Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (problemy psychogeriatrii). | Psychologia kliniczna

Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (problemy psychogeriatrii).

Wstęp.
Termin, psychogeriama”, propagowany przez brytyjskiego psychiatrę Fina, oznacza dział psychiatrii, który traktuje o wszelkich zaburzeniach i nieprawidłowościach psychicznych w wieku podeszłym, tj.po 65, rż.
Wydaje się on zręczniejszy od terminu, gerontopsychiama”, używanego przez niektórych psychiatrów.
Psychogeriatria jest, moim zdaniem, dziedziną obejmującą szeroki zakres problemów, wychodzących poza spotykaną w wieku podeszłym psychopatologię, w znaczeniu zespołów otępiennych, zaburzeń charakterologicznych, psychoz, depresji i nerwic.
Chociaż w łacińskiej sentencji senecmw ipsa morbus (starość jest sama chorobą) jest wiele przesady, wiek podeszły ma swoją zarówno psychospołeczną, jak i biomedyczną specyfikę.
Dział nauki zajmujący się procesami starzenia się od poziomu molekularnego po poziom subkomórkowy, komórkowy, tkankowy i narządowy nosi nazwę gerontologii.
Dział medycyny obejmujący problematykę chorób wieku podeszłego to geriatria.
Trzeba jednak dodać, że między gerontologią, geriatrią i psychogeriauią nie można przeprowadzać ostrych granic.
Przedstawiciele tych dziedzin dążą do bliskiej interdyscyplinarnej współpracy zarówno na poziomie naukowo-badawczym, jak i praktyczna-klinicznym.
Zgodnie z holistycznym podejściem do człowieka w zdrowiu i chorobie pacjenta geriatrycznego nie można oceniać w oderwaniu od środowiska rodzinnego czy grupy społecznej, w której przyszło mu spędzać ostatnie lata życia.
Dotyczy to w szczególnym stopniu osób samotnych, tj.skazanych na własne towarzystwo i na ewentualne życzliwe zainteresowanie sąsiadów lub przyjaciół.
Niestety z tą życzliwością bywa różnie.
Ogólna nietolerancja, jaką można zaobserwować w naszym kraju, powoduje, że stosunek społeczeństwa do ludzi starszych nie jest zbyt przychylny.
Trawestując znane powiedzenie, odnoszące się w zasadzie do zwierząt, można stwierdzić, iż, miarą kultury danego społeczeństwa jest jego stosunek do ludzi starych i niesprawnych”Trochę lepiej, ale też daleko od ideału, wygląda ta sprawa w krajach wysoko rozwiniętych.
Trzeba pamiętać, że funkcjonuje ram inny niż u nas model rodziny.
Nie spotyka się tak często jak u nas rodzin wielopokoleniowych, gdyż dzieci szybko usamodzielniają się.
Stąd ludzie starzy mają w tych krajach zapewnione materialne warunki swojej egzystencji, ale ich potrzeby emocjonalne i społeczne nie zawsze bywają zaspokajane.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w postawach społeczeństw konsumpcyjnych, nastawionych głównie na pomnażanie dóbr materialnych.
Znalazło to wyraz w znanych słowach Jana Pawła U, będących wręcz hamletowskim dylematem moralnym naszych czasów: , więcej mieć, czy więcej być?

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia psychogeriatryczne
 • zmiany psychiczne wieku starczego
 • zmiany psychiczne zwiazane z procesem starzenia sie
 • charakterystyka wieku podeszłego
 • psychologiczne problemy starzenia się
 • psychologiczne problemy okresu starczego
 • zmiany psychiczne związane z procesem starzenia
 • starzenie się psychiczne
 • geriatria zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia psychiczne okresu starczego
 • psychologiczne problemy procesu starzenia się
 • www zaburzenia psychiczne wieku podeszlego
 • Problemy psychospołeczne w wieku starzenia się
 • zmiany psychiczne w procesie starzenia
 • charakterystyka wieku starczego
 • psychologia osób w podeszłym wieku w stosunku do dzieci
 • zaburzenia psychiczne okresu starzenia się
 • zaburzenia psychiczne procesu starzenia sie
 • zmiany związane ze starzeniem się biologiczne psychiczne społeczne
 • zmiany biologiczne wiek podeszły
 • kulturę społeczeństwa można ocenić według jego stosunku do ludzi starszych
 • zaburzenia psychiczne w geriatrii
 • zmiany charakterologiczne w podeszlym wieku
 • zaburzenia psychiczne związane ze starzeniem
 • zmiany biologiczne wieku starczego
 • zmiana zachowania w podeszlym wieku
 • „Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego”
 • starzenie się a psychika
 • charekterystyka wieku starczego
 • potrzeby emocjonalne ludzi starszych zdaniem geriatry
 • problem psychogeriatryczny starosci
 • problematyka wieku starczego
 • problemy psychiczne w geriatrii
 • problemy psychiczne związane ze starzeniem się
 • problemy psychogeriatryczne
 • problemy psychologiczne wieku podeszłego
 • problemy starzenia się geriatria
 • psychiczne starzenie sie
 • psychogeriatria problemy
 • Psychologia starzenia się i starościDepresja wieku podeszłego
 • psychospołeczne problemy osob starzejacych sie
 • Starość
 • starzenie się a problemy psychospołeczne
 • a psychiczne problemy psychologiczne i społeczne związane z procesem starzenia się (psychogeriatria)

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Idee nadwartościowe.
Pary łączą się pod wpływem romantycznej miłości
Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych, czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.
Podział urojeń według budowy.
Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.
Tak jak dzisiejsze pawiany był on zagrożony atakami drapieżników.
Urojenia wielkościowe często dotyczą pozycji człowieka w kraju i świecie.
Niekiedy urojenia hipochondryczne zwracają uwagę otoczenia absurdalnością treści.
Potrzeba seksu czyli wirtualny początek życia
Urojenia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna