Należy się zgodzić, iż tomografia komputerowa głowy (TK) stanowi obecnie | Psychologia kliniczna

Należy się zgodzić, iż tomografia komputerowa głowy (TK) stanowi obecnie

najważniejsze badanie neuroradiologicznezarówno w neurologii, jak i w psychiatrii.
Wprowadzona na początku lat siedemdziesiątych metoda szybko wyparła wszelkie badania kontrastowe (przede wszystkim PEG) , jako metoda nieinwazyjna i dokładniejsza.
Zaletą TK jest nie tylko dobre uwidacznianie struktur czaszki, przestrzeni płynnych, ale też tkanki mózgowej, co za pomocą dotychczasowych technik neuroradiologicznych było niemożliwe.
Zasada działania TK polega na rejestrowaniu metodą cyfrową wartości absorpcji promieni rentgenowskich przez badaną tkankę, przy czym uzyskuje się obrazy, przekroju”badanego narządu w różnych warstwach i płaszczyznach.
Wielką zaletą TK jest możliwość oceny gęstości tkanki mózgowej w jednostkach Hounsfielda i na tej podstawie ocena procesów toczących się w samej tkance nerwowej.
Zwiększenie gęstości tkanki mózgowej obserwujemy np.w procesach rozrostowych mózgu, zmniejszenie-w procesach niedokrwiennych tkanki mózgowej.
Obraz mózgu w TK pozwala na dokładne pomiary przestrzeni płynowych, wyliczanie odpowiednich wskaźników mózgu, czyli znaczną obiektywizację wyniku badania.
Wraz z rozpowszechnieniem badań TK pojawiły się relacje o istnieniu zmian zamkowych mózgu w różnych procesach chorobowych, w których dotychczas zaników mózgu nie podejrzewano.
Wydaje się, że fukt ten ma tyłku pozornie znaczenie kliniczne.
W okresie, gdy jedynym sposobem ujawniania nieprawidłowości w przestrzeniach płynowych mózgu było wykonanie odmy mózgowej, ze zrozumiałych względów badanie to wykonywano rzadko i w ściśle określonych przypadkach.
Ujawniało więc ono zmiany podstawowe (guzy, krwiaki) , a niejako dodatkowo-zmiany zamkowe W momencie powszechnego stosowania badania TK, nawet u pacjentów bez podejrzenia procesów wypierających czy bez wyraźnych objawów neurologicznych, stwierdzono u niektórych chorych jedynie poszerzenie przestrzeni płynowychmózgu.
Trzeba było czasu, by uzgodnić, że poszerzenie przestrzeni płynowych mózgu postępuje z wiekiem i dlatego trudno jest u wszystkich pacjentów rozpoznawać zaniki mózgu.
Wartość diagnostyczna zaników mózgu stwierdzanych radiologicznie ma znacznie mniejsze znaczenie, a nieswoistość tego rodzaju zmian jest faktem.
Nadal jednak wyraźnie poszerzenie przestrzeni płynowych mózgu świadczy o zanikach mózgu i jest zjawiskiem nieprawidłowym.
Osobnym zagadnieniem są zmiany stwierdzane w TK w psychozach endogennych.
Z pewnością nie ma charakterystycznych dla schizofrenii czy depresji endogennej zmian w TK, jednakże często w schizofrenii bywają opisywane poszerzenia komór bocznych, komory III lub rowków mózgowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • tomografia gowy
 • poszerzenie przestrzeni płynowych
 • poszerzenie przestrzeni plynowych
 • tomografia komputerowa poszerzone
 • badanie tk glowy a schizofrenia
 • tomografia komputerowa głowy depresja
 • rowki mozgowe
 • powiększenie komór bocznych w schizofrenii
 • tk poszerzenie przestrzeni plynowych
 • tomograf a schizofrenia
 • tomograf komputerowy w badaniach na schizofrenie
 • wenografia głowy
 • tomografia głowy poszerzone komory
 • tomografia komputerowa gowy
 • powiększenie komory mózgu schizofrenia
 • powiększenie przestrzeni płynowych
 • powiekszona komora mozgowa
 • powiększona przestrzeń mózgowa
 • powiekszone komory tomograf
 • przy depresji tomograf głowy
 • tomografia komputerowa głowy schizofremia
 • tomografia gBowy przy shizofreni
 • schizofremia tomografia glowy
 • schizofrenia a tk glowy
 • tomografia głowy depresja
 • tomografia głowy a schizofrenia
 • schizofrenia obraz mózgu
 • schizofrenia tk mozgu
 • poszerzone rowki mózgowe
 • podejrzenie procesu wypierającego głowy
 • obrazy tk mózgu
 • obrazy nieprawidłowe w tomografii komputerowej głowy
 • o czym świadczy poszerzenie płynowe
 • jakie badania nalezy wykonac przy schizofrenii
 • zmiany zanikowe czaszki z wyraznym poszerzeniem przestrzeni płynowych
 • dyskretne poszerzenie przestrzeni plynowych
 • depresja w obrazie tk?
 • depresja TK
 • podejrzenie procesu wypierającego wewnątrz czaszki
 • poszerzenie na tomografii głowy
 • poszerzenie naczyń mózgowych płynowych
 • poszerzone przestrzenie płynowe w mozgu o czym świadczą
 • poszerzone komory tk
 • poszerzona przestrzeń płynowa
 • poszerzona przestrzen plynowa
 • poszerzenie rowkow mozgowych
 • poszerzenie płynowych przestrzeni mózgu
 • poszerzenie przestrzeni płynowych mózgu
 • poszerzenie przestrzeni płynowej
 • poszerzenie przestrzeni plynowych schizofrenia

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

POZNAWCZO- BEHAWIORALNA INTERWENCJA W PROCESIE ŻAŁOBY.
Ogólne zasady postępowania w psychogeriatrii.
Zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym.
O ile przejście na emeryturę jest dla jednych wybawieniem.
ETAPY PROCESU ŻAŁOBY- c.d. czynników utrudniających pomyślne wyjście z procesu żałoby.
Teoria wolnych rodników starzenia.
Starzenie się.
Ogólna charakterystyka.
CZYNNIKI RYZYKA GŁĘBOKIEGO PROCESU ŻAŁOBY.
Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (problemy psychogeriatrii).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna