Zaburzenia seksualne. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia seksualne.

Wprowadzenie.

Seksuologia jest dziedziną wiedzy i sztuki lekarskiej, która rozwinęła się w zasadzie w XX wieku.
Jej pionierami byli głównie psychiatrzy, ale dość szybko przybrała charakter interdyscyplinarny.
Jest re zatem nauka młoda, ale jej historia nie jest znana lekarzom, dlatego warte poznać najważniejsze postacie i fakty z nią ZWIĘZ (OC.
1886 – Richard van KraT-Ebing publikuje Psychopatia Sexualis.
1895 – Zygmunt Freud ujawnia wyniki badań nad histerią.
1896 – Henry Havelock-Ellis wydaje Studies in the Psychology of Sex.
1900 – Zygmunt Freud przedstawia interpretację marzeń sennych.
1904 – August Forel publikuje Sexual Problems.
1906 – Iwan Bloch tworzy pojęcie seksuologii w ujęciu międzydyscyplinarnym.
1913 – Albert Moll tworzy Międzynarodowe Towarzystwo Badań Seksuologicznych.
1919 – Magnus Hirschfeld tworzy Instytut Wiedzy Seksualnej w Berlinie.
1936 – Van de Velde publikuje Małżeństwo Doskonałe.

1927- Wilhelm Reich publikuje The function of the orgasm.
1931- Powstaje pierwsza klinika seksuologiczna w Amsterdamie.
1947 – Alfred Kinsey tworzy Instytut Badań Seksuologicznych przy Uniwersytecie Indiana.
1966 – William Masters i Wirginia Johnson publikują pracę-ocenianą jako przełom w seksuologii-Współżycie seksuane człowieka.
1978 – Powstaje The World Association in Sexology, które organizuje międzynarodowe kongresy naukowe.
Ostatni z nich-XIII, odbył się w 1997 r.w Walencji.

W Polsce pionierem seksuologii był Tadeusz Bilikiewicz, wykładający seksuologię na AM w Gdańsku, który w 1969 r.opublikował znane dzieło Klinika nerwic płciowych, z jego inicjatywy powstała specjalizacja-seksuologia.
Drugim pionierem jest 8.
Popielski, od 1962 r.
Prezes Koła Seksuologżw Polskich przy/O Towarzystwa Świadomegz Macierzyństwa.
W 1963 r.pojawia się pierwszy specjalista z zakresu seksuologii-K.lmieliński, a w 1973 r.powstaje pierwszy w kraju Zakład Seksuologii Akademii Medycznej w Krakowie, którego był kierownikiem, a później stworzył (i dotąd nim kieruje) Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich’enuum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
W 1991 roku powstało Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, którego pierwszym prezesem został Zbigniew Lew-Starowicz.
W 1994 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany pierwszy specjalista krajowy w zakresie seksuologii, został nim 2.
Cew-Starowicz.
W Polsce uprawnienia do leczenia zaburzeń seksualnych można uzyskać na podstawie specjalizacji z seksuologii lub certyfikatu seksuologa klinicznego przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zygmunt freud seksuologia
  • henry ellis seksuolog
  • kiedy powstało polskie towarzystwo seksuologiczne
  • lmieliński
  • międzynarodowe towarzystwo seksuologii
  • seksuologia a psychologia freud

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I ICH TŁO ŚRODOWISKOWE
b. Opieka psychologiczna. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb
Rozpoznanie lekarskie: zespół neurasteniczno-hipochondryczny u osobnika infantylnego.
Dla ilustracji podamy dwa przypadki enuresis leczone w Poradni przy Zakładzie Psychologii Klinicznej UJ.
DZIECI NIEDOSTOSOWANE SPOŁECZNIE. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Pschologia kliniczna
3. Testy psychometryczne
Rozdział II NIEKTÓRE PROBLEMY TEORII ZACHOWANIA
zespól Gansera--pseudodemencja PSYCHOLOGIA KLINICZNA
chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna