Badania neuroradiologiczne. | Psychologia kliniczna

Badania neuroradiologiczne.

Ta grupa badań diagnostycznych znajduje szerokie zastosowanie w praktyce psychiatrycznej.
Badania re są szczególnie przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznie, chociaż i w badaniach dotyczących genezy psychoz posługiwano się wynikami badań radiologicznych dla podparcia koncepcji organicznego podłoża psychoz czynnościowych.
Obecnie wydaje się, że wartość diagnostyczna badań neuroradiologicznych w schizofrenii lub psychozach afektywnych jest wątpliwa, a stwierdzanych zmian nie należy wiązać z ewentualnym czynnikiem etiologicznym tych psychoz, a raczej z innymi czynnikami (np.wadami wrodzonymi, następstwami urazów itp) .
Zdjęcie przeglądowe czaszki.
Badanie to nie może być pomijane we wszystkich przypadkach podejrzewania organicznego tła zaburzeń psychicznych.
Oczywiście należy przestrzec przed nadużywaniem badań rentgenowskich u pacjemuwz typowymi czynnościowymi zaburzeniami, u których zlecanie wielu różnych badań diagnostycznych może przyczynić się do utwierdzenia przekonania o ciężkim charakterze choroby, czyli odnieść niekorzystny skutek w sensie jatrogennego oddziaływania na chorego.
Rutynowe zlecanie badania przeglądowego czaszki, jeśli nie jest uzasadnione względami klinicznymi, należy uznać za niecelowe.
Wskazania do wykonania przeglądowego zdjęcia czaszki stanowią te stany, w których podejrzewamy, iż zmiany strukturalne w obrębie układu kostnego czaszki mogą mieć związek ze zgłaszanymi przez pacjenta skargami lub stwierdzanymi przez nas objawami chorobowymi.
Wobec tego należy zalecać to badanie w zaburzeniach pourazowych związanych z utratą przytomności oraz w zaburzeniach świadomości towarzyszących zaburzeniom neurologicznym.
Uporczywe bóle głowy, zuburzenia widzenia i równowagi należy także uznać za wskazania do tego badania.
Na zdjęciu przeglądowym czaszki poszukujemy zmian kostnych o charakterze zgrubienia (np.przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej) lub ścieńczenia (np.spowodowanego odwapnieniem lub zwiększeniem się ciśnienia śródczaszkowego, przerwania ciągłości kości (po urazach) , zmiany kształtu, wad budowy czaszki itp.
Zwracamy uwagę na stan zatok obocznych nosa oraz dokładnie oceniamy siodło tureckie.
Można przyjąć, że uzyskane w tym badaniu dane diagnostyczne dotyczą głównie wyjaśnienia tła niektórych psychoorganicznych zaburzeń psychicznych, czego typowym przykładem jest zespół Morgagniegc, Stewarta i Morela, kiedy to rozpoznanie przerostu kości czołowych utwierdza nas w rozpoznaniu zespołu czołowego

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • badanie neuroradiologiczne
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej leczenie
 • hyperostoza blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost blaszki wewnetrznej luski kosci czolowej
 • nie wielka hiperostoza blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • zgrubienia blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • zgrubienia blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • choroby przerost blaszki kostnej czaszki
 • przerost blaszki czołowej
 • przerost wewnętrznej powierzchni kości czołowej
 • zgrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej
 • przerost blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost kosci czołowej
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • przerost blaszki wewnętrznej kości pokrywy
 • przerost blaszek czolowych
 • przerost kosci czołowej forum
 • badania neuroradiologiczne
 • ścieńczenie blaszki kostnej
 • zgrubienie kosci czolowej
 • zgrubienie blaszki wewnetrznej kosci czolowej
 • przerost blaszek wewnętrznycvh kości czołowych
 • przerost blaszki czołowej objawy i leczenie
 • przerost blaszki kości czołowych
 • przerost blaszki wewnętrznej czaszki
 • jak leczyć przerost blaszek wewnetrznych kości czołowych
 • blaszka wewnętrzna kości czołowej
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej schizofrenia
 • przerost blaszki wewnętrznej kości czołowych
 • badanie ciaglosci nerwow
 • przerost blaszki wewnętrznej łuski kości czołowej
 • przerost błaszki wewnętrznej kości czołowej
 • przerost blaszek kości czołowych leczenie
 • przerost blaszek czolowych-leczenie
 • co to jest badanie neuroradiologiczne
 • odcinkowy przerost blaszki kości czołowej
 • odwapnienie czaszki
 • pogrubiała blaszka wewnętrzna kości czołowej-
 • pogrubiałe blaszki wewnetrzne kości czołowych
 • hiperostoza łuski kości czołowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej - jakie mogą byś skutki\
 • hiperosteoza czolowa
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej łuski kości czołowej
 • pogrubienie blaszki wewnętrznej łuski kości czołowejaka
 • pogrubienie blaszki wewnętrznych kości czołowych
 • czaszka przerwanie blaszki wewnetrznej
 • co to znaczy przerost blaszki
 • co to jest przerost blaszki wewnętrznej kości czołowej

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie zaburzeń seksualnych.
W związku z tym nie tyle je tłumi, co zamienia
Pochwica Skurcz mięśni otaczających pochwę, powodujący zamknięcie wejścia do pochwy.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych.
Zaburzenia psychiczne.
Ellis powiada, że tak naprawdę jest coś w. zachowaniu człowieka, co się nazywa schematem ABC.
Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych.
Klasyfikacja zaburzeń seksualnych.
Zaburzenia seksualne.
Pojawił się taki pomysł, że zaczął to Kelly i on wprowadził takie pojęcie jak konstrukty osobiste

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna