Leczenie farmakologiczne. | Psychologia kliniczna

Leczenie farmakologiczne.

Farmakoterapia tradycyjna.
Mówiąc o leczeniu farmakologicznym zaburzeń psychicznych w nowoczesnym znaczeniu, ma się na myśli stosowanie leków psychotropowych.
Leki psychotropowe w ścisłym znaczeniu wprowadzono do psychiatrii dopiero na początku lat pięćdziesiątych.
Przez farmakoterapię tradycyjną należy zatem rozumieć różne leki, stosowane-wbrew określeniu-również aktualnie do leczenia różnych objawów psychzpatolugicznych.
Ze względu na szczupłość miejsca poświęcimy im kilka uwag, odwołując się do ogólnej wiedzy farmakologicznej czytelnika.
Leki te dzieli się na: pobudzające i hamujące o u n., działające na układ autonomiczny oraz: hormony, witaminy, środki odżywcze i tonizujące.
W lecznictwie psychiatrycznym spełniają one rolę pomocniczą, zwłaszcza gdy chodzi o leczenie psychoz.
W leczeniu nerwic lepiej unikać wszelkiej farmakoterapii.
Ma ona zazwyczaj charakter leczenia objawowego, a nie przyczynowego.
W miejsce objawów ustępujących pojawiają się nowe.
Środek farmakologiczny, sankcjonuje”nerwicę lub objaw nerwicowy, postrzegane tak przez pacjentów i lekarzy jako przejaw choroby, w znaczeniu bwmedycznym.
A ta, zgodnie z atrybutami cierpienia niezawinionego (podobnie jak choroby somatyczne) , pociąga za sobą, w przekonaniu pacjentów, ale i wielu lekarzy, konieczność leczenia farmakologicznego i przywileje w rodzaju zwolnienia lekarskiego, , oszczędzającego trybu życia”, leczenia sanatoryjnego, a w końcu renty.
Psychoterapia nerwic podtrzymuje więc, funkcjonowanie w roli chorego”.
Właściwym postępowaniem jest psychoterapia zmierzająca do rozwikłania przyczyny zbjawów, a tym samym ich usunięcia.
Pisze o tym prof.
Cedet.
Jeżeli decydujemy się na środki farmakologiczne, to jedynie krótko i w określonym celu-np.dla zmniejszenia poziomu lęku utrudniającego psychoterapię.
Odrębne miejsce wśród farmakologicznego arsenału środków odgrywają leki przeciwdrgawkowe (przeciwpadaczkowe) .
Są one przedmiotem zainteresowania psychiatrii z powodów, które wyłożyliśmy poprzednio pisząc c aspektach psychiatrycznych palaczek.
Wśród licznych grup leków przeciwpadaczkowych wyróżniamy szczególnie te, które wpływają korzystnie na stan psychiczny chorych np.karbamazepina (Amizepin-.
Pcha”, Tegretol-, Geigy’) , łagodząc organiczne zaburzenia oscbzwości, ale również te, które nie mają niekorzystnego.

działania ubocznego w postaci nadmiernej senności, apatii i szybkiegz uzależnienia (dotyczy to zwłaszcza barbituranów i pochodnych benzodiazepin: diazepam, klonazepam, niuazepam itd.
Szczegółowych danych na temat leków przeciw padaczkowych czytelnik powinien szukać w podręczniku neurologii.
Psychofarmakoterapia (farmakoterapia nowoczesna) .
Będzie tutaj mowa o leczeniu środkami (lekami) psychotropowymi.
Nazwą tą obejmujemy w zasadzie substancje, które działają na zkreślone układy receptcrowe xu n.człzwiekai zmieniają w sposób istotny jego stan psychiczny.
Działanie to może być uspokajające albo pobudzające, poprawiając nastrój (euforyzujące) lub obniżające wzmożone samopoczucie (np.przeciwmaniakalne) , przeciwlękowe (anksjolityczne) , przeciwpsychztyczne (antypsychutyczne, psychzzolityczne) lub psychozo twórcze (psychomimetyczne, halucynogenne) .
Nie udowodniono do końca wpływu leków psychotropowych na proces chorobowy leżący u podłoża psychoz endogennych, znoszą jedynie lub tłumią zarówno podmiotowe dolegliwości pacjentów, jak i przedmiotowo stwierdzane objawy i zespoły.
Wskazania dz ich stosowania nie opierają się zatem na rozpoznaniu nozologicznym, lecz biorą za podstawę objawy lub zespoły objawów (symptomy albo syndromy) , stąd działanie ich określamy jako symptomolityczne albo syndromolityczne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • tegretol w leczeniu zaburzeń organicznych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Mechanizm etykietowania społecznego
Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.
Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.
Choroby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych.
Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej".
W pustaci napadowej
Matołectwo endemiczne
Choroby trzustki,
Istnieją ścisłe związki między stanem psychicznym a funkcją układu trawiennego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna