Klasyfikacja i profil działania. | Psychologia kliniczna

Klasyfikacja i profil działania.

Liczba leków neuroleptycznych jest ogromna i ciągle się powiększa.
Dotąd opisano ponad 200 substancji, które wykazują działanie przeciwpsychotyczne.
Jak podaje Pużyński (l 996) , liczba neuroleptyków zarejestrowanych na świecie sięga 80.
W Polsce zarejestrowane są 24 leki neuroleptyczne (łącznie 43 preparaty) , a kilka lekuw najnzwszej generacji czeka na rejestrację lub jest w trakcie badań przedrejesuacyjnych.
Trzeba jednak pamiętać, że tylko część neuroleptyków ma istotne znaczenie w terapii psychoz, inne spełniają rolę leków uzupełniających.
W codziennej praktyce lepiej, żeby lekarze posługiwali się neuroleptykami dobrze poznanymi, a stosowanie nowych leków, o nie sprawdzonej skuteczności pozostawili wysoko specjalistycznym ośrodkom klinicznym.
Grupa neuroleptyków jest niejednolita pod względem budowy chemicznej, co ilustruje poniższe zestawienie.
Na podstawie praktyki klinicznej podzielono je również na leki c działaniu silnym, pośrednim i słabym.
Działanie to zależy od próg u n e u re I eptyc z n ego (najniższa dawka usuwająca objawy wytwórcze) , siły neuroleptycznej (odnosi się ona du chlorpromazyny, której silę ustalono umownie na “I’) i osobniczej, indywidualnej wrażliwości każdego chorego.
Podział neuroleptyków ze względu na ich budowę chemiczną przedstawia się następująco (według Pużyńskiego, l 996 k 26-Psychiatria.

Neuroleptyki o budowie trą (pierścieniowej: pochodne fenotiazyny alifatyczne, piperydynowe, piperazynowe, pochodne azafenotiazyny, pochodne tioksantenu, pochodne dibenzepiny.
Xeuroleptyki o budowie czteropierścieniowej.
Neuroleptyki o innej budowie wielopierścieniowekpochodne butyrofenonu: piperydynowe, piperazynowepochodne difenylobutyloaminy, pochodne benzamidu, pochodne indolu, pochodne rauwolfi, pochodne benzochinolizyny, inne leki o budowie pięciopierścieniowej.
Leki o działaniu neuroleptycznym o innej budowie: neuroleptyki o budowie dwupierścieniowej, imidazolidiony.
Za kryterium podziału można też przyjąć charakterystykę kliniczną neuroleptyków, gdyż ich działanie nie jest jednakowe w sensie wpływania na poszczególne objawy psychopatologiczne.
Byłyby to neuroleptyki działające przede wszystkim: Uspokajająco (w stanach pobudzenia ruchowego) : Przeciwwytwórczo (wpływ na objawy pozytywne) : Aktywizująco na napęd psychoruchowy, przeciwautystycznie i przeciw objawom negatywnym: Wpływające korzystnie na obniżony nastrój (tymoneuroleptykikHipnosedatywnie.
Ze względów praktycznych podaję poniżej alfabetyczne zestawienie leków neuroleptycznych stosowanych w Polsce (zarejestrowanych) , z uwzględnieniem optymalnego dawkowania.
Zestawienie to pomija budowę chemiczną leków.

Tabela 9.
Leki neuroleptyczne stosowane w Polsce (zarejestrowane).
Podajemy w kolejności: po a) nazwa chemiczna leku (nazwa preparatu), po b) dawka dobowa w mg, po c) wskazania.
a) Alimemazyna (Theralene),
b) 50-600,
c) słabe działanie antypsychotyczne.
a) chlorpromazyna (Fenactil),
b) 300-700,
c) działanie przeciwpsychotyczne.
a) Chlorprotyksen (Chiorprothixen),
b) 150-400,
c) słabe działanie przeciwpsychoiyczne, uspokajające i ułatwiające sen.
a) Flufenazyna (Mircnil, Mirenil prolong.)
b) 1-20, 20-40,
c) słabe działanie przeciwpsychotyczne, aktywizujące.
a) Flupentyksol (Piuanxol, Fluanxol Depot),
b) 3-6, 20-40,
c) słabe działanie przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, aktywizujące.
a) Fluspirylen (Imap),
b) 2-10 co tydzień,
c) słabe działanie przeciwpsychotyczne, przeciwautystyczne.

cd.tab.9.
a) Haloperydol,
b) 10-20,
c) silne działanie przeciwpsychotyczne, sedatywne.
a) Halopelidol, Haloperidol decanoast, Decaldol Depot),
b) 50-150 co 2-3 tygodnie,
c) silne działanie przeciwpsychotyczne, sedatywne.
a) Klopemyksol (Sordinol),
b) 60-120,
c) działanie przcciwpsychotyczne, sedatywne.
a) Klozapina (Klozapol, Leponex),
b) 200-600,
c) silne działanie przeciwpsychotyczne, sedatywne; stosuje się w opornych na inne neuroleptyki przypadkach schizofrenii.
a) Lewomepromazyna (Tisercin),
b) 100-300,
c) słabe działanie przeciwpsychotyczne, sedatywne, słabe przeciwdepresyjne.
a) Penfiurydol (Semap),
b) 5-20 co tydzień,
c) słabe działanie przcciwpsychotyczne, przeciw autystyczne, aktywizujące.
a) Pernazyna (Pernazin, Taxilan),
b) 200-600,
c) działanie przeciwpsychotyczne, dobru tolerancja.
a) Perfenazyna (Trilafer, Trilafon enanthate),
b) 24-72 (100-200 c0 2 tygodnie),
c) silne działanie przeciwpsychnyczne.
a) Pimozyd (Orap),
b) 5-10,
c) działanie przeciwpsychotyczne, antyautystyczne.
a) Pipotiazyna (Pipartii),
b) 10-20,
c) działanie przeciwpsychotyczne, antyautystyczne.
a) Prochlorupernazyna (Chloropernazinum, Stemetil) Pro mazyna (Promaziri),
b) 50-100,
c) słaby neuroleptyk, wyraźne działanie przeciwwymiotne.
a) Promazyna (Promazin),
b) 300-800,
c) słabe działanie przeciwpsychctyczne, sedatywne, dobra tolerancja.
a) Risperidon (Rispolept, Risperdal),
b) 1-8,
c) działanie przeciwpsychotyczne, poprawiające nastrój, antyautystyczne i przeciw objawom negatywnym.
a) Sulpiryd (Eglonyl, Meresa),
b) 200-800,
c) słabe działanie przeciwpsychnyczne, przeciwdepresyjne, lekko aktywizujące w małych dawkach, dobra tolerancja.
a) Tiorydazyna (Thioridazin, Thioridazin “prolongatum”),
b) 300-600,
c) słabe działanie przeciwpsychnyczne, sedatywne, słabe przeciwdepresyjne.
a) Thiotiksen (Nayane),
b) 20-40,
c) działanie przeciw psychotyczne, przeciwautystyczne, aktywizujące.
a) Tryfluopernazyna (Apo-Trifluopcrnazine, Stelazin, Terfluzin),
b) 30-40,
c) działanie przeciw psychotyczne.
a) Tryfluperydol (Trisedy1)
b) 2-5,
c) działanie przeciwpsychotyczne, sedatywne.
a) Zaklupentyksol (Clupixol, Clopixol Acuphase, Clopixol Depot),
b) 20-50 (dot.
pierwszego i drugiego), 50-100 co 2-3 dni (dot.
trzeciego), 100-200 co 2-3 tygodnie (dot.
czwartego leku),
c) silny wpływ sedatywny, działanie przeciwpsychotyczne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • pernazyna
 • stemetil ulotka
 • stemetil tabletki
 • stemetil tabletki dzialanie
 • stemetil dzialanie
 • neuroleptyki podział
 • Zestawienie neuroleptyków
 • neuroleptyki podział tabela
 • neoleptik
 • klasyfikacja neuroleptykow
 • dzialania sedatywne
 • stemetil tabletki ulotka
 • słaby neroleptyk
 • tabletki stelazine te same co stemetil
 • stemetil polska ulotka
 • stemetil lek ulotka
 • tabletki stemetil
 • Tryfluperydol
 • podział substancji - fluanxol
 • stemetil dawkowanie i dzialanie
 • stemetil 5 mg ulotka
 • stemetil
 • siła neuroleptyków
 • risperidone aktywizujące
 • psychologia-kliniczna likala com klasyfikacja-i-profil-dzialania
 • budowa chemiczna lekow
 • pochodne benzamidu budowa a dzialanie
 • neuroleptyki o innej budowie wielo
 • neuroleptyki klasyfikacja
 • klozapol dzialanie kliniczne
 • imap fluspirylen
 • halopelidol tabletki
 • flufenazyna budowa dzialanie
 • eglonyl dzialanie
 • eglonyl
 • dzialanie leponexu
 • decaldol działanie
 • clopxixol dawka śmiertelna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

puerylizm:
psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.
overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.
omamy psychiczne,
obłęd alkoholowy (zazdrości), zarmziu aleoWolica, imidiua, syn, alkoholowy zespół Otella, obłęd opilczy.
nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria.
narkomania, narcomawic przewlekłe nadużywanie silnie działających leków psychoakqwnych (np. oplątów, kokainy), prowadzące szybko do pełnej zależności.
napad padaczkowy:
kleptomania:
keraunofobia,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna