Badania neuroradiologiczne. | Psychologia kliniczna

Badania neuroradiologiczne.

Ta grupa badań diagnostycznych znajduje szerokie zastosowanie w praktyce psychiatrycznej.
Badania re są szczególnie przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznie, chociaż i w badaniach dotyczących genezy psychoz posługiwano się wynikami badań radiologicznych dla podparcia koncepcji organicznego podłoża psychoz czynnościowych.
Obecnie wydaje się, że wartość diagnostyczna badań neuroradiologicznych w schizofrenii lub psychozach afektywnych jest wątpliwa, a stwierdzanych zmian nie należy wiązać z ewentualnym czynnikiem etiologicznym tych psychoz, a raczej z innymi czynnikami (np.wadami wrodzonymi, następstwami urazów itp) .
Zdjęcie przeglądowe czaszki.
Badanie to nie może być pomijane we wszystkich przypadkach podejrzewania organicznego tła zaburzeń psychicznych.
Oczywiście należy przestrzec przed nadużywaniem badań rentgenowskich u pacjemuwz typowymi czynnościowymi zaburzeniami, u których zlecanie wielu różnych badań diagnostycznych może przyczynić się do utwierdzenia przekonania o ciężkim charakterze choroby, czyli odnieść niekorzystny skutek w sensie jatrogennego oddziaływania na chorego.
Rutynowe zlecanie badania przeglądowego czaszki, jeśli nie jest uzasadnione względami klinicznymi, należy uznać za niecelowe.
Wskazania do wykonania przeglądowego zdjęcia czaszki stanowią te stany, w których podejrzewamy, iż zmiany strukturalne w obrębie układu kostnego czaszki mogą mieć związek ze zgłaszanymi przez pacjenta skargami lub stwierdzanymi przez nas objawami chorobowymi.
Wobec tego należy zalecać to badanie w zaburzeniach pourazowych związanych z utratą przytomności oraz w zaburzeniach świadomości towarzyszących zaburzeniom neurologicznym.
Uporczywe bóle głowy, zuburzenia widzenia i równowagi należy także uznać za wskazania do tego badania.
Na zdjęciu przeglądowym czaszki poszukujemy zmian kostnych o charakterze zgrubienia (np.przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej) lub ścieńczenia (np.spowodowanego odwapnieniem lub zwiększeniem się ciśnienia śródczaszkowego, przerwania ciągłości kości (po urazach) , zmiany kształtu, wad budowy czaszki itp.
Zwracamy uwagę na stan zatok obocznych nosa oraz dokładnie oceniamy siodło tureckie.
Można przyjąć, że uzyskane w tym badaniu dane diagnostyczne dotyczą głównie wyjaśnienia tła niektórych psychoorganicznych zaburzeń psychicznych, czego typowym przykładem jest zespół Morgagniegc, Stewarta i Morela, kiedy to rozpoznanie przerostu kości czołowych utwierdza nas w rozpoznaniu zespołu czołowego

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • badanie neuroradiologiczne
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej leczenie
 • pogrubienie warstwy kosci czolowej wewnetrzne
 • nie wielka hiperostoza blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • hyperostoza blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost blaszki wewnetrznej luski kosci czolowej
 • zgrubienia blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • choroby przerost blaszki kostnej czaszki
 • zgrubienia blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • przerost blaszki czołowej
 • przerost wewnętrznej powierzchni kości czołowej
 • ścieńczenie blaszki kostnej
 • zgrubienie kosci czolowej
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • przerost blaszek czolowych
 • przerost blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • zgrubienie blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost blaszki wewnętrznej kości pokrywy
 • przerost kosci czołowej
 • badania neuroradiologiczne
 • zgrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • przerost kosci czołowej forum
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej schizofrenia
 • pogrubione nierowne blaszki na kregoslupie co to znaczy
 • pogruienie blaszki wewnętrzenej kości czołowej
 • poqrubienieblaszkiwewnętrznejłuskiikościczołowej
 • przerost blaszek czolowych-leczenie
 • przerost blaszek kości czołowych leczenie
 • przerost blaszek wewnętrznycvh kości czołowych
 • przerost blaszki czołowej objawy i leczenie
 • przerost blaszki kości czołowych
 • przerost blaszki wewnętrznej czaszki
 • badanie ciaglosci nerwow
 • blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • hipertrofia w obrebie blaszki wewnetrznej luski kosci czolowej
 • jak leczyć przerost blaszek wewnetrznych kości czołowych
 • hiperosteoza czolowa
 • odcinkowy przerost blaszki kości czołowej
 • odwapnienie czaszki
 • czaszka przerwanie blaszki wewnetrznej
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej-
 • pogrubiałe blaszki wewnetrzne kości czołowych
 • coznaczy przerost blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej - jakie mogą byś skutki\
 • co to znaczy przerost blaszki
 • hipertrofia w obrebie blaszki wewnetrznej luskikosci czolowej
 • co to jest przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • co to jest badanie neuroradiologiczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Planowanie.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.
Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach, odczytach, referatach i publikacjach,
Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom stresów życia codziennego.
Zapobieganie jatropatogenii.
Plan postępowania diagnostycznego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna