Leki hamujące selektywnie wychwyt serotoniny (SI-S-HT) | Psychologia kliniczna

Leki hamujące selektywnie wychwyt serotoniny (SI-S-HT)

SI-5-HT są grupą leków niejednolitą pod względem struktury chemicznej (budowa jednopierścieniowa, dwupiericieniowa i wielopiericieniowa) , których wspólną cechą jest hamowanie wchłaniania zwrotnego serotoniny ze szczeliny synaptycznejdo wnętrza neuronu, bez wyraźniejszego wpływu na dystrybucję innych substancji przekaźnikowych.
Dz SI-5-HT, kłute zostdy zarejestrowane jako leki przeciwdepresyjne i są używane w lecznictwie należą: citalopram, Ouuksetyna, fluwoksamina, paroksetynaoraz sertralina (per, też tabela l 3) .
Selektywnzść i siła działania na wychwyt zwrotny serotoniny są różne przy poszczególnych lekach (najsilniej i najselektywniej działa paroksetyna, najmniej selektywnie i najsłabiej fluwoksamina) , występują też różnice w zakresie farmakokinetyki oraz interakcji z innymi lekami.
Profil psychotropowy poszczególnych SI-5-HT wykazuje różnice: Ouwok-amina i paroksetyna są bliższe amitryptylinie i doksepinie (wyraźna komponentadziałania sedstywnego i przeciwlękowego) , pozostałe, zwłaszcza Ouuksetynabardziejprzypomina profil imipraminy (działanie, odhamowujące”, może też nasilać lęk, niepokój) .

Wskazania.
Na podstawie dotychczas zgromadzonych danych można przyjąć że głównym wskazaniem do stosowania SI-5-HT są łagodne i średnio nasilone srany depresyjne typu depresji prostej z niezbyt nasilonym lękiem i niepokojem.
Omawiana grupa leków może być z powodzeniem stosowana w warunkach ambulatoryjnych.
Są także przydatne u chorych, u których zawiodły TLPD lub występują przeciwwskazania do ich stosowania.
SI-5-HT są lepiej tolerowane niż TLPD i bezpieczniejsze zwłaszcza w przypadku nadużycia do celów samobójczych (ryzyko zgonu nawet po spożyciu dużych dawek jest niewielkie) .
Wskazanie do stosowania omawianej grupy leków stanowią również zaburzenia dystymiczne.
SI-5-HT są też używane w zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych jednobiegunowych.
W większości krajów SI-5-HT zarejestrowane są do terapii depresji (a więc jako leki przeciwdepresyjne) , w niektórych krajach zakres wskazań jest szerszy i obejmuje: zespoły nauęctw, lęk występujący napadowa (w zapobieganiu nawrotom napadów stanów paniki) i bulimia.
Trwają poszukiwania dalszych wskazań do stosowania SI-5-HT (dotyczą one nLin, uzależnienia ud alkoholu) .
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na dany lek, ciąża, okres karmienia piersią parkinsonizm, padaczka, niewydolność wątroby, nerek, depresja psychotyczna, potrzeba stosowania leków, które wchodzą w interakcje z SI-5-HT.
Należy zachować dużą ostrożność w stosowaniu tych leków u chorych z nasilonym lękiem, niepokojem, tendencjami samobójczymi (dotyczy te zwłaszcza fluoksetyny) .
Działania niepożądane i powikłania.
Nią (częstsze objawy niepożądane, występujące przy stosowaniu SI-5-HT to zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci: utraty łaknienia, nudności, wymiotów, dyskom (ortu w jamie brzusznej, biegunek.
Objawom tym często towarzyszy ubytek masy ciała.
Do innych objawów zaliczamy: bezsenność, bóle głowy, pojawienie się lęku, niepokoju, podniecenia ruchowego, niekiedy połączonych z akwyją.
Chorzy leczeni SI-5-HT często skarżą się na osłabienie zrgazmu, brak ejakulacji.
Iz rzadko obserwowanych powikłań należy zespół sernoninowy.
Ryzyko wystąpienia zespołu wzrasta przy łączeniu SI-5-HT z innymi lekami działającymi sernoninergicznie (tryptofan, inhibitory MAO, klomipramina) .
Objawy: zaburzenia świadomości, niepokój, mioklonie, drżenie mięśniowe wzmożenie odruchów ścięgnowych i okosmowych, zaburzenia koordynacji ruchów, dreszcze, ziewnę poty, hipertermia, drgawki (niekiedy) .
Do sporadycznie występujących powikłań należą: bradykardia, zespoły hipokinetyczne (parkinsonizm) , dyskinezy (głównie oralne) , napady drgawkowe, leukopenia, trombocytopenia, pojawienie się objawów psychotycznych, u chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi-zmiana fazy depresyjnej w maniakalną.
Zatrucia.
Przyjęcie wielokrotnej maksymalnej dawki terapeutycznej SI-5-HT (i większych) rzadko stanowi zagrożenie dla życia (nie dotyczy to zatruć mieszanych) , wywołuje jednak objawy zatrucia przypominające zespół serotonino wy: nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, niepokój, niekiedy podniecenie ruchowe, drżenie mięśniowe, drgawki (niekiedy) , spadek ciśnienia krwi, bradykardię.
Nie ma specyficznego antidotum w przypadku zatruć, dializa jest mało skuteczna, leczenie polega na podtrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • leki hamujace wychwyt zwrotny serotoniny
  • dyskinezy oralne
  • działanie lekuw chamujoncych wychfyt zwrotny
  • lek odhamowujący
  • leki hamujace serotonin
  • leki selektywnie hamujące wychwyt serotoniny
  • s-ht ból
  • si-5-ht
  • Łagodny - 5-HT

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Budowa kości :
Dysfunkcja społeczna.
Wskazują na to badania retrospektywne.
Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna