Okres dojrzałości: | Psychologia kliniczna

Okres dojrzałości:

kiedy chory wstąpił w związki małżeńskie, ewentualne związki pozamałżeńskie, potomstwo (liczba, wiek, płeć, uzdolnienia, relacje między dziećmi, choroby i przyczyny zgonów) : u kobiet ciąże, ich przebieg, poronienia sztuczne i samoistne, porody, połogi, ostatnia miesiączka, dolegliwości okresu przekwitania (menopauzy) .
Wykonywany zawód, stanowisko społeczne, działalność polityczna, źródła utrzymania, stosunki rodzinne i pożycie małżeńskie, życie płciowe, służba wojskowa (ewentualne przyczyny zwolnienia z obowiązku służby wojskowej) , ‘zy i ud kiedy używa napojów wyskokowych, pali tytoń lub nadużywa leków.
Przebyte choroby: choroby zakaźne (gruźlica, kila i inne) , choroby ogólne, operacje, wypadki i urazy ze szczególnym uwzględnieniem urazów czaszkowu-mózgowych z dokładnym opisem następstw: krwotok z jamy ustnej, nosa, uszu, niepamięć śródczasowa, wsteczna i następowa, luki pamięciowe, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, zjawiska napadowe (omdlenia, napady padaczkowe) i ich przypuszczalna przyczyna, uzależnienie od alkoholu i innych środków, zaburzenia życia płciowego, choroby organiczne układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, choroby zawodowe, warunki pracy.
Czy był dawniej psychicznie chory: gdzie, kiedy i jak był leczony, opis dawnych zaburzeń psychicznych.
Sprawy sądowe i dochodzenia: karalność, odbyte kary więzienia i inne, kolegium kamo-orzekające, dochodzenia prokuratorskie, kamo-administracyjne, kamo-skarbowe, zatargi z policją, aktualne postępowanie śledcze lub sprawy sądowe.
Przyczyny choroby według mniemania padających wywiad: np.ujemny wpływ zawodu, zdarzenia losowe, nieudane małżeństwo, nieszczęśliwa miłość, dawne przeżycia (np.wojenne, obozowe) , zamiłowanie do hazardu, ekscesy alkoholowe, przepracowanie, interpretacje magiczne, praktyki religijne i bigoteria, przynależność do sekt religijnych.
Osobowość przed zachorowaniem: cechy charakteru, temperamentu, intelektu, uczuciowości, szczególnie rysy patologiczne, np.dziwactwa, skrupulatyzm, arytmomania, myślenie archaiczne, pedantyzm, drażliwość, wybuchowość, skłonności sadystyczne i masochistyczne, lenistwo, kłamliwość, skłonności aspołeczne i antyspołeczne, umiejętność przyznawania się do błędów i korygowania swoich zachowań, wytrwałość i upór w realizowaniu celów itd.
Należy uwzględnić wpływ warunków społecznych i osobistych, dotychczasowego leczenia szpitalnego i przychodnianego.
Początek i przebieg obecnej choroby (aktualnych zaburzeńtpierwsze jej zwiastuny, opis objawów, ich jakość i nasilenie, przebieg, zmiana osobowości, jej rozszczepienie, zmiana w stosunku do otoczenia, zaburzenia przytomności i świadomości, zaburzenia afektywne, popędowe, poznawcze, urojenia, omamy, aktywność i zaburzenia napędu psycho ruchowego, sen, łaknienie, somatyczne objawy psychogenne (np.jadłowstręt lub obżarstwo) , myśli lub zamiary samobójcze, skłonności niszczycielskie, samookaleczenia, zmiany zachowania, zaburzenia lub zmiany w zakresie uczuciowości wyższej, zaburzenia ruchliwości, życia płciowego, dziwaczność i zmanierowanie, skłonność do zachowań ekscentrycznych, zaburzenia pamięci i sprawności intelektualnej, otępienie umysłowe i uczuciowe, natręctwa myślowe i ruchowe, pierwsze objawy somatyczne, wyraźny ostry początek choroby psychicznej i dalszy jej rozwój, zachowania agresywne wobec otoczenia, dotychczasowy przebieg leczenia.
Ostatnio przebyte choroby ogólne, zakaźne itd.
Spisany przez lekarza lub innego pracownika wywiad powinien być podpisany przez osobę udzielającą wywiadu i zbierającą informacje.
Jest to ważne, gdyż chodzi o dokument, który w niektórych sytuacjach może mieć zasadniczy wpływ np.na treść orzeczenia sądowa-psychiatrycznego lub służyć za dowód w sprawie o pomówienie lub oszczerstwo.
Lekarz przed przystąpieniem do zbierania wywiadu powinien zatem uprzedzić rodzinę pacjenta lub osobę przekazującą informacje o odpowiedzialności za fałszywe wiadomości.
Jednocześnie musimy osobie udzielającej wywiadu zapewnić pełną dyskrecję.
Zdarzyć się bowiem może, że pacjent bezkrytyczny, nie odzyskujący wglądu w objawy psychotyczne w czasie leczenia, nastawiony pieniacza, będzie domagał się ujawnienia danych wywiadu w trybie postępowania prokuratorska-sądowego.
Obowiązujące w Polsce przepisy ustawowe nakazują lekarzowi okazanie dokumentacji lekarskiej-piszę o tym w rozdziale poświęconym zagadnieniom deontologii.
Moim zdaniem, publiczne ujawnienie wywiadu i przekazanych w nim treści przez rodzinę (lub inne osoby z otoczenia pacjenta) może stanowić niebezpieczny precedens, który sprawi, że rodziny będą się obawiały przekazywania lekarzom informacji obciążających pacjenta.
Pomijam tutaj sprawę zagrożenia bezpieczeństwa informatora.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • okres dojrzałości
  • ewentualne związki pozamałżeńskie potomstwo (liczba wiek płeć uzdolnienia relacje między dziećmi choroby
  • arytmomania przyczyny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Wyobraźnia
Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy
Jakościowe zaburzenia świadomości.
W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa
Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna