Oburzy giną najczęściej z powodu zapalenia płuc i niewydolności krążeniowa-oddechowej. | Psychologia kliniczna

Oburzy giną najczęściej z powodu zapalenia płuc i niewydolności krążeniowa-oddechowej.

Amerykański System DSM-IV uwzględnia ścisłe kryteria diagnostyczne zespołu otępiennego typu AlzheimercA.
Stopniowe pojawianie się licznych zaburzeń funkcji poznawczych:1.
Upośledzenie funkcji pamięciowych(upośledzenie zdolności do uczenia się nowych informacji lub przypominania zapamiętanych wcześniej)2.
Stwierdzenie jednego objawu(lub więccjca, afazja(zaburzenia mowykb, apraksja(niezdolność do wykonywania złożonych czynności ruchowych, mimo nie naruszonych funkcji motorycznychkc, agnozja(niemożność rozpoznawania i identyfikowania przedmiotów, mimo nie naruszonych lunkji sensorycznychkd, zaburzenia w zakresie planowania, organizowania, przestrzegania sekwencji, abstrahowania.
8. Deficyty poznawcze zawarte w kryteriach Al i AŻ zaburzają w istotny sposób czynności zawodowe i funkcjonowanie społeczne w stosunku do stanu sprzed choroby.
G. Przebieg choroby charakteryzuje się ciągłym i postępującym obniżaniem się funkcji poznawczych.
D. Deficyty poznawcze zawarte w kryteriach Al i AŻ nie są spowodowane innymi chorobami o u n.innymi somatycznymi przyczynami otępienia i wpływem środków psychoaktywnych.
E. Deficyty poznawcze nie są związane z jakościowymi zaburzeniami świadomości.
P. Zaburzenia nie są zaliczane do zespołów I osi, tj.do dużej depresji, psychoz schizofrenicznych itd.
W ustaleniu rozpoznania, obok szczegółowego wywiadu, pomocne są badania dodatkowe, o których była mowa wyżej.
Badania TK i MRI wykazują wyraźny zanik kory mózgu i poszerzenie, zwykle symetryczne, układu komorowego.
Wielkość tych zmian narasta w miarę postępu choroby(zależność od stadium choroby).
Szczególnie charakterystyczne są zmiany w zespole hipokampa.
Wielkie nadzieje wiąże się z badaniami nad apolipopreteiną E i jej związkiem z otępieniem.
Być może wynik tego badania będzie stanowił rodzaj markerachoroby Alzheimera.
Badanie genotypu(analiza DNA)daje już dzisiaj podstawę przewidywania wystąpienia choroby.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.
Zaburzenia psychiczne związane bezpośrednio z urazem.
Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych.
Wiadomo, że ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w mechanizmach obronnych.
Zespoły otępienne i inne zaburzenia j psychiczne w następstwie urazów czaszkowa-mózgowych.
Rokowanie u chorych z mieszanymi postaciami otępienia
Miażdżyca tętnic.
Jako całość układ limbiczny kieruje czynnościami popędowa-emocjonalnymi.
Otępienie wielozawałowe(wielozatorowe).
Zespoły otępienne naczyniowe(naczyniopochodne).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 13, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna