Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych 181. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych 181.

3. Etiologia-nie jest znana, prawdopodobnie istotną rolę odgrywają czynniki biologiczne związane z procesem dojrzewania o u n., pozosujące w interakcji zarówno z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, jak i (choć w mniejszym stopniu) czynnikami psychologicznymi i rodzinnymi.
Te ostatnie mogą bardzo wzmacniać i utrwalać istniejące zaburzenia.
Kryteria diagnostyczne Pojawienie się istotnych klinicznych zaburzeń czytania, analizy dźwiękowo-literowej lub umiejętności arytmetycznych.
Zaburzenia mają charakter rozwojowy, to jest są obecne od początku nauki szkolnej-szczególnie ważny diagnostycznie jest tu wywiad dotyczący postępów dziecka w nauce.
Brak czynników, które mogą w wystarczający sposób wyjaśnić trudności szkolne dziecka, np.związanych bezpośrednio z jakością procesu edukacji lub brakiem ciągłości nauczania.
Zaburzenia te nie wynikają bezpośrednio z zaburzeń wzroku lub słuchu.
Nie są też wynikiem upośledzenia umysłowego.
Leczenie: oddziaływania reedukacyjne, psychoterapia w przypadku nawarstwionych trudności psychologicznych dziecka (np.niska samoocena) , praca z całym systemem rodzinnym: terapia rodzin lub psychoedukaja rodziny, praca z systemem szkolnym nad wytworzeniem właściwych postaw wobec dziecka.
Tiki F 9 STiki przemijające 195.
0.
Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne) 195.
1.
Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette a) oraz inne i nieokreślone tiki.
Etiologia-nie jest do końca poznana, przybywa danych na genetyczne uwarunkowanie (zwłaszcza zespołu Gillesa de la Tourette a) oraz zaburzeń dotyczących głównie układu dopaminergicznego w mózgu.
Kryteria diagnostyczne Występowanie mimowolnych, szybkich, nawracających i nierytmicznych ruchów, które obejmują ograniczone grupy mięśni lub produkcji wokalnej o tym samym charakterze, w niektórych postaciach dołączanie się koprolalii (przymus powtarzania słów wulgarnych) .
Nagły początek, przejściowy i ograniczony charakter.
Powtarzalność, brak rytmiczności i celowości.
Zanikanie w czasie snu, nasilanie się w stresie oraz możliwość dowolnego reprodukowania tików lub powstrzymywania się od nich na krótki okres CZASU.
Wykluczenie neurologicznego tła zaburzeń.

Leczenie: selektywne blokery receptora dopaminergicznego (haloperidol, pimozyd.
Onyksem, psychoterapia behawioralna, terapia rodzinna i psychoedukaja rodziny, a także praca z systemem szkolnym nad zrozumieniem i tolerancją wobec zaburzeń.
Omćwimy teraz ostatnie z zaburzeń psychicznych należące do psychiatrii dziecięcej tj.: .
Zaburzenia hiperkinetyczne 190 Zaburzenia aktywności i uwagi 190.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
 • leczenie tików nerwowych u dzieci
 • mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
 • przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe
 • zaburzenia zachowania rozpoczynajace sie w dziecinstwie
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynajace sie w dziecinstwie
 • zaburzenia z dziecinstwa
 • zaburzenia rozpoczynajace sie w dzieciństwie
 • zaburzenia mieszane u dzieci
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynajace sie separacja w dziecinstwie
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynajace sie
 • regulacja emocji w dziecinstwie
 • brak mifosci w dziecinstwie a dorosfosc
 • nst tj loc:LT
 • mieszane zaburzenia zachowania nieokreśłone
 • mieszane zaburzenia zachowania i emocji terapia u dzieci
 • mieszane zaburzenia emocji dziecka
 • leczenie nawracających tików u dzieci
 • F98 9 nieokreslone zaburzenia emocji i zachowania rozpoczynajace sie
 • brak milosci dziecinstwo psycholog

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

DZIECI EPILEPTYCZNE
4. Przyczyny skierowania dzieci do poradni psychologicznych
3. Zaburzenia w zachowaniu się dzieci normalnych
2. Klasyfikacja
ZAGADNIENIA OGÓLNE
WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGU KLINICZNO-WYCHOWAWCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
PSYCHOKOKEKTURA ZABURZEŃ REAKTYWNYCH NA PODŁOŻU NIEDOROZWOJU UMYSŁOWEGO I ZMIAN ORGANICZNYCH
FORMY ODpZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNBGO W PSYCHOZACH ENDOGENNYCH
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI ODDZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNEGO W KLINICE PSYCHIATRYCZNEJ
PROBLEMY ZWIĄZANE Z KONTROLĄ DYNAMIKI ZABURZEŃ ZACHOWANIA ORAZ KONTROLĄ EFEKTÓW TERAPEUTYCZNYCH

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna