Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych 181. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych 181.

3. Etiologia-nie jest znana, prawdopodobnie istotną rolę odgrywają czynniki biologiczne związane z procesem dojrzewania o u n., pozosujące w interakcji zarówno z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, jak i (choć w mniejszym stopniu) czynnikami psychologicznymi i rodzinnymi.
Te ostatnie mogą bardzo wzmacniać i utrwalać istniejące zaburzenia.
Kryteria diagnostyczne Pojawienie się istotnych klinicznych zaburzeń czytania, analizy dźwiękowo-literowej lub umiejętności arytmetycznych.
Zaburzenia mają charakter rozwojowy, to jest są obecne od początku nauki szkolnej-szczególnie ważny diagnostycznie jest tu wywiad dotyczący postępów dziecka w nauce.
Brak czynników, które mogą w wystarczający sposób wyjaśnić trudności szkolne dziecka, np.związanych bezpośrednio z jakością procesu edukacji lub brakiem ciągłości nauczania.
Zaburzenia te nie wynikają bezpośrednio z zaburzeń wzroku lub słuchu.
Nie są też wynikiem upośledzenia umysłowego.
Leczenie: oddziaływania reedukacyjne, psychoterapia w przypadku nawarstwionych trudności psychologicznych dziecka (np.niska samoocena) , praca z całym systemem rodzinnym: terapia rodzin lub psychoedukaja rodziny, praca z systemem szkolnym nad wytworzeniem właściwych postaw wobec dziecka.
Tiki F 9 STiki przemijające 195.
0.
Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne) 195.
1.
Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette a) oraz inne i nieokreślone tiki.
Etiologia-nie jest do końca poznana, przybywa danych na genetyczne uwarunkowanie (zwłaszcza zespołu Gillesa de la Tourette a) oraz zaburzeń dotyczących głównie układu dopaminergicznego w mózgu.
Kryteria diagnostyczne Występowanie mimowolnych, szybkich, nawracających i nierytmicznych ruchów, które obejmują ograniczone grupy mięśni lub produkcji wokalnej o tym samym charakterze, w niektórych postaciach dołączanie się koprolalii (przymus powtarzania słów wulgarnych) .
Nagły początek, przejściowy i ograniczony charakter.
Powtarzalność, brak rytmiczności i celowości.
Zanikanie w czasie snu, nasilanie się w stresie oraz możliwość dowolnego reprodukowania tików lub powstrzymywania się od nich na krótki okres CZASU.
Wykluczenie neurologicznego tła zaburzeń.

Leczenie: selektywne blokery receptora dopaminergicznego (haloperidol, pimozyd.
Onyksem, psychoterapia behawioralna, terapia rodzinna i psychoedukaja rodziny, a także praca z systemem szkolnym nad zrozumieniem i tolerancją wobec zaburzeń.
Omćwimy teraz ostatnie z zaburzeń psychicznych należące do psychiatrii dziecięcej tj.: .
Zaburzenia hiperkinetyczne 190 Zaburzenia aktywności i uwagi 190.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
 • mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
 • leczenie tików nerwowych u dzieci
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynajace sie
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynajace sie separacja w dziecinstwie
 • brak mifosci w dziecinstwie a dorosfosc
 • zaburzenia mieszane u dzieci
 • zaburzenia rozpoczynajace sie w dzieciństwie
 • zaburzenia z dziecinstwa
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynajace sie w dziecinstwie
 • zaburzenia emocji i zachowania rozpoczynające się w dzieciństwie
 • regulacja emocji w dziecinstwie
 • brak milosci dziecinstwo psycholog
 • F98 9 nieokreslone zaburzenia emocji i zachowania rozpoczynajace sie
 • leczenie nawracających tików u dzieci
 • mieszane zaburzenia emocji dziecka
 • mieszane zaburzenia zachowania i emocji terapia u dzieci
 • mieszane zaburzenia zachowania nieokreśłone
 • nst tj loc:LT
 • przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe
 • zaburzenia zachowania rozpoczynajace sie w dziecinstwie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.
Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach, odczytach, referatach i publikacjach,
Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom stresów życia codziennego.
Zapobieganie jatropatogenii.
Plan postępowania diagnostycznego.
Badania pomocnicze.
Rozdział IV. Niektóre sposoby zmniejszania napięcia lękowego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna