Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • test stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • badanie stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • test na ocene stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • życiorys psychologiczny
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • stan psychiczny test
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu psyvhivznego
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta
 • stan psychiczny
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • ocena stanu psychicznego ankieta
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocen stanu psychicznego
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • badania psychologiczne a stan psychiczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Różnicowanie.
Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne.
Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych.
Od tego momentu kiedy pojawia się lęk zaczyna się pojawiać psychopatologia.
Rokowanie.
Leczenie.
Diagnostyka.
W trakcie rozwoju pojawia się także inna( jak powiada Freud) irracjonalna struktura wewnętrzna
Podział zaburzeń.
Przeciwnicy stawiali, i chyba słusznie, zarzut dualizmu.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna