Definicja otępienia. | Psychologia kliniczna

Definicja otępienia.

Otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle c charakterze przewlekłym lub postępującym, w kturym zaburzone są takie wyższe funkcje korowe, jak:pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena.
Świadomość nie jest zaburzona.
Uszkodzeniu funkcji poznawczych(kognitywnych)towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją.
Taki zespćł objawów występuje w chorobie Alzheimera, w otępieniu naczyniopochodnymi innych stanach pierwotnie lub wtórnie wpływających na mózg.
Otępienie powoduje znaczący spadek funkcji intelektualnych i zwykle wpływa na podstawowe aktywności życiowe, jak:mycie się, ubieranie, jedzenie, higienę osobistą, wydalanie i czynności higieniczne.
Przejawy tego spadku zależą głównie od środowiska społecznego i kulturowego, w którym żyje pacjent.
Zmiany w pełnieniu ról, jak możliwość utrzymania lub znalezienia pracy, nie powinny być stosowane jako kryteria otępienia, z powodu dużych różnic kulturowych oraz częstych, uwarunkowanych zewnętrznie, zmian w dostępności pracy.
Podział otępień.
Z definicji otępienia wynika, że często przebiega ono bez objawów dodatkowych.
Klasyfikacje ICD-10 i DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przewidują możliwość innych objawów, głównie uojeniowych, omamów, depresyjnych i mieszanych.
Amerykańska klasyfikacja wyszczególnia:otępienie niepowikłane, a także otępienie z delirium, urojeniami i z nastrojem depresyjnym.
Podział otępień według ICD-10 obejmuje następujące kategorie:Otępienie w chorobie Alzheimera.
Otępienie naczyniowe.
Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej.
Otępienie bliżej nieokreślone.
Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.
Lista Organicznych zaburzeń psychicznych”obejmuje ponadto:Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu(w polskiej psychiatrii jest najczęściej w użyciu termin “organiczna charakteropatia”albo “osobowość encefalopatyczna”-przyp. A. B).
Nieokreślone zaburzenia psychiczne, organiczne lub objawowe.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • icd 10 klasyfikacja
 • klasyfikacja otepień
 • otępienie definicja
 • otępienie naczyniowe nieokreślone
 • otępienie bliżej nieokreślone
 • psychologia ocena otepienia
 • podział otępień
 • otępienie
 • podział otępieńw/g icd
 • osobowość encefalopatyczna
 • nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
 • definicja otępienia
 • otępienie psychologia
 • otępienie w chorobie alzheimera podział
 • definicja otępienia - otępienie
 • klasyfikacja demencji
 • otępienie podział
 • otępienie objawy psychologia
 • otepienie naczyniowe objawy psychologiczne
 • otepienie naczyniowe objawy psychiatryczne
 • otępienie wg icd-10
 • otępienie-podział
 • podzial otępień
 • podzial otępien WHO ICD-10
 • demencja definicja
 • podział zespołow psychicznych
 • co to jest otępienie bliżej nieokreślone
 • rozpoznanie ICD10 otępienie
 • Skala otepień
 • definicja otępienia naczyniowego
 • otepienie klasyfikacja
 • otępienie icd-10
 • 1 klasyfikacja zespołów otępiennych
 • klasyfikacja zespołów otępienia icd-10
 • klasyfikacja zespołów otępiennych
 • jak leczyc otepienie w parkinsonie
 • Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
 • osm mózgu
 • diagnoza otępienia wg icd 10
 • ostatnia faza demencji
 • otępienia icd 10
 • demencja definicja who
 • otępienie -rodzaje i definicja
 • otępienie a delirium
 • otępienie bliżej nieokreślone co to jest
 • otępienie bliżej nieokreślone objawy
 • definicjaotępienia
 • otepienie diagnostyka
 • skala winga definicja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

a. Przygotowanie do resocjalizacji
Plan resocjalizacji przewiduje:
Prognoza resocjalizacji
c. Przykłady diagnoz kliniczno-penitencjarnych
b. Metody diagnostyczne
l. Diagnoza penitencjarna
ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO
a. Opieka postpenitencjarna
e. Personel zakładu resocjalizacyjnego
b. Stosunek personelu do więźniów

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna