Badania neuroradiologiczne. | Psychologia kliniczna

Badania neuroradiologiczne.

Ta grupa badań diagnostycznych znajduje szerokie zastosowanie w praktyce psychiatrycznej.
Badania re są szczególnie przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznie, chociaż i w badaniach dotyczących genezy psychoz posługiwano się wynikami badań radiologicznych dla podparcia koncepcji organicznego podłoża psychoz czynnościowych.
Obecnie wydaje się, że wartość diagnostyczna badań neuroradiologicznych w schizofrenii lub psychozach afektywnych jest wątpliwa, a stwierdzanych zmian nie należy wiązać z ewentualnym czynnikiem etiologicznym tych psychoz, a raczej z innymi czynnikami (np.wadami wrodzonymi, następstwami urazów itp) .
Zdjęcie przeglądowe czaszki.
Badanie to nie może być pomijane we wszystkich przypadkach podejrzewania organicznego tła zaburzeń psychicznych.
Oczywiście należy przestrzec przed nadużywaniem badań rentgenowskich u pacjemuwz typowymi czynnościowymi zaburzeniami, u których zlecanie wielu różnych badań diagnostycznych może przyczynić się do utwierdzenia przekonania o ciężkim charakterze choroby, czyli odnieść niekorzystny skutek w sensie jatrogennego oddziaływania na chorego.
Rutynowe zlecanie badania przeglądowego czaszki, jeśli nie jest uzasadnione względami klinicznymi, należy uznać za niecelowe.
Wskazania do wykonania przeglądowego zdjęcia czaszki stanowią te stany, w których podejrzewamy, iż zmiany strukturalne w obrębie układu kostnego czaszki mogą mieć związek ze zgłaszanymi przez pacjenta skargami lub stwierdzanymi przez nas objawami chorobowymi.
Wobec tego należy zalecać to badanie w zaburzeniach pourazowych związanych z utratą przytomności oraz w zaburzeniach świadomości towarzyszących zaburzeniom neurologicznym.
Uporczywe bóle głowy, zuburzenia widzenia i równowagi należy także uznać za wskazania do tego badania.
Na zdjęciu przeglądowym czaszki poszukujemy zmian kostnych o charakterze zgrubienia (np.przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej) lub ścieńczenia (np.spowodowanego odwapnieniem lub zwiększeniem się ciśnienia śródczaszkowego, przerwania ciągłości kości (po urazach) , zmiany kształtu, wad budowy czaszki itp.
Zwracamy uwagę na stan zatok obocznych nosa oraz dokładnie oceniamy siodło tureckie.
Można przyjąć, że uzyskane w tym badaniu dane diagnostyczne dotyczą głównie wyjaśnienia tła niektórych psychoorganicznych zaburzeń psychicznych, czego typowym przykładem jest zespół Morgagniegc, Stewarta i Morela, kiedy to rozpoznanie przerostu kości czołowych utwierdza nas w rozpoznaniu zespołu czołowego

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • badanie neuroradiologiczne
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej leczenie
 • przerost blaszki wewnetrznej luski kosci czolowej
 • nie wielka hiperostoza blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • zgrubienia blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • pogrubienie warstwy kosci czolowej wewnetrzne
 • hyperostoza blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • choroby przerost blaszki kostnej czaszki
 • przerost blaszki czołowej
 • zgrubienia blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • przerost wewnętrznej powierzchni kości czołowej
 • przerost blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • ścieńczenie blaszki kostnej
 • przerost blaszki wewnętrznej kości pokrywy
 • przerost blaszek czolowych
 • zgrubienie blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost kosci czołowej forum
 • zgrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • zgrubienie kosci czolowej
 • badania neuroradiologiczne
 • przerost kosci czołowej
 • przerost blaszek kości czołowych leczenie
 • przerost blaszek czolowych-leczenie
 • hipertrofia w obrebie blaszki wewnetrznej luskikosci czolowej
 • poqrubienieblaszkiwewnętrznejłuskiikościczołowej
 • przerost blaszek wewnętrznycvh kości czołowych
 • blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • przerost blaszki czołowej objawy i leczenie
 • przerost blaszki wewnętrznej czaszki
 • badanie ciaglosci nerwow
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej schizofrenia
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowych
 • pogruienie blaszki wewnętrzenej kości czołowej
 • pogrubione nierowne blaszki na kregoslupie co to znaczy
 • jak leczyć przerost blaszek wewnetrznych kości czołowych
 • odcinkowy przerost blaszki kości czołowej
 • odwapnienie czaszki
 • hiperostoza blaszki wewnętrznej kości czolowej leczenie
 • hiperosteoza czolowa
 • pogrubiałe blaszki wewnetrzne kości czołowych
 • czaszka przerwanie blaszki wewnetrznej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej - jakie mogą byś skutki\
 • co to znaczy przerost blaszki
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej łuski kości czołowej
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej-
 • co to jest przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • co to jest badanie neuroradiologiczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

a. Przygotowanie do resocjalizacji
Plan resocjalizacji przewiduje:
Prognoza resocjalizacji
c. Przykłady diagnoz kliniczno-penitencjarnych
b. Metody diagnostyczne
l. Diagnoza penitencjarna
ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO
a. Opieka postpenitencjarna
e. Personel zakładu resocjalizacyjnego
b. Stosunek personelu do więźniów

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna