Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja. | Psychologia kliniczna

Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja.

Leki nasenne są niehomogenną grupą środków farmakologicznych, których wspćlną cechą jest działanie nasenne.
Działanie to zależy ci rodzaju, dawki leku, ale również od jego dostępności biologicznej, czasu dystrybucji, okresu biologicznego półuwania, czynnych metabolitów oraz szybkości eliminacji z organizmu.
Leki nasenne dzieli się tradycyjnie na trzy grupy, wśród których znajdują się zarówno starsze, jak i nowsze związki chemiczne: 1.
Pochodne kwasu barbiturowego.
2.
Pochodne benzoliazepiny.
3.
Inne, o różnej budowie chemicznej (pochodne alkoholi, bromu, piperydynyitp.
Ad.
1.Barbiturany mają współcześnie ograniczone zastosowanie w psychiatrii.
Można je podzielić na szybko i długo działające.
Tiopental i metoheksytal (krutkodziałające) , podawane dożylnie, mają zastosowanie w premedykacji przy zabiegach elektrowsuząsuwych.
W leczeniu bezsennzści stosowane są pochodne barbiturowe o średnio długim działaniu, np.cyklobarbital (Phanodorm) .
Ad.
2.W zasadzie wszystkie leki z grupy benzodiazepinowej działają nasennie.
Niektóre odznaczają się jednak szczególnie silnym działaniem.
Zaliczamy tutaj: nitrazepam (Mogadon) , flunitrazepam (Rohypncl) , flurazepam (Dalmadcrm) estazolam (Esilgan, Nuctalzri) .

Są też złożone leki nasenne, których składniki reprezentują obydwie wymienione grupy środków hipnotycznych, np.
Reladorm-.
Poiła” (cyklobarbital-diazepam) .
Ad.
3.
Zalicza się tu: wodzian chloralu (bardzo stary lek) , paraldehyd, glutetymid, metakwalon, karbromal i bromizowal (pochodne mocznika) , klometiazol (Heminemn) , a także środki nasenne pochodzenia ziołowego (np.przetwory kozłka lekarskiego i miłka wiosennego) i syntetyczne.
Leki nasenne z grupy bromków (sodowego, potasowego i amonowego) stosowane są rzadko, raczej przez lekarzy starej daty.

Wskazania.
Jeszcze raz przypominam, że leki nasenne można stosować krótko, raczej wspomagając nimi zasadnicze leczenie przyczynowe.
Obowiązkiem lekarza jest przestrzeganie pacjenta o niebezpieczeństwie łatwego uzależnienia (hipnutomania) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki nasenne leki nasenne
 • leki hipnotyczne
 • leki nasenne hipnotyczne
 • nasenne by
 • Leki uspokajające i nasenne klasyfikacja
 • grupy leków nasennych
 • hipnotyki leki
 • podział leków nasennych
 • lek hipnotyczny
 • leky na gipnoze
 • leki uspokajajace i hipnotyczne
 • klasyfikacja lekow nasennych
 • środki działające hipnotycznie
 • srodki hipnotyczne
 • DZIALANIE HIPNOTYCZNE LEKU
 • leki nasenne podzial
 • lek z milka wiosennego
 • leki podawane w hipnozie
 • nasenne
 • pochodna mocznika srodek nasenny
 • podzial lekow nasennych
 • metakwalon
 • psychologia kliniczna likala leki nasenne
 • Szybko działające leki nasenne
 • szybko działające środki nasenne
 • leki nasenne krotko dzialajace
 • leki nasenne klasyfikacja
 • działanie hipnotyczne leku
 • farmakologia w hipnozie
 • grupa leków nasennych
 • hipnoza a leczenie uzaleznien od lekow nasennych
 • jak dziala metakwalon
 • dożylnie środki nasenne
 • krotkodzialajace leki nasenne
 • laki uspokajające i chipnotyczne
 • lei hipnotyczne
 • lek nasenny hipnotyczny
 • lek nasenny szybko działający
 • leki anksjolityczne i hipnotyczne
 • leki hipnotczne
 • leki hipnotyczne uspakajajace
 • leki na Hipnoze
 • leki nasenne i uspokajające artykuł
 • dzialanie nasenne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie.
Psychoanaliza powiada, że zmiana, która musi nastąpić,
Różnicowanie.
Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne.
Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych.
Od tego momentu kiedy pojawia się lęk zaczyna się pojawiać psychopatologia.
Rokowanie.
Leczenie.
Diagnostyka.
W trakcie rozwoju pojawia się także inna( jak powiada Freud) irracjonalna struktura wewnętrzna

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna