Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych. | Psychologia kliniczna

Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.

Metody nieswoiste: rozmowa kliniczna (podstawowa metoda) , wywiad, obserwacja.
Rozmowa wymaga przede wszystkim przygotowania od strony treści, formalnej i interpersonalnej.
Przebieg rozmowy organizuje cel badania, a ten określa treści, o ktćre chcemy pacjenta zapytać: najlepiej zachęcać do spontanicznegzich ujawnienia.
Rozmowa psychologiczna, wywiad i obserwacja mogą dotyczyć różnych obszarów życia pacjenta: danych życiorysowych, przeżyć, cech, powiązań ze środowiskiem, zdarzeń, zachowań własnych i osób z otoczenia.
Aby była ona kompletna, należy mieć przygotowany schemat tych obszarów tematycznych, których rozmowa ma dotyczyć.
Podczas stosowania metod klinicznych dla celżw badawczych stosuje się je w wersji standaryzowanych informacji tBrzeziński-19743.
W tym celu przygotowuje się schemat rozmowy i obserwacji, a do oceny wyników zestaw skal szacunkowych, które umożliwiają przełożenie spontanicznych i swobodnychwypowiedzi badanych oraz ich zachowania na szacunkową ocenę pod względem ujawniania badanych cech, np.nastawień emzcionalnych, tendencji obronnych, zachowań antyspołecznych itp.
Za najważniejsze dla przeprowadzenia rozmowy uznaje się umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, kontaktu stwarzającego poczucie bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia.
Ważne są także umiejętności interpersonalne, polegające na przekazywaniu odpowiednich niewerbalnych i werbalnych informacji.
W tym celu prowadzi się specjalne warsztatowe przygotowanie nie tyłku terapeutów, lecz także diagnostów, ucząc ich umiejętności odpowiedniego słuchania, przyjmowania korzystnych dla rozmowy postaw itp.
Za udaną uznaje się taką rozmowę, która nie wymaga ciągłego pytania i w której przeważają spontaniczne wypowiedzi badanego.
Jeżeli rozmowa nie przebiega swobodnie, to badający może skorzystać ze specjalnych zasad stawiania pytań.
Są to m 3 nczasada naprowadzenia na temat, zawężania zakresu, odraczania pytań na tematy drażliwe, stawianie pytań projekcyjnych, w których badanego zachęca się do uruchamiania fantazji na temat idealnego przyjaciela, życia na bezludnej wyspie itp.
Należy unikać pytań sugerujących, dotykających badanego i przekraczających jego poziom intymności.
Wynika z tego także to, że klinicysta powinien w toku obserwacji trafnie rozpoznać, na jaki poziom otwartości pacjent jest przygotowany.
Wy w i ad podlega podobnym regułom jak rozmowa kliniczna, a modyfikacje wynikają z tego, że rozmówcą nie jest pacjent, ale zsoba z jego rzdziny, znajomy lub współpracownik.
Zasadniczą sprawą, o ktćrej trzeba pamiętać, jest podstawowe prawu pacjenta do zachowania tajemnicy lekarskiej i psychologicznej.
Szczególnej ostrożności pod tym względem wymaga prowadzenie wywiadów w szkole i miejscu pracy pacjenta.
Wielką sztuką jest także umiejętność zebrania wywiadu w rozmowie z rodziną.
Dla psychologa, podobnie jak dla lekarza, podstawową metodą jest u b s e rw acja.
Może ona być stosowana samodzielnie i jako metoda towarzysząca innym technikom badania.
Szczególnie ważna jest wówczas, gdy z badanym nie ma kontaktu słownego.
W uczeniu się stosowania metody obserwacji podkreśla się znaczenie umiejętności dzielenia zachowań na odpowiednie jednostki (obserwacja mniej lub bardziej szczegółowa, aż do fotograficznej włącznie) i możliwie obiektywnego zapisania tego, co się spostrzega.
Bywa, że obserwacje charakteryzują się przewagą subiektywnych interpretacji nad obiektywnym zapisem.
W celu zobiektywizowania tej metody stosuje się równe systemy kodowe, za pomocą których rejestruje się w systemie określone kategorie zachowań, mimiki, gestów itp.
Podobne systemy kodowe stosuje się także do obserwacji złożonych zachowań społecznych, np.podczas spotkań grupowych.
Obecnie swobodną obserwację coraz częściej zastępuje się s k a I amiob se r w a c y j ny m i.
W badaniach nad metodą obserwacji stwierdzono bowiem, że jej trafność zależy od określenia celu badań, warunków obserwowania i właściwości obserwatora.
Subiektywna ocena obserwatora może zniekształcać fakty.
Dlatego też ważne jest, aby skale obserwacyjne miały jednoznacznie określone kategorie zachowań, które podlegają obserwacji oraz dostosowaną do umiejętności obserwatora skalę ocen nasilenia danego zachowania.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • metody bada
 • psychologia stosowana
 • zasady stosowania metod diagnostycznych w kontakcie interpersonalnym
 • metody diagnostyczne w psychologii klinicznej
 • metody diagnostyczne a kontakt interpersonalny
 • metody diagnostyczne w kontakcie interpersonalnym
 • podstawowe metody ustałania faktów historycznych
 • skale obserwacyjne psychologia
 • psychologia kliniczna obserwacja
 • psychologia kliniczna obserwacja opis kogoś
 • obsereacja i wywiad psychologia kliniczna
 • metody diagnostyczne psychologia
 • obserwacja psychologiczna kliniczna
 • zastosowanie metod klinicznych( wywiad rozmowa)
 • opis kogos psychologia kliniczna
 • opis obserwacji psychologicznej
 • rozmowa wywiad metody badań psychologicznych
 • opis rozmowy psychologicznej
 • opisy obserwacji psychologa
 • prowadząc wywiad psychologiczny powinniśmy zapytać o
 • przebieg rozmowy diagnostycznej
 • rozmowa i wywiad jako metody stosowane w psychologii klinicznej
 • roblemy diagnostyki psychologicznej: wybrane metody badań
 • psychologicznych badań diagnostycznych metody nieswoiste
 • przygotowanie psychiczne do badania diagnostycznego
 • psychologia bezludna wyspa pytanie wytłumaczenie
 • psychologiczne badanie kliniczne
 • psychologia kliniczna - obserwacja
 • psychologiczne badania diagnostyczne
 • psychologia wybrana metoda kliniczna - ślady fizyczne
 • obserwacja w psychologii klinicznej
 • obserwacja kogoś psychologia
 • metody badan psychologicznych obserwacja
 • metoda - rozmowa psychologia
 • kliniczna psychologia- opis obserwacji
 • jakie metody stosuje psycholog w rozmowie
 • żródła badań obserwacyjnych w psycholigii
 • Czym charakteryzują się rozmowa i wywiad jakometody stosowane w psychologii klinicznej
 • co dotyczy obszaru rozmowy wywiadu
 • Badanie śladów fizycznych
 • metody badań stosowanych w psychologii współczesnej
 • metody badawcze do kontaktow interpersonalnych
 • obserwacja jako metoda psychologii klinicznej
 • nieswoiste metody psychologiczne
 • najbardziej obiektywne metody dioagnostyczne w psychologii klinicznej
 • metody w psychologii
 • metody naukowe w psychologi klinicznej
 • metody diagnostyczne- rozmowa
 • metody diagnostyczne obserwacja
 • metody diagnostyczne kontakt interpersonalny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

3. Testy psychometryczne
Rozdział II NIEKTÓRE PROBLEMY TEORII ZACHOWANIA
zespól Gansera--pseudodemencja PSYCHOLOGIA KLINICZNA
chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.
sowanym otępieniem terapia behawioralna:
reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:
paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:
niepoczytalność: niemożnosć przypisywania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę karną jako czynu zawinionego. objaw, lustra:
libido: termin wprowadzony przezmutyzm,
ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna