Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego
 • test na ocene stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocen stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu psyvhivznego
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • życiorys psychologiczny
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • badania psychologiczne a stan psychiczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

b. Metody diagnostyczne
l. Diagnoza penitencjarna
ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO
a. Opieka postpenitencjarna
e. Personel zakładu resocjalizacyjnego
b. Stosunek personelu do więźniów
6. Problem biologicznych uwarunkowań uspołecznienia
5. Kary i nagrody w wychowaniu
4. Nagrody i kary a teoria uczenia się
c. Wychowanie i wpływy nie zamierzone

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna