Leki nootropowe, prokognitywne (geriatryczne). | Psychologia kliniczna

Leki nootropowe, prokognitywne (geriatryczne).

Określenie, podstawowe cechy i klasyfikacja.
Lekami noo (rogowymi nazwano grupę środków farmakologicznych, zróżnicowaną pod względem budowy chemicznej, których wspólną cechą jest poprawa ukrwienia (przepływu) i metabolizmu mćzgu.
Wpływają cne na tzw.funkcje kognitywne (koncentracja uwagi, spostrzegawczość, pamięć) .
Przypuszcza się, że leki re wpływają bezpośrednio na struktury odpowiedzialne za poziom czuwania.
Chociaż nie ulega wątpliwości, że leki nonropowe mogą w określonym przedziale czasowym modyfikować krążenie i ukrwienie mózgu, to ich działanie psychofzjologicznejest trudne do oceny, bowiem leki te nie dają natychmiastowej odpowiedzi zarćwno w doświadczeniach na zwierzętach, jak i w subiektywnym odczuciu pacjenta.
Działaniem poprawiającym ukrwienie mózgu zdznacza się wiele środków znanych z tradycyjnej farmakologii (kofeina, strychnina, pentetrazol, teofilina, .

aminofilina, dihydruergotamina, dihydroergnoksyna) .
Do omawianej grupy zalicza się takie preparaty, jak: deanol, meklofenoksat (Lucidril, Centrophenoxin.
Poiła’) , cynaryzynę (Stugeron) , pirytyncl (Enerbol) , piracetam (Nocuopil) , a także prokainę.
Z nowszych i skuteczniejszych środków warto wymienić winkaminę (znaną pod różnymi nazwami, m 3 n.
Vmcamin, Vincafr) -krystaliczny alkaloid z barwinka Wińca minor.
W związku ze stałymi pzszukiwaniami leków, które miałyby korzystny wpływ w sensie spowolnienia procesu chorobowego w zespołach utępiennych pierwotnie zwyrodnieniowych typu Alzheimera, stosuje się leki o rćżnym mechanizmie działania, np.wpływające neuroprotekcyjnie, pobudzające przewodnictwo w układzie cholinergicznym itd.
Niestety nie dysponujemy do tej pory lekiem, który by działał nozolitycznie (przyczynowo) w chorobie Alzheimera.
Do starszych leków, które stosowano uprzednio w cherubie Parkinscna, należy selegilina (Jumex) , inhibitor MAO typu B (monoaminooksydazy) .
Z nowszych lekuw, które wpływają na układ cholinergiczny, stosuje się na świecie, ale również w Polsce, takie leki jak: takryna (Cognex) , donepezil (Aricept) i Exelon.
Wspólną cechą tych leków jest hamowanie (inhibicja) acetylochclinesrerazy, co powoduje wzrost poziomu acetylocholiny-przekaźnika w receptorach cholinergicznych.
Takryna jest lekiem stosunkowo toksycznym, niekorzystnie wpływa na wątrobę i ostatnio obserwuje się odwrót od jej stosowania.
Dwa ostatnie leki budzą duże nadzieje lekarzy zajmujących się pacjentami z choroba Alzheimera.
Leki najczęściej stosowane umieszczono w tabeli 17.
Leki nootropowe aktywizują, polepszają funkcje pamięciowe, mają pewien wpływ na samopoczucie, podnoszą stan czuwania, normalizują rytm snu i czuwania-pod warunkiem odpowiedniego dawkowania i rozkładania dobowych dawek.

Wskazania.

Znaczenia leków tej grupy nie należy przeceniać.
Stykając się z chorymi w praktyce przychodnianej, odnoszę wrażenie, że lekarze stosują je (ww mann bez dostatecznej potrzeby.
Głównym wskazaniem są zespoły nępienne o etiologii: naczyniowej (otępienie wielozawa (owe) , zwyrodnieniowej, urazowej.

Objawy uboczne.

Leki nouuopowe są na ogćł debrze znoszone przez pacjentów.
Zdarzają się przypadki zlej tzlerancji, zwłaszcza u osób starszych: mogą wystąpić stampobudzenia psychoruchowegc, niepokój, lęk, drażliwość i zaburzenia snu.
Z tego powodu leków tych nie należy stosować na noc.

Przeciwwskazania.
Są różne dla wieku chorych i wiążą się z czynnikami etiologicznymi.
Należy np.zachować ostrożność u chorych z nadciśnieniem tętniczym w stosowaniu leków hipertensyjnych (kofeina, dihydroergnamina) .
W otępieniu wielozawałowym (wielozatorowym) nie są wskazane leki rozszerzające naczynia krwionośne.
Przeciwwskazaniem są też stany pobudzenia psychoruchowego z lękiem i bezsennością, czynna padaczka.

Sposób podawania i dawkowanie.

Większość leków nootropowych wymaga długotrwałego stosowania.
W odróżnieniu od leków przeciwlękowych, pobudzających i nasennych, leki nootropowe przeważnie nie wywołują lekozależności.
Wyjątek stanowi deanol.
Dawkowanie zawiera tabela i 7.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki kognitywne
 • leki prokognitywne
 • leki nootropowe
 • leki nootropowe i prokognitywne
 • leki nootropowe i kognitywne
 • leki prokognitywne i nootropowe
 • lek prokognitywny
 • leki geriatryczne
 • psychologia-kliniczna likala com leki-nootropowe-prokognitywne-geriatryczne
 • leki nootropowych i kognitywnych
 • terapia nootropowa
 • suplementy właściwości prokognitywne
 • substancje prokognitywne
 • środki nootropowe
 • prokognitywna
 • nootropowe
 • nazwy lekow geriatrycznych
 • alzheimer leki nootropowe
 • leki nootropowe wskazania
 • leki nnotropowe i prokongnitywne
 • leki cognitywne
 • do jakiej grupy należą leki nootropowe?

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa
Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej
Uwagi ogólne o ustaleniu rozpoznania.
Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera.
Pamięć

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 16, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna