Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna
Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • badanie stanu psychicznego
 • test na ocene stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego testy
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu psyvhivznego
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • życiorys psychologiczny
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • badania psychologiczne a stan psychiczny

Zainteresował cię artykuł?
Skomentuj go na forum Psychologia kliniczna
(w dziale ogólnym można pisać bez konieczności rejestracji).