Podział zaburzeń. | Psychologia kliniczna

Podział zaburzeń.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych IT-10 obejmuje następujące grupy (w podrozdziale F 45 cZaburzenia somatyzacyjne (z somatyzacją) Ze strony układu trawiennego: bóle, wzdęcia, odbijania, wymioty, nudności itp.: nieprzyjemne doznania: swędzenie, pieczenie, cierpnięcie, drętwienie, bolesność itp: należą tutaj również wykwity skórne (wysypki) , skargi dotyczące sfery seksualnej i miesiączkowania.
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Niezróżnicowane wielorakie skargi nie układające się w obraz kliniczny snnatyzacji (zmienne, uporczywe) : niezróżnicowane zaburzenia psychosomatyczne.
Zaburzenia hipochondryczne Przekonanie lub obawa występowania poważnej choroby somatycznej, której towarzyszą liczne skargi nie mające uzasadnienia przedmiotowego, błędna interpretacja prawidłowych i pospolitych odczuć.
Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną Podział uwzględnia narząd lub układ uważany przez pacjenta za źródło dolegliwości.
Serce i układ krążenia, gćmy odcinek przewodu pokarmowego, dolny odcinek przewodu pokarmowego, układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, inne narządy i układy.
Uporczywe bóle psychogennePsychalgia, psychugenne bule krzyża lub głowy, zaburzenia bólowe psycho) (CODO.
Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Wszelkie zaburzenia czucia nie spowodowane przyczyną fizyczną i ściśle związane w czasie ze stresującym wydarzeniem (globus hywerizar-wraże.

nie kluchy w gardle utrudniające połykanie) , psychogenny kręcz karku i inne kurczowe zaburzenia ruchowe, świąd psychogenny, psychogenne zaburzenia miesiączkowania, zgrzytanie zębami.
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone (Nie określone zaburzenia psychofizjologiczne lub psychosomatyczne) .
Z komentarza tej samej klasyfikacji wynika, że w podrozdziale F 54 pt: .
Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach”umieszczono takie, łagodne zaburzenia psychiczne”, które trwają przewlekle i mogą odgrywać główną rolę w etiologii chorób somatycznych zamieszczonych w innych rozdziałach ICD-10 (nie dotyczących zaburzeń psychicznych) .
Autorzy klasyfikacji wymieniają takie czynniki, jak zmartwienia, konflikty emocjonalne i obawy.
Choroba somatyczna, w patogenezie której czynniki psychologiczne odegrały rolę, otrzymuje podwójne kodowanie: kod 154 i kod właściwej choroby.
Wymieniono tutaj przykładowo dychawicę oskrzelową, zapalenie skóry i wyprysk, chorobę wrzodową, błoniaste zapalenie jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i pokrzywkę.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • obraz kliniczny zaburzeń psychosomatycznych
 • podział zaburzeń dziecięcych ze względu na etiologie
 • choroby psychosomatyczne podział
 • klasyfikacja who zaburzeń psychosomatycznych wg ICD-10
 • podzial chorob psychicznych psychotyk
 • podzial zaburzen psychicznyc
 • podział zaburzeń ilosciowe jakościowe
 • podział zaburzenia psychiczne
 • psychogenny kręcz karku
 • wysypka psychogenna
 • zaburzenia pod postacią somatyczną

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym.
Specyfika psychiatrycznej pomocy doraźnej.
Doraźna pomoc psychiatryczna.
Odmianą psychoterapii grupowej jest terapia rodzinna i terapia jednej lub kilku grup partnerów małżeńskich.
Psychoterapia grupowa.
Techniki i metody psychoterapii.
Przebieg psychoterapii.
Pacjent.
Pobudzenie może wymagać stosowania środków neuroleptnych.
Omamom mogą towarzyszyć związane z nimi treściowo urojenia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 17, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna