Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego
 • test stanu psychicznego
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • stan psychiczny test
 • stan psychiczny
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • badania psychologiczne a stan psychiczny
 • życiorys psychologiczny

Zainteresował cię artykuł?
Skomentuj go na forum Psychologia kliniczna
(w dziale ogólnym można pisać bez konieczności rejestracji).