Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych. | Psychologia kliniczna

Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych.

Brak lub utrata potrzeb seksualnych (obejmuje oziębłość, osłabienie pożądania) .
Jest to objaw podstawowy, a nie wtórny.
Nie wyklucza możliwości osiągania satysfakcji ze współżycia, ale powoduje, że mniej jest prawdopodobne zainicjowanie kontaktu seksualnego.
W ostatnich latach obserwuje się nasilenie tego zaburzenia.
W Polsce dotyczy ono 359 kobiet i I/%mężczyzn.
Awersja seksualna Polega na odczuwaniu silnych negatywnych uczuć do kontaktów seksualnych.
z partnerem, a niekiedy i do jego osoby.
Pojawia się lęk o takim nasileniu, że pacjent unika współżycia.
Przyczyną są najczęściej czynniki partnerskie.
Awersję seksualną należy różnicować z zespołami depresyjnymi, fobiami, ukrytą homoseksualnością.
Rokowanie jest niepewne, a leczenie długotrwałe.
Brak radosnego przeżywania Reaktywność seksualna jest prawidłowa, orgazm może być osiągany, ale pacjent nie odczuwa przyjemności.
Tego typu skargi częściej zgłaszają kobiety.
Przyczyną mogą być czynniki partnerskie, poczucie winy.
Brak reakcji genitalnejU mężczyzn głównym problemem są zaburzenia erekcji członka: trudność w powstaniu erekcji lub jej utrzymaniu.
Jeżeli erekcje są prawidłowe w trakcie snu, pu obudzeniu się czy w masturbacji, to można podejrzewać tło psychogenne.

Zaburzenia te dotyczą około 10%populacji mężczyzn, ich rozpowszechnienie zwiększa się w miarę upływu lat.
Istnieje ponad 100 chorób mogących być przyczyną zaburzeń erekcji, a także wiele czynników psychogennych.
Dzięki nowym metodom leczenia uzyskuje się dobre wyniki u ponad 90%leczonych.
U kobiet głównym problemem jest suchość pochwy (upośledzone zwilżanie) .
Przyczyny mogą być zarówno psychogenne, jak i organiczne (np.infekcje niedobór estrogenów) .
Zaburzenia orgazmu Orgazm albo nie występuje, albo jest znacznie opóźniony.
W przypadku kobiet zaburzenie to może mieć charakter pierwotny (kobieta nigdy nie miała orgazmu również w trakcie snu, aktywności masturbacyjnej) , wtórny oraz sytuacyjny.
Z raportów socjoseksuologicznych z lat dziewięćdziesiątych wynika, że pierwotny brak orgazmu dotyczy 4-10%populacji, , a sytuacyjny-do ZO%.
Wiele jest możliwych przyczyn tego zaburzenia.
W przypadku mężczyzn częściej spotyka się opóźniony wytrysk, a rzadziej brak wytrysku.
W Polsce dotyczy to 7, 6%mężczyzn, z przewagą w późniejszym wieku.
Przyczynami mogą być czynniki organiczne (np.leki, choroby) , psychogenne (np.leki, rygoryzm religijny) , uwarunkowania masturbacyjne, zaburzone relacje partnerskie.
Wytrysk przedwczesny Niezdolność do kontrolowania wytrysku nasienia w stopniu zapewniającym obu partnerom satysfakcjonujący stosunek seksualny.
Najczęściej do wytrysku dochodzi tuż po immisji członka do pochwy lub po kilku ruchach frykcjnych, ale zdarzają się wytryski przed stosunkiem albo bez erekcji członka.
Zaburzenie często spotykane, dotyczy do/, populacji mężczyzn.
Przeważają przyczyny psychogenne.
Rokowanie jest bardzo dobre, dzięki możliwości stosowania różnych metod leczenia.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • awersja seksualna
  • obraz kliniczny zaburzen seksualnych
  • brak radosnego przeżywania
  • brak radosnego przeżywania\
  • mąż 73l obojętny uczuciowo i seksualnie
  • obraz kliniczny zaburzeń seksualnych brak lub utrata potzeb seksualnych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Omamy.
Rodziny rozbite
Osobną grupę złudzeń, które również nie świadczą o patologii, stanowią złudzenia uwarunkowane przez nastawienie.
Złudzenia i omamy.
Struktura spostrzeżenia, w porównaniu z wrażeniem, jest jakzścioworóżna i bardziej złożona.
TEORIE SYSTEMOWE
Spośród różnych procesów poznawczych znacznie donioślejsza rola od wrażeń przypada spostrzeżeniom.
Uwagi ogólne o procesach poznawczych i zaburzeniach spostrzegania.
Proces chorobowy a zmiany trwale.
Drugi ważny warunek w relacji terapeutycznej

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 25, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna