Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod. | Psychologia kliniczna

Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod.

W uzyskanym zapisie wyróżnia się zdefiniowane empirycznie grafoelementy.
Fale alfa, o częstotliwości od 8 do l 3/s i amplitudzie około 50 uV, występują w czuwaniu, głównie w odprowadzeniach potylicznych, ciemieniowych i tylna skroniowych.
Fale beta, o częstotliwości powyżej l 3/s i amplitudzie do 30 uV, są rejestrowane z odprowadzeń czołowych i centralnych.
Fale theta mają częstotliwość od 4 do 7 s, a fale delta-poniżej 4/s.
Nagła zmiana częstotliwości i/lub amplitudy nosi nazwę czy nn o ści n ap ad ow ej, jej podstawowym elementem są ponadto fale o ostrym wierzchołku i czasie trwania 20-70 ms (iglice) lub 70-200 ms (fale ostre) .
Interpretacja zapisu polega na rozpoznaniu typu fal, określeniu ich amplitudy, częstotliwości i lokalizacji.
Bada się również reakcje czynności bioelektrycznej na próby aktywacyjne: otwarcie oczu (reakcja zatrzymania) , hiperwemylację, stymulację błyskami świetlnymi.
Ocena zapisu wymaga uwzględnienia dwu podstawowych czynników modyfikujących obraz EEG: wieku badanego i stanu czuwania.
U osoby dorosłej, w stanie czuwania, dominuje najczęściej czynność alfa, blakowana przez otwarcie oczu.
Nie ma patognomonicznych zapisów EEG.
Wieloletnie doświadczenie kliniczne pozwoliło jednak na ustalenie pewnych prawideł.
Uogólniona czynność fdwolnych może wystąpić np.w zatruciu, otępieniu, chorobach metabolicznych.
Zmiany ogniskowe sugerują rozpoznanie zlokalizowanego procesu patologicznego, np.guza mózgu lub udaru.
Niektóre obrazy charakteryzują się pewną swuistościątypowy przykład stanowi skojarzenie napadów nieświadomości i zespołów iglicy z falą wolną 3/s.
Rejestracja EPG jest jednak tylko kolejnym etapem badaniąklinicznego.
W populacji chorych psychicznie częściej niż u osób zdrowych spotyka się nieprawidłowe zapisy 810.
Może to być: 1) zapis monotonny z hipersynchronią i z czynnością alfa w przednich odprowadzeniach: 2) zapis labilny, z desynchranizacją, rozpadem czynności alfa i z falami beta oraz thetac 3) uogólniona dysrytmia z zachowaną czynnością alfa i beta i z falami thetai delta.
Wymienione rodzaje zapisu nie są swoiste: zapis monotonny obserwuje się zarzyna w schizofrenii, jak i w depresji psychotycznej.
Uważa się, że uogólniona dysrytmia-w porównaniu z zapisem monotonnym zapowiada pomyślniejszy przebieg choroby i korzystniejszą reakcję na leki.
Ponadto u osób z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń afektywnych lub zaburzeń osobowości częściej niż u zdrowych rejestruje się rożne niecharakterystycznezmiany w odprowadzeniach skroniowych: fale theta, delta lub ostre.
W przypadkach schizofrenii z dyskretnymi odchyleniami w badaniu neurologicznym, nieprawidłowym zapisem 110 i zanikiem podkorowym w tomografii komputerzwej podłożem choroby jest prawdopodobnie strukturalne uszkodzenie mózgu w okresie rozwojowym.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • eeg gowy
 • prawidłowy zapis eeg
 • dysrytmia w eeg
 • fale theta w zapisie eeg
 • eeg prawidłowe
 • jaki jest prawidłowy zapis eeg
 • interpretacja zapisu eeg
 • prawidłowe eeg
 • wykres prawidłowy eeg
 • prawidłowy wykres eeg
 • grafoelementy eeg
 • eeg zapis prawidłowy
 • zapis eeg interpretacja
 • wykres eeg
 • jak interpretowac zapis eeg
 • eeg dysrytmia
 • poprawny zapis eeg
 • diagram zapisu eeg
 • prawidlowy zapis eeg
 • dysrytmia mozgu
 • eeg głowy zmiany ogniskowe
 • eeg prawidłowy zapis
 • dysrytmia uogolniona
 • zmiana ogniskowa w eeg
 • grafoelementy eeg patologiczne
 • ile fal alfa w prawidlowym zapise eeg
 • jak interpretowac eeg
 • fale theta schizofrenia
 • fale theta u doroslej osoby
 • fale theta w odprowadzeniach czolowych
 • fale theta w odprowadzeniu skroniowym
 • fale theta w schizofrenii
 • jak wygląda prawidłowy zapis eeg obraz
 • guz mózgu eeg
 • iglice i fale alfa w eeg
 • zmiany w odprowadzeniach skroniowych i potylicznych
 • eeg jaki zapis prawidłowy
 • dysrytmia bioelektryczna mózgu
 • eeg a uposledzenie umyslowe
 • eeg cechy dysrytmii
 • eeg co znaczy dysrytmia zapisu
 • eeg fale alfa
 • eeg niema zmian ogniskowych
 • eeg poprwny zapis
 • eeg rozmieszczenie elektrod
 • eeg rozmieszczenie elektrod obrazy
 • eeg rytm labilny
 • eeg schizofrenia
 • eeg wynik prawidłowy
 • eeg zmiany ogniskowe

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2.Zaburzenia depresyjne nawracające.
Chronobiologiczne mechanizmy zachowania
Rozwój koncepcji w zarysie historycznym.
Choroby afektywne.
Różnicowanie.
Lokalizacja układu hormonalnego.
Rokowanie.
Postacie.
Obraz kliniczny.
Układ krążenia i jego struktura.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna