Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • badanie stanu psychicznego
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • ocena stanu psychicznego testy
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • badania psychologiczne a stan psychiczny
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test stanu psychicznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • życiorys psychologiczny

Zainteresował cię artykuł?
Skomentuj go na forum Psychologia kliniczna
(w dziale ogólnym można pisać bez konieczności rejestracji).