Klasyfikacja leków psychotropowych. | Psychologia kliniczna

Klasyfikacja leków psychotropowych.

Istnieje wiele podziałów opartych na: budowie chemicznej, mechanizmach biochemicznych, neurofizjologicznych, farmakologicznych, psychologiczna-doświadczalnych albo kliniczna-leczniczych.
Dla celćw niniejszego podręcznika najbardziej przydatne wydaje się zestawienie leków wedle ich zastosowania klinicznego.
W każdej z grup mzgą znajdować się leki z rćżnej budzwiechemicznej i luzujące się między sobą mechanizmem działania.
Istotne jest jednak działanie kliniczne leków.
Podział ren przedstawia się następująco: Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) .
Leki przeciwdepresyjne.
Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) .
Leki pobudzające (psychostymulujące) .
Leki noutropuwe, prokognitywne (geriatryczne) .
Leki nasenne (hipnotyczne) .
Leki tymoprufilaktyczne (np.sole litu, karbamazepina, pochodne kwasu walproinowego itp.
) .Leki przeciwparkinsonowskie.
Inne leki psychotropowe (np.disulfiram s Anticol-“Poiła”, chlormetiazc (ha.
Środki psychozotwórcze, psychodysleptyczne lub halucynogenne.
Działanie syndromolityczne mają dwie pierwsze grupy w powyższym zestawieniu.
Biorąc pod uwagę ich znaczenie w psychiatrii, poświęcamy im najwięcej uwagi.
Należy wyraźnie podkreślić, że każdy lek psychotropowy ma.

tylko jedną nazwę nadaną mu przez Światową Organizację Zdrowia.
Nazwa międzynarodowa (generic name) posiada polską transkrypcję (np.chlorpromazyna, amitryptylina, doksepina, diazepam) .
Ponadto poszczególne leki (lub preparaty) mają nazwy własne, nadane im przez producenta.
Niektóre leki posiadają zatem kilka, a nawet kilkadziesiąt nazw.
Obowiązuje nazwa międzynarodowa.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki psychotropowe nazwy
 • podział leków psychotropowych
 • psychotropy podział
 • podział leków antydepresyjnych
 • lek psychotropowy nazwy
 • leki antydepresyjne podział
 • leki antydepresyjne podzial
 • tabletki psychotropowe nazwy
 • klasyfikacja leków psychotropowych
 • podział leków uzależniających
 • nazwy lekow sny i ich znaczenie
 • Nazwy tabletek psychotropowych
 • psychtropy nasenne podzial
 • podział psychotropów farmakologia
 • nazwy leków psychotropowych
 • leki psychotropowe charakterystyka i podział
 • nazwy psychotropów
 • podzial lekow psychotropowych
 • podzial lekow przeciwdepresyjnych
 • pocział leków psychotropowych
 • podział leków przeciwdepresyjnych
 • podział leków psychotropowych farmakologia
 • podZiał leków psychotropowych według who farmakologia
 • podział psychotropów
 • klasyfikacja leków
 • podział psychotropów na grupy
 • psychotropowe podział
 • psychotropy podział na grupy
 • nazwy Leki psychotropowe i zastosowanie
 • największy producent leków psychotropowych
 • klasyfikacja psychotrpowych lekow
 • klasyfikacja leków przeciwdepresyjnych nazwy
 • Klasyfikacja lekow antydepresyjnych nazwy
 • klasyfikacja leków antydepresyjnych
 • kasyfikacja leków psychotropowych
 • geriatryczne srodki antydepresyjne
 • farmakologia podział leków
 • farmakologia leki psychotropowe
 • farmakologia - leki psychotropowe
 • lek psychotropowy na s
 • lek psychotropowy s
 • leki psychotropowe- budowa chemiczna
 • leki psychotropowe w geriatrii
 • leki psychotropowe podział na klasy i przykłady
 • leki psychotropowe podział
 • leki psychotropowe podzial na grupy
 • leki psychotropowe na s
 • leki psychotropowe farmakologia
 • leki antydepresyjne i geriatryczne
 • leki anksjolityczne artykuł

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Tradycyjne formy oddziaływań środowiskowych na psychicznie chorych.
Trening umiejętności społecznych.
Dla wielu osób psychicznie chorych nie mniej ważne i nie mniej trudne, niż znalezienie dostosowanych dc możliwości chorego warunków mieszkaniowych, jest przygotowanie do podjęcia pracy.
Wiele osób w ten sposób dochodzi do stałej pracy.
Psychiatria środowiskowa i organizacja ochrony zdrowia psychicznego.
Działalność edukacyjna konsultanta (liaison educa (jon) .
Konsultacja jako proces.
Konsultacja psychiatryczna.
Psychiatria konsultacyjna.
Pacjent dokonujący samouszkodzenia Aktywność samobójcza.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna