Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego
 • test stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • test na ocene stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • życiorys psychologiczny
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu psyvhivznego
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • ocen stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • badania psychologiczne a stan psychiczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Psychogram testu Wechsiera (objaśnienia w tekście)
Respirografia - pomiar częstości oddechów
Transakcję stresową można przedstawić następująco:
Stres biologiczny i psychologiczny
Aspekt psychologiczny
Kwestionariusz Typów Rannych - wieczornych J. A. Horne’a i O. O’stberga.
Badania nad jądrami wnoszą wiele ważnych fatów:
Rytmy około dobowe i ich konsekwencje behawioralne
Chronobiologiczne mechanizmy zachowania
Patologia i profilaktyka zdrowotna układu sercowo-naczyniowego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna