Zaburzenia snu. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia snu.

Rozpowszechnienie zaburzeń snu jest znaczne: w przypadku bezsenności chorobowość roczna wynosi 35’%, w tym u polowy badanych bezsenność jest ciężka, hipersomnie natomiast, czyli nadmierna senność w ciągu dnia, stwierdza się u 7.
I’%populacji ogólnej.
Rozpowszechnienie poszczególnych zaburzeń snu podano w tabeli 3.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń snu narasta w miarę starzenia się.
Aktualna Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Snu obejmuje 88 różnych sobaczeń.
Są to: 1) dysomnia, czyli pierwotne zaburzenia snu nocnego i/lub zaburzenia czuwania w ciągu dnia: 2) parasomnia, czyli niepożądane zjawiska okresowo występujące podczas TU, 3) zaburzenia snu wtórne do schorzeń psychicznych lub somatycznych.
Skrócony przegląd kategorii uwzględnionych w międzynarodowej klasyfikacji przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.
Klasyfikacja i rozpowszechnienie zaburzeń snu.
Podajemy w kolejności: po a) rozpoznanie, po b) rozpowszechnienie.
Dysomnia.
Endogenne:
a) bezsenność psychofizjologiczna,
b) 15%leczonych z powodu bezsenności.
a) bezsenność idiopatyczna,
b) 0,03%leczonych z powodu bezsenności.
a) Narkolepsja,
b) 0,06%populacji ogólnej.
a) hipersomnia idiopatyczna,
b) 5-10%zgłaszających się z powodu nadmiernej scnności.
a) bezdcchy obturacyjne,
b) 1-2%populacji ogólnej.
a) okresowe ruchy kończyn,
b) 34%populacji powyżej 60 rż.
a) zespół niespokojnych nóg,
b) 5-15%osab zdrowych, do 20%osób z mocznicą.
Egzogenne:
a) niewłaściwa higiena snu,
b) prawdopodobnie zaburzenie bardzo częste.
a) wpływ substancji o działaniu ośrodkowym,
b) 12%osab zgłaszających bezsenność.Zaburzenia rytmu snu i czuwania:
a) zaburzenia snu związane z pracą zmianową,
b) 2-5%populacji ogólnej.
a) zespół opóźnionej fazy snu,
b) 5-10%leczonych z powodu bezsenności.
Parasomnia.
Parasomnia snu NonREM (zaburzenia wzbudzenia):
a) upojenie przysenne,
b) bardzo częste u dzieci do 5, rż.
a) somnambulizm,
b) do 15%dzieci, do 5%dorosłych.
a) lęki nacne,
b) 3%dzieci, poniżej 1%dorosłych.
Parasomnia snu REM:
a) koszmary nocne,
b) 10-50%do 5, rz 1%dorosłych.
a) parasomnia snu REM,
b) schorzenie rzadkie.
Parasomnia inne:
a) moczenie nocne,
b) 5%do 10, rż., l-3%do 18, rż.
Zaburzenia snu wtórne.
a) w przebiegu zaburzeń psychicznych,
b) 35%zgłaszających bezsenność.
a) w przebiegu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego,
b) częstość występowania różna, np.w chorobie Parkinsonau 60-90%chorych.
a) w przebiegu schorzeń somatycznych,
b) częstość występowania rćżna, np.w przewlekłej zaporowej chorobie płuc u większości pacjentów.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • hipersomnia idiopatyczna
  • podział zaburzen snu
  • zaburzenia snu psychologia
  • parasomnia terapia
  • pierwotna nadmierna senność
  • wtórne zaburzenia snu
  • zaburzenia snu kliniczne klasyfikacja
  • zaburzenia snu rozpowszechnienie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Mechanizm etykietowania społecznego
Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.
Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.
Choroby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych.
Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej".
W pustaci napadowej
Matołectwo endemiczne
Choroby trzustki,
Istnieją ścisłe związki między stanem psychicznym a funkcją układu trawiennego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 21, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna