Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych. | Psychologia kliniczna

Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.

Cerebrastenia pourazowa jest pojęciem nie przez wszystkich psychiatrów uznawanym.
Obraz kliniczny przypomina nerwicę neurasteniczną.
Mimo iż nie stwierdza się następstw organicznych w badaniach klinicznych(neurolzgicznych)w EIG i neuroobrazowych(TK, MRI), chorzy wypowiadają skargi-nie znajdujące przedmiotowego uzasadnienia-na męczliwość, trudności w skupieniu uwagi, brak wiary w siebie i swoją przyszłość, zmniejszenie zainteresowań i samorzutności.
Do częstych objawów należy nadwrażliwość na światło i hałas, obniżenie nastroju, dobowe wahania samopoczucia z narastaniem objawów w godzinach popołudniowych i wieczornych.
R oko w a n i e jest pomyślne.
Chorzy pod troskliwą upieką lekarską, zwłaszcza psychoterapeutyczną, szybko odzyskują dobry nastrój i sprawność psychofizyczną.
Część chorych agrawuje objawy z przyczyn roszczeniowych(starania o odszkodowanie, rentę wypadkową itd).
Otępienie urazowe jest następstwem uszkodzenia mózgu(encefalopatii), które potwierdza się w badaniach klinicznych:uszkodzenia nerwów czaszkowych, porażenia i niedowłady, zaburzenia mowy, nieprawidłowości w EEG oraz w badaniach neuroobrazowych(TK, MRI), w których stwierdza się zaniki korowe i podkorowe, dodatnie wyniki w tzw.organicznych testach neuropsychologicznych.
W stanie psychicznym, w zależności od rozległości i umiejscowienia uszkodzeń urazowych, występują bardziej lub mniej nasilone objawy otępienia i zaburzenia osobowości(osobowość ence(alopatyczna, organiczne zaburzenia osobowości, charakteropatia).
W uszkodzeniach płatów czołowych stwierdza się cechy tzw.zespołu czołowego.
Jeżeli zmiany urazowe dotyczą części podstawnej płata(lub nadczołowej), chorzy wykazują cechy odhamowania popędów:są żarłoczni, dowcipkują na tematy seksualne, zdradzają nastrój moriwyczny, ich wypowiedzi świadczą o bezkrytycyzmie i obniżeniu uczuciowości wyższej.
Inny obraz przybierają następstwa psychopatologiczne związane z uszkodzeniem kory płatów czołowych od strony sklepistości.
Chorzy są spowalniali psyche ruchowo(zespół apatycznz-abuliczny), pozbawieni spontaniczności, zaburzeniu ulega ich myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne.
Czas spędzają bezczynnie, nie okazują żadnych zainteresowań, zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby animalna-wegetatywne.
Ulszkodzenie płatów skroniowych wywołują zaburzenia ogniskowe typu afazji często napady padaczkowe z objawami prostymi i złożonymi, ale także zaburzenia psychiczne, którym Landolt nadal nazwę zespołu skroniowego.
Chorzy nie rozpoznają najbliższych osób, mają utrudniony kontakt uczuciowy z otoczeniem, zachowują się niepewnie, wykazują hiperseksualizm, ustawicznie czegoś szukają, nie potrafią spożytkować dotychczasowych doświadczeń, podejmują działania podyktowane potrzebą chwili, bez liczenia się z otoczeniem, tracą poczucie dystansu, skargom hipochondrycznym nie towarzyszy adekwatna reakcja ze stron uczuć, nastrój jest obojętny.
Objawy otępienne narastają zwykle powoli po urazie czaszkowa-mózgowym.
i są wyrazem procesu zamkowego.
Ufrazowe uszkodzenie mózgu prowadzi niekiedy do tzw.zespołu amnestymnego(Korsakowa), w którym występują objawy upośledzenia pamięci zarówmkrótko-, jak i długotrwałej.
Na plan pierwszy wysuwają się luki pamięciowe różnej rozległości, wypełniane przez chorych konfabulacjami.
Nie występują natomiattypowe dla otępienia:zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, upośledzenie sądzeni*innych zaburzeń wyższych czynności korowych ani też zmian osobowośd(uszkodzenie mózgu lokalizuje się w układzie limbicznym-hipokamp).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • cerebrastenia pourazowa odszkodowanie
 • wstrzs mzgu objawy
 • cerebrastenia objawy
 • cerebrastenia pourazowa
 • cerebrastenia pourazowa renta
 • organiczne zaburzenia osobowości- przyczyny
 • odległe następstwa urazów czaszkowo mózgowych
 • cerebrastenia pourazowa leczenie
 • otępienie a renta
 • otepienie renta 1 grupa
 • odlegle następstwa urazów głowy
 • pozne nastepstwa urazow glowy
 • odlegle nastepstwa urazow
 • zmiana osobowości po urazie głowy
 • pozne nastepstea urazow glowy
 • odlegle skutki wstrzasnienia mozgu
 • odległ następstwo urazu mózgowego
 • odległe konsekwencje urazów czaszkowych
 • odległe następstwa urazu mózgu
 • odległe skutki urazów czaszkowo - mózgowych
 • odległe skutki urazów oun
 • odległe w czasie skutki wstrząśnienia mózgu
 • odszkodowanie za leczenie psychologicznym
 • organiczne dobowe zmiany nastroju
 • pourazowy zanik korowo-podkorowy
 • organiczne zaburzenia zachowania i osobowości u osób po urazie czaszkowo mózgowym
 • pourazowy zanik korowo podkorowy
 • otepienie po urazie
 • otepienie renta
 • pourazowa luka pamieciowa
 • odlegle konsekwencje wstrzasnienia mozgu
 • charakteropatia pourazowa
 • charakteropatia po urazie mózgowym
 • charakteropatia po urazie głowy
 • cerebrastenia w tk glowy
 • cerebrastenia uraz czaskowo mózgowy
 • cerebrastenia pourazowa icd 10
 • zmiany osobowości po urazie głowy
 • cerebrastenia pourazowa a odszkodowanie
 • CHARAKTEROPATIE USZKODZENIA PŁATÓW CZOŁOWYCH
 • hipokamp renta
 • ile odszkodowania za uraz czaszkowo-mózgowy
 • nastepstwa urazu platu czolowego
 • nastepstwa urazu czaszkowo mozgowego
 • nastepstwa uraz mozgu
 • następstwa stłuczenia płatów czołowych
 • następstwa odległe urazów
 • luka pamięciowa uraz
 • konsekwencje urazów czaszkowo-mózgowych
 • jakie odległe skutki po wstrząsu mózgu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Metody swoiste: testy psychologiczne i inwentarze osobowości.
Chodzi o kierunek społeczny, oczywiście w skrajnej postaci.
Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.
Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są
Psycholog kliniczny powinien
Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.
Planowanie.
Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 18, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna