienia-na męczliwość, trudności w skupieniu uwagi, brak wiary w siebie i swoją przyszłość, zmniejszenie zainteresowań i samorzutności.
Do częstych objawów należy nadwrażliwość na światło i hałas, obniżenie nastroju, dobowe wahania samopoczucia z narastaniem objawów w godzinach popołudniowych i wieczornych.
R oko w a n i e jest pomyślne.
Chorzy pod troskliwą upieką lekarską, zwłaszcza psychoterapeutyczną, szybko odzyskują dobry nastrój i sprawność psychofizyczną.
Część chorych agrawuje objawy z przyczyn roszczeniowych(starania o odszkodowanie, rentę wypadkową itd).
Otępienie urazowe jest następstwem uszkodzenia mózgu(encefalopatii), które potwierdza się w badaniach klinicznych:uszkodzenia nerwów czaszkowych, porażenia i niedowłady, zaburzenia mowy, nieprawidłowości w EEG oraz w badaniach neuroobrazowych(TK, MRI), w których stwierdza się zaniki korowe i podkorowe, dodatnie wyniki w tzw.organicznych testach neuropsychologicznych.
W stanie psychicznym, w zależności od rozległości i umiejscowienia uszkodzeń urazowych, występują bardziej lub mniej nasilone objawy otępienia i zaburzenia osobowości(osobowość ence(alopatyczna, organiczne zaburzenia osobowości, charakteropatia).
W uszkodzeniach płatów czołowych stwierdza się cechy tzw.zespołu czołowego.
Jeżeli zmiany urazowe dotyczą części podstawnej płata(lub nadczołowej), chorzy wykazują cechy odhamowania popędów:są żarłoczni, dowcipkują na tematy seksualne, zdradzają nastrój moriwyczny, ich wypowiedzi świadczą o bezkrytycyzmie i obniżeniu uczuciowości wyższej.
Inny obraz przybierają następstwa psychopatologiczne związane z uszkodzeniem kory płatów czołowych od strony sklepistości.
Chorzy są spowalniali psyche ruchowo(zespół apatycznz-abuliczny), pozbawieni spontaniczności, zaburzeniu ulega ich myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne.
Czas spędzają bezczynnie, nie okazują żadnych zainteresowań, zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby animalna-wegetatywne.
Ulszkodzenie płatów skroniowych wywołują zaburzenia ogniskowe typu afazji często napady padaczkowe z objawami prostymi i złożonymi, ale także zaburzenia psychiczne, którym Landolt nadal nazwę zespołu skroniowego.
Chorzy nie rozpoznają najbliższych osób, mają utrudniony kontakt uczuciowy z otoczeniem, zachowują się niepewnie, wykazują hiperseksualizm, ustawicznie czegoś szukają, nie potrafią spożytkować dotychczasowych doświadczeń, podejmują działania podyktowane potrzebą chwili, bez liczenia się z otoczeniem, tracą poczucie dystansu, skargom hipochondrycznym nie towarzyszy adekwatna reakcja ze stron uczuć, nastrój jest obojętny.
Objawy otępienne narastają zwykle powoli po urazie czaszkowa-mózgowym.
i są wyrazem procesu zamkowego.
Ufrazowe uszkodzenie mózgu prowadzi niekiedy do tzw.zespołu amnestymnego(Korsakowa), w którym występują objawy upośledzenia pamięci zarówmkrótko-, jak i długotrwałej.
Na plan pierwszy wysuwają się luki pamięciowe różnej rozległości, wypełniane przez chorych konfabulacjami.
Nie występują natomiattypowe dla otępienia:zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, upośledzenie sądzeni*innych zaburzeń wyższych czynności korowych ani też zmian osobowośd(uszkodzenie mózgu lokalizuje się w układzie limbicznym-hipokamp).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • cerebrastenia pourazowa odszkodowanie
 • cerebrastenia objawy
 • wstrzs mzgu objawy
 • cerebrastenia pourazowa
 • cerebrastenia pourazowa renta
 • organiczne zaburzenia osobowości- przyczyny
 • cerebrastenia pourazowa leczenie
 • odległe następstwa urazów czaszkowo mózgowych
 • odlegle nastepstwa urazow
 • otępienie a renta
 • cerebrastenia leczenie
 • pozne nastepstwa urazow glowy
 • odlegle następstwa urazów głowy
 • zmiana osobowości po urazie głowy
 • otepienie renta 1 grupa
 • zmiany osobowości po urazie głowy
 • następstwa stłuczenia płatów czołowych
 • odlegle nastepstwa urazu glowy
 • odlegle skutki wstrzasnienia mozgu
 • odległ następstwo urazu mózgowego
 • odległe konsekwencje urazów głowy u dzieci
 • odległe następstwa urazu mózgu
 • odległe następstwo urazu mózgu
 • odległe skutki urazów czaszkowo - mózgowych
 • odległe skutki urazów oun
 • odległe w czasie skutki wstrząśnienia mózgu
 • odszkodowanie za leczenie psychologicznym
 • organiczne zaburzenia zachowania i osobowości u osób po urazie czaszkowo mózgowym
 • otepienie po urazie
 • charakteropatia pourazowa
 • celebrastemia pourazowa
 • cereblastemia pourazowa
 • cerebrastenia etiopatogeneza leczenie
 • cerebrastenia pourazowa a odszkodowanie
 • cerebrastenia pourazowa forum
 • cerebrastenia pourazowa icd 10
 • cerebrastenia uraz czaskowo mózgowy
 • cerebrastenia w tk glowy
 • charakteropatia po urazie głowy
 • charakteropatia po urazie mózgowym
 • nastepstwa urazu platu czolowego
 • CHARAKTEROPATIE USZKODZENIA PŁATÓW CZOŁOWYCH
 • hipokamp renta
 • ile odszkodowania za uraz czaszkowo-mózgowy
 • jakie odległe skutki po wstrząsu mózgu
 • konsekwencje urazów czaszkowo-mózgowych
 • luka pamięciowa uraz
 • następstwa odległe urazów
 • agrawuje objawy
 • nastepstwa uraz mozgu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Rozdział IV. Niektóre sposoby zmniejszania napięcia lękowego.
Badanie stanu cielesnego.
Nie bez znaczenia jest też charakter pisma i popełniane błędy.
Ocena stanu psychicznego.
Rozdział III. Treningi relaksacyjne jako zabiegi higieny psychicznej.
Okres dojrzałości:
Znaczenie wywiadów w badaniu psychiatrycznym.
Badania psychiatrycznego nie można prowadzić według z góry ustalonego schematu.
Główne cele i zadania higieny psychicznej.
Niezwykle ważne jest obserwowanie reakcji uczuciowych pacjenta.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 18, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna