Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • schemat oceny stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego
 • test na ocene stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • tolura tolukambi krka coto jnest
 • zmiana stanu psychicznego
 • stan psychiczny
 • ocen stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • ocena stanu psyvhivznego
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • stan psychiczny test
 • psychologiczna ocena stanu pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • życiorys psychologiczny
 • badanie i ocena stanu psychivznego pacjenta psychogeriatria
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego ankieta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

PODSUMOWANIE I WNIOSKI OGÓLNE
PRZEPISY KOŃCOWE Art. 27
ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY
PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY
KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH
VII. ZASADY KOŃCOWE
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU
III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna