Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • schemat oceny stanu psychicznego
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • test na stan psychiczny
 • test na ocene stanu psychicznego
 • stan psychiczny
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • stan psychiczny test
 • psychologiczna ocena stanu pacjenta
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • ocena stanu psyvhivznego
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychicznego testy
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • tolura tolukambi krka coto jnest
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • życiorys psychologiczny
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • badania psychologiczne a stan psychiczny
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • badanie i ocena stanu psychivznego pacjenta psychogeriatria
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Nerwica hipochondryczna.
U najbliższych krewnych tych chorych zaburzenia psychiczne występują częściej niż u pacjentów z innymi nerwicami.
Stres biologiczny i psychologiczny
Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie.
Zaburzenia dysocjacyjne
Pacjentka w wieku 48 lat.
Chronotyp poranny – wieczorny
Pacjent w wieku 23 lat.
Rozpoznanie i obraz kliniczny.
Epidemiologia-rozpowszechnienie fobii prostych,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna