Ocena stanu psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta.
Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania.
Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego.
Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy rozumieją sens badania i rolę wywiadu.
Chorego trzeba uprzedzić, iż nie chodzi o życiorys, który pisze się zwykle na użytek działu spraw osobowych w zakładzie pracy, ale o życiorys lekarski.
Można pacjentowi podyktować krótki schemat tego życiorysu i ważniejsze jego punkty.
Przed przystąpieniem do szczegółowego badania psychiatrycznego będziemy już zorientowani w zasadniczych danych życiorysu pacjenta, orientując się w jego poziomie wykształcenia, w sposobie wyrażania myśli.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ocena stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego pacjenta
 • test stanu psychicznego
 • badanie ocena stanu psychicznego
 • krótki test stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacjenta
 • psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • OCENA STANU PSYCHICZNEGO TEST
 • badanie stanu psychicznego pacjenta
 • ocena stanu społecznego pacjenta
 • badanie stanu psychicznego
 • test na ocene stanu psychicznego
 • test na stan psychiczny
 • ocena stanu psychicznego testy
 • zmiana stanu psychicznego
 • życiorys psychologiczny
 • ocen stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego npacjenta
 • ocena stanu psychicznego kryteria
 • ocena stanu psychicznego wzór
 • ocena stanu psychologicznego
 • tolura tolukambi krka coto jnest
 • ocena stanu psyvhivznego
 • testy psychologiczne do badania stanu psychicznego
 • test ocena stanu psychicznego alzheimer
 • ocena stanu umysłowego pacjęta
 • stan psychiczny
 • stan psychiczny test
 • psychologiczna ocena stanu pacjenta
 • ocena stanu psychicznego i społecznego pacje
 • interpretacja krótki test stanu psychicznego
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta : zachowanie
 • elementy oceny stanu psychicznego pacjenta
 • elementy oceny stanu psychicznego
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego krka
 • c) Krótki Test Stanu Psychicznego Kokmena
 • 17 Schemat oceny stanu psychicznego pacjenta
 • badanie i ocena stanu psychivznego pacjenta psychogeriatria
 • badania psychologiczne stan psychuczny
 • klasyfikacja endlera i parkera a ocena stanu psychicznego pacjenta
 • krótki test oceny stanu psychicznego
 • ocena stanu psychicznego ankieta
 • ocena stanu psychicznego - ankieta
 • ocena stanu ppsychicznego
 • ocena psychiczna stanu pacjenta
 • ocena biopsychospołeczna pacjenta
 • ocen stanu psychicznego i społecznego
 • metody oceny stanu psychicznego
 • kwestionariusz oceny stanu pacjenta psychiatrycznego
 • kryteria oceny stanu psychicznego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Ból, zwłaszcza przewlekły, ma niebagatelny wpływ na stan psychiczny.
Zaburzenia psychiczne,
Niedobory witamin.
Niedobór tlenu.
Ostre powikłania psychotyczne występują częściej u osób z cechami encefalopatii.
Rola niektórych czynników etiopatogenetycznych somatogennychzaburzeń psychicznych.
Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną.
Podsumowanie.
Leczenie stanu padaczkowego.
Leczenie.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna