Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod. | Psychologia kliniczna

Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod.

W uzyskanym zapisie wyróżnia się zdefiniowane empirycznie grafoelementy.
Fale alfa, o częstotliwości od 8 do l 3/s i amplitudzie około 50 uV, występują w czuwaniu, głównie w odprowadzeniach potylicznych, ciemieniowych i tylna skroniowych.
Fale beta, o częstotliwości powyżej l 3/s i amplitudzie do 30 uV, są rejestrowane z odprowadzeń czołowych i centralnych.
Fale theta mają częstotliwość od 4 do 7 s, a fale delta-poniżej 4/s.
Nagła zmiana częstotliwości i/lub amplitudy nosi nazwę czy nn o ści n ap ad ow ej, jej podstawowym elementem są ponadto fale o ostrym wierzchołku i czasie trwania 20-70 ms (iglice) lub 70-200 ms (fale ostre) .
Interpretacja zapisu polega na rozpoznaniu typu fal, określeniu ich amplitudy, częstotliwości i lokalizacji.
Bada się również reakcje czynności bioelektrycznej na próby aktywacyjne: otwarcie oczu (reakcja zatrzymania) , hiperwemylację, stymulację błyskami świetlnymi.
Ocena zapisu wymaga uwzględnienia dwu podstawowych czynników modyfikujących obraz EEG: wieku badanego i stanu czuwania.
U osoby dorosłej, w stanie czuwania, dominuje najczęściej czynność alfa, blakowana przez otwarcie oczu.
Nie ma patognomonicznych zapisów EEG.
Wieloletnie doświadczenie kliniczne pozwoliło jednak na ustalenie pewnych prawideł.
Uogólniona czynność fdwolnych może wystąpić np.w zatruciu, otępieniu, chorobach metabolicznych.
Zmiany ogniskowe sugerują rozpoznanie zlokalizowanego procesu patologicznego, np.guza mózgu lub udaru.
Niektóre obrazy charakteryzują się pewną swuistościątypowy przykład stanowi skojarzenie napadów nieświadomości i zespołów iglicy z falą wolną 3/s.
Rejestracja EPG jest jednak tylko kolejnym etapem badaniąklinicznego.
W populacji chorych psychicznie częściej niż u osób zdrowych spotyka się nieprawidłowe zapisy 810.
Może to być: 1) zapis monotonny z hipersynchronią i z czynnością alfa w przednich odprowadzeniach: 2) zapis labilny, z desynchranizacją, rozpadem czynności alfa i z falami beta oraz thetac 3) uogólniona dysrytmia z zachowaną czynnością alfa i beta i z falami thetai delta.
Wymienione rodzaje zapisu nie są swoiste: zapis monotonny obserwuje się zarzyna w schizofrenii, jak i w depresji psychotycznej.
Uważa się, że uogólniona dysrytmia-w porównaniu z zapisem monotonnym zapowiada pomyślniejszy przebieg choroby i korzystniejszą reakcję na leki.
Ponadto u osób z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń afektywnych lub zaburzeń osobowości częściej niż u zdrowych rejestruje się rożne niecharakterystycznezmiany w odprowadzeniach skroniowych: fale theta, delta lub ostre.
W przypadkach schizofrenii z dyskretnymi odchyleniami w badaniu neurologicznym, nieprawidłowym zapisem 110 i zanikiem podkorowym w tomografii komputerzwej podłożem choroby jest prawdopodobnie strukturalne uszkodzenie mózgu w okresie rozwojowym.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • eeg gowy
 • prawidłowy zapis eeg
 • fale theta w zapisie eeg
 • dysrytmia w eeg
 • eeg prawidłowe
 • jaki jest prawidłowy zapis eeg
 • prawidłowy wykres eeg
 • wykres prawidłowy eeg
 • prawidłowe eeg
 • interpretacja zapisu eeg
 • dysrytmia mozgu
 • poprawny zapis eeg
 • eeg zapis prawidłowy
 • eeg dysrytmia
 • prawidlowy zapis eeg
 • jak interpretowac zapis eeg
 • wykres eeg
 • grafoelementy eeg
 • diagram zapisu eeg
 • zapis eeg interpretacja
 • zmiana ogniskowa w eeg
 • eeg prawidłowy zapis
 • eeg głowy zmiany ogniskowe
 • dysrytmia uogolniona
 • fale theta w schizofrenii
 • fale theta w odprowadzeniu skroniowym
 • eeg rozmieszczenie elektrod obrazy
 • fale theta w odprowadzeniach czolowych
 • fale theta u doroslej osoby
 • grafoelementy eeg patologiczne
 • guz mózgu eeg
 • ile fal alfa w prawidlowym zapise eeg
 • jak interpretowac eeg
 • fale theta depresja
 • eeg interpretacja zapisu
 • czynniki modyfikujace zapis eeg
 • dysrytm
 • dysrytmia bioelektryczna mózgu
 • dysrytmia theta
 • eeg a uposledzenie umyslowe
 • eeg cechy dysrytmii
 • eeg co znaczy dysrytmia zapisu
 • EEG Glowy jak interpretowac
 • fale ostre o amplitudzie powyżej 30
 • eeg jaki zapis prawidłowy
 • eeg poprwny zapis
 • eeg rozmieszczenie elektrod
 • eeg rytm labilny
 • eeg schizofrenia
 • eeg wynik prawidłowy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Dla wielu osób psychicznie chorych nie mniej ważne i nie mniej trudne, niż znalezienie dostosowanych dc możliwości chorego warunków mieszkaniowych, jest przygotowanie do podjęcia pracy.
Wiele osób w ten sposób dochodzi do stałej pracy.
Psychiatria środowiskowa i organizacja ochrony zdrowia psychicznego.
Działalność edukacyjna konsultanta (liaison educa (jon) .
Konsultacja jako proces.
Konsultacja psychiatryczna.
Psychiatria konsultacyjna.
Pacjent dokonujący samouszkodzenia Aktywność samobójcza.
Pacjent z zachowaniami agresywnymi, gwałtownymi.
Pacjenci uzależnieni od innych związków psychoaktywnych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna