Zaburzenia psychiczne na tle organicznym. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne na tle organicznym.

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowomydf(ICD-10)uwzględnia się zaburzenia psychiczne na tle organicznym w grupić’kategorii diagnostycznych.
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi”.
Przez, zaburzenia organiczne”rozumie się zespół psychopatologiczny uwarunkowany dysfunkcją mózgu wywołaną jego chorobami, uszkodzeniami lub urazami.
Zaburzenia funkcji mózgu mogą być pierwotne, dotyczy@bezpośrednich uszkodzeń mózgu, lub wtórne, kiedy choroba(np.układowa)dotyka różnych narządów, w tym także mózgu.
Pojęcie, urganiczności”przeszli w psychiatrii pewną ewolucję.
Kojarzyło się ono w starszej psychiatrii z wprowadzonym przez 1.
Bleulera pojęciem zespołu psychoorganicznego(las organischiPsychosyndrum).
Zgodnie z definicją, zespćl psychcorganiczny miał być zawsze skutkiem trwałych i znacznych zmian morfologicznych mózgu, z czym wiązało się pesymistyczne rokowanie.
Aby osłabić ten efekt rozpoznania, niektórzy psychiatrzy(zwłaszcza niemieccy)dzielili zespc(y psychoorganiczne na nieodwracalne i odwracalne.
Dzisiaj cała ta dyskusja należy do historii.
Grupa kategorii diagnostycznych ICD-10 obejmuje wprawdzie dość szeroki zakres objawów psychopatologicznych, podstawowe objawy tworzą jednak tylko dwie grupy.
Do pierwszej należą zespoły, w których stałymi dominującymi cechami są albz zaburzenia takich funkcji poznawczych, jak pamięć, intelektiuczenie się, albo zaburzenia sewonum(świadomości)i uwagi określone umownie zbiorczym terminem delirium.
Zgodnie z tradycją polskiej psychiatrii, w tym rozdziale omawiamy jedynicpierwszągrupę zespoluw, czyli otępień, wychodząc z założenia, że zespoły zaburzeń świadomości powinngy być szczegćlowo zpisane w części ogólnej dotyczącej syndrumologii, a ponadto z psychozami somatgennymi i wywołanymi używaniem środków psychoaktywnych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • choroby organiczne mózgu
 • organiczne zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia organiczne mózgu
 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-psychiczne-na-tle-organicznym
 • zaburzenia psychoorganiczne
 • organiczne uszkodzenie oun
 • zaburzenia psychiczne na tle organicznym
 • oun zespol organiczny
 • zaburzenia psychiczne organiczne
 • urojenia na tle organicznym
 • schorzenia organiczne mózgu
 • uszkodzenie o u n
 • psychiatria zespol psychoorganiczny
 • organiczne uszkodzenie o u n
 • wtorne organiczne uszkodzenie c u n
 • zaburzenia psychoorganiczne leczenie
 • zaburzenia organiczne psychologia
 • organiczne zaburzenia
 • ograniczone oun
 • zaburzenia organiczne mózgu dzieci
 • zaburzenia organiczne u dzieci
 • psychoorganiczne zaburzenia nastroju
 • zaburzenia na tle nerwowym
 • schorzenie na tle organicznym
 • urojenia na tle organicznego uszkodzenia mózgu
 • zaburzenia organiczne objawy u dziecka
 • zaburzenia na tle nerwowym icd 10
 • zaburzenia organiczne mózgu leczenie
 • uszkodenie organiczne objawy psychiczne
 • uszkodzenia organiczne u dzieci
 • zaburzenia organiczne objawy
 • zespoły zaburzeń psychicznych
 • przewlekłe ograniczne zaburzenia psychiczne
 • choroby psychiczne a organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego
 • choroby psychiczne a organiczne uszkodzenie o u n
 • ICD 10 zaburzenie psychoorganiczne
 • leczenie organiczne
 • ograniczone uszkodzenie mozgu
 • organiczna dysfunkcja mozgowa
 • organiczna dysfunkcja oun
 • organiczne choroby mózgu
 • organiczne OUN
 • organiczne zaburzenia funkcji poznawczych and ICD
 • organiczne zaburzenia poznawcze
 • organiczne zaburzenia psychiczne pierwotne
 • co to są zaburzenia organiczne
 • pierwotne organiczne zaburzenia psychiczne
 • pierwotne zaburzenia organiczne oun
 • przewlekle organiczne zaburzenia psychiczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH
VII. ZASADY KOŃCOWE
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU
III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3
Mimo przedstawionego wyżej zastrzeżenia, odnoszącego się do Art. 4,
ASPEKTY MORALNE ZAWODU FARMACEUTY

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna