Różnicowanie. | Psychologia kliniczna

Różnicowanie.

Żarłoczność psychopochodną różnicuje się ze: schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego z nawracającymi wymiotami (nie ma wówczas charakterystycznego obrazu psychopatologicznego i typowych neurotycznych cech osobowościk zaburzeniami osobowości (zaburzenia odżywiania się mogą towarzyszyć uzależnieniu od alkoholu) .

Leczenie.

Postępowanie lecznicze powinno mieć charakter kompleksowy i uwzględniać zarówno somatyczny, jak i psychologiczny aspekt żarłoczności.
Poza metodami terapii behawioralnej stosuje się leki psychotropowe wpływające na stan emocjonalny chorego (np.leki anksjolityczne) , ale również leki przeciwdepresyjne o działaniu anorektycznym, np.tluoksetyna (Prozac, Bioxetiri).

Rokowanie.

U chorych prawidłowo zdiagnozowanych i poprawnie leczonych udaje się uzyskać poprawę.
Trzeba się jednak liczyć z możliwością nawrotów, zwłaszcza w sytuacjach zwiększonego stresu.
Otyłość psychopochodna jest skutkiem przejadania się i reakcją na sytuacje stresowe.
Jak wiadomo, przyczyny otyłości bywają zazwyczaj złożone.
Tutaj będzie mowa o otyłości typu psychogennego, której źródła sięgają często wczesnego dzieciństwa i mają związek z trudnościami emocjonalnymi tego okresu.
Nie chodzi zatem o bulimię, która polega na pochłanianiu olbrzymich ilości pokarmów, lecz o, radzenie sobie”z lękiem, trudnościami w funkcjonowaniu poprzez zbyt częste spożywanie posiłków.
W ten sposób radzą sobie z głodem nikotynowym palacze po odstawieniu tytoniu, a przyrost masy ciała tłumaczą zaniechaniem palenia papierosów.
Nie mieści się też w pojęciu, otyłości psychopochodnej”kompleks problemów psychologicznych związanych ze skutkami nadwagi.
W takich sytuacjach otyłość może być przyczyną nadmiernej wrażliwości na punkcie własnego wyglądu, co.

skutkuje brakiem pewności siebie w kontaktach z ludźmi.
U młodych mężczyzn wskutek przejadania się stwierdza się początki ginekomastii, co rodzi w nich poczucie mniejszej wartości, jest przyczyną zahamowań w kontaktach z dziewczętami itd.
Tak zwane, puszyste”kobiety, na szczęście nie wszystkie, mają opory w nawiązywaniu znajomości z mężczyznami zakładając z góry, że są bez szans.
Jest to oczywiście poważny problem psychologiczny wymagający interwencji psychoterapeutycznej.
Nie należy do otyłości psychopochodnej zaliczać przyrostu masy ciała u chorych leczonych neuroleptykami lub lekami przeciwdepresyjnymi, względnie innymi lekami, np.sterydami.
Otyłość może być przyczyną różnych stanćw psychopatologicznych, np.stanów depresyjnych, lękowych i innych objawów nerwicowych.
Jedną z przyczyn tych zaburzeń bywa narzucanie sobie przez ludzi oty (ych surowego reżimu dietetycznego, a to z kolei wywołuje zaburzenia afektywne (lęk, niepokój, drażliwość, przygnębienie) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • różnicowanie psychologia
  • otyłość różnicowanie
  • leki o działaniu anorektycznym stosowane w leczeniu otyłości
  • leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu otyłości
  • otyłość psychopochodna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Każde zadanie stanowi pewien wzór, w którym znajduje się luka a badany ma ją wypełnić jednym z sześciu podanych poniżej wzoru wycinków o wzorze mniej lub bardziej podobnym do wzoru całości.
Trzecia część wyniku badania zawiera właściwe rozpoznanie,
DZIECI UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO
c. Korygowanie wykroczeń przeciw regulaminowi
Interpretacja: Przyczyny zaburzeń w zachowaniu Marka są złożone.
7. Psychologiczna problematyka resocjalizacji
Mówienie w sytuacji prostego dialogu na tematy dotyczące chorego.
Z tego punktu widzenia mózg nie jest zespołem odrębnych "ośrodków" bądź funkcjonalnie niezróżnicowaną masą tkanki nerwowej.
Podobnie ma się rzecz w przypadku diagnozy funkcjonalnej.
3. Teoretyczne przesłanki diagnozy neuropsychologicznej

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 20, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna