Zaburzenia psychiczne na tle organicznym. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne na tle organicznym.

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowomydf(ICD-10)uwzględnia się zaburzenia psychiczne na tle organicznym w grupić’kategorii diagnostycznych.
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi”.
Przez, zaburzenia organiczne”rozumie się zespół psychopatologiczny uwarunkowany dysfunkcją mózgu wywołaną jego chorobami, uszkodzeniami lub urazami.
Zaburzenia funkcji mózgu mogą być pierwotne, dotyczy@bezpośrednich uszkodzeń mózgu, lub wtórne, kiedy choroba(np.układowa)dotyka różnych narządów, w tym także mózgu.
Pojęcie, urganiczności”przeszli w psychiatrii pewną ewolucję.
Kojarzyło się ono w starszej psychiatrii z wprowadzonym przez 1.
Bleulera pojęciem zespołu psychoorganicznego(las organischiPsychosyndrum).
Zgodnie z definicją, zespćl psychcorganiczny miał być zawsze skutkiem trwałych i znacznych zmian morfologicznych mózgu, z czym wiązało się pesymistyczne rokowanie.
Aby osłabić ten efekt rozpoznania, niektórzy psychiatrzy(zwłaszcza niemieccy)dzielili zespc(y psychoorganiczne na nieodwracalne i odwracalne.
Dzisiaj cała ta dyskusja należy do historii.
Grupa kategorii diagnostycznych ICD-10 obejmuje wprawdzie dość szeroki zakres objawów psychopatologicznych, podstawowe objawy tworzą jednak tylko dwie grupy.
Do pierwszej należą zespoły, w których stałymi dominującymi cechami są albz zaburzenia takich funkcji poznawczych, jak pamięć, intelektiuczenie się, albo zaburzenia sewonum(świadomości)i uwagi określone umownie zbiorczym terminem delirium.
Zgodnie z tradycją polskiej psychiatrii, w tym rozdziale omawiamy jedynicpierwszągrupę zespoluw, czyli otępień, wychodząc z założenia, że zespoły zaburzeń świadomości powinngy być szczegćlowo zpisane w części ogólnej dotyczącej syndrumologii, a ponadto z psychozami somatgennymi i wywołanymi używaniem środków psychoaktywnych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia psychiczne na tle organicznym
 • choroby organiczne mózgu
 • organiczne zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia organiczne mózgu
 • Jakie zaburzenia psychopatologiczne powstają na tle organicznym?
 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-psychiczne-na-tle-organicznym
 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • zaburzenia psychoorganiczne
 • delirium organiczne
 • zaburzenia psychiczne organiczne
 • oun zespol organiczny
 • organiczne uszkodzenie oun
 • uszkodzenie o u n
 • urojenia na tle organicznym
 • schorzenia organiczne mózgu
 • wtorne organiczne uszkodzenie c u n
 • psychiatria zespol psychoorganiczny
 • zaburzenia organiczne psychologia
 • organiczne zaburzenia
 • organiczne uszkodzenie o u n
 • zaburzenia psychoorganiczne leczenie
 • organiczne uszkodzenie cun
 • ograniczone oun
 • choroby psychiczne a organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego
 • schorzenie na tle organicznym
 • urojenia na tle organicznego uszkodzenia mózgu
 • co to są zaburzenia organiczne
 • uszkodenie organiczne objawy psychiczne
 • uszkodzenia organiczne u dzieci
 • choroby psychiczne a organiczne uszkodzenie o u n
 • ICD 10 zaburzenie psychoorganiczne
 • choroby organiczne dotyczą:
 • zaburzenia na tle nerwowym icd 10
 • choroba mózgu na tle organicznym
 • zaburzenia organiczne mózgu dzieci
 • zaburzenia organiczne mózgu leczenie
 • być organicznym - psychologia
 • zespoły zaburzeń psychicznych
 • psychoorganiczne zaburzenia nastroju
 • leczenie organiczne
 • przewlekłe ograniczne zaburzenia psychiczne
 • przewlekle organiczne zaburzenia psychiczne
 • pierwotne zaburzenia organiczne oun
 • pierwotne organiczne zaburzenia psychiczne
 • ograniczone uszkodzenie mozgu
 • organiczna dysfunkcja mozgowa
 • organiczne zaburzenia psychiczne pierwotne
 • organiczna dysfunkcja oun
 • organiczne zaburzenia poznawcze
 • organiczne zaburzenia funkcji poznawczych and ICD

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.
2.5. Ład społeczny.
2.4. Zdrowe pożywienie.
2.3. Ubrania, higiena osobista.
2.2. Zdrowe mieszkania, czystość, ciepto.
2. ZDROWE OTOCZNIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna