Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test stanu psychicznego
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • test stanu psychicznego
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • test na stan psychiczny
 • test na ocene stanu psychicznego
 • zmiana stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • tolura tolukambi krka coto jnest
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psyvhivznego
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • psychologiczna ocena stanu pacjenta
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • życiorys psychologiczny
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • badania psychologiczne a stan psychiczny
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego ankieta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocen stanu psychicznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Guzy wewnątrzczaszkowe.
Stosunkowo częstym, odległym następstwem urazu czaszkowa-mózgowego jest padaczka pourazowa, która nie jest zespołem psychiatrycznym. Tyłku u czeki chorych padaczka wspó(występuje z zaburzeniami funkcji poznawczych(otępienie)i zmianą osobowości(charakteropatia).
Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych.
Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.
Zaburzenia psychiczne związane bezpośrednio z urazem.
Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych.
Wiadomo, że ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w mechanizmach obronnych.
Zespoły otępienne i inne zaburzenia j psychiczne w następstwie urazów czaszkowa-mózgowych.
Rokowanie u chorych z mieszanymi postaciami otępienia
Miażdżyca tętnic.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna