Etiologia i patogeneza. | Psychologia kliniczna

Etiologia i patogeneza.

Przyczyna choroby nie jest znana.
Fakt rodzinnego występowania sugeruje tło genetyczne.
Trzeba jednak dodać, że ponad 90%wszystkich chorych stanowią przypadki sporadyczne choroby Alzheimera, dla których nie znaleziono, jak dotąd, genu odpowiedzialnego za otępienie.
Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić etiologię i patogenezę choroby.
Zmiany w układzie cholinergicznym posłużyły wysunięciu tzw.c h o I i n erg icznejhipotezy choroby, która nie straciła na aktualności dając pewne możliwości leczenia.
Niektórzy podejrzewają tło infekcyjne(wirus powolny).
Wiele danych wskazuje, że z punktu widzenia etiopatogenezy mamy do czynienia z grupą chorób niehcmogennych.
Barwienie metodą Biełschowsky’ego(zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości prał’.
Jerzego Dymeckiego z Zakładu Neuropatologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).
Dużą wagę przykładano do badania tzw.czynników ryzyka, kwrycnaliczono ponad 100.
Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą:wiek, płeć(kobiety żyją dłużej i dlatego częściej chorują), wykształcenie(osoby z niższym wykształceniem chorują częściej), przebyty uraz czaszkowa-mózgowy, miażdżyca(dawniej zaprzeczano związkom otępienia typu Jzheimera z miażdżycą), występowanie w rodzinie zespołu Dawna itd.
Wiele przemawia za tym, że czynnikiem ryzyka jest obecność izotermy apolipoproteiny E 4.
Gen dla Ago E występuje w trzech izotermach E 2, E 3 iE 4.
U osób, które mają dwa alicie Ago E 4/84 prawdopodobieństwo zachorowania na.
chorobę Jzheimera zwiększa się l 4-krotnic.
Tajemnica patomechanizmu choroby Alzheimera wiąże się ściśle z rolą białka.
amyloidowego, składającego się z 40-42 aminokwasów(beta-amyloid), które je częścią większej cząsteczki białka prekursorowego APP.
Funkcja biologiczna tego jbiałka nie jest jeszcze wyjaśniona.
Źródłem powstawania prekursora amyloidu(APP)mogą być neurony, komórki astroglejowe, komórki mikroglejuwe, komórki(ściany naczyń, a nawet surowica krwi.
Genetycznie uwarunkowany defekt prowadzi do patologicznej przemiany białka APP.
Nie została reż wyjaśniona ro tzw.białka tau.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • patogeneza w psychologii
  • choroba alzheimera patomechanizm
  • patotogeneza w psychologii klinicznej

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Psycholog kliniczny powinien
Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.
Planowanie.
Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Pmela (będzie o nim jeszcze mowa) .

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna