Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • test stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • test na ocene stanu psychicznego
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta
 • życiorys psychologiczny
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu psyvhivznego
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego ankieta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocen stanu psychicznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • badania psychologiczne a stan psychiczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

c. Przykłady diagnoz kliniczno-penitencjarnych
b. Metody diagnostyczne
l. Diagnoza penitencjarna
ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO
a. Opieka postpenitencjarna
e. Personel zakładu resocjalizacyjnego
b. Stosunek personelu do więźniów
6. Problem biologicznych uwarunkowań uspołecznienia
5. Kary i nagrody w wychowaniu
4. Nagrody i kary a teoria uczenia się

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna