Problem udawania choroby psychicznej (symulacja). | Psychologia kliniczna

Problem udawania choroby psychicznej (symulacja).

Od strony rozpoznawczej problem ten ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza w orzecznictwie dla celów sądowych, prokuratorskich, cywilnych, rentowych itd.
Symulacja zdarza się znacznie rzadziej, niż się powszechnie uważa.
Trzeba jednak pamiętać, że udawanie choroby (symulacja) , jak i wyolbrzymianie rzeczywistych dolegliwości lub objawów (agrawacja) , nie wyklucza istnienia prawdziwej choroby psychicznej.
Znane są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście psychicznie chorych.
Chorzy ci później, przyznają się”do symulowania objawów, są natomiast zupełnie bezkrytyczni wobec rzeczywistych zaburzeń, np.urojeń, omamów itd.
Wykrycie symulacji u osoby dobrze obznajomionej z psychiatrią, nie jest wcale zadaniem łatwym.
Przy badaniu i rozpoznawaniu symulacji jest dobrze pamiętać o następujących zasadach: Symulacja służy zawsze do jakiegoś celu, czyli wypływa z określonych pobudek.
Najczęściej chodzi o zamiar uniknięcia odpowiedzialności karnej.
Przyznanie się badanego do tego, że symulował, nie musi być zawsze dowodem udawania choroby.
Tak jak przyznanie się oskarżonego do winy, nie musi być dowodem dokonania przestępstwa.
Osoba symulująca wystawia na pokaz najcięższe zaburzenia pamięci i orientacji, równocześnie zachowuje zdolność dostosowania do sytuacji i funkjOOOW (1113.
Symulant przeważnie ujawnia wybitne poczucie choroby psychicznej, podczas gdy w większości ciężkich churub umysłowych poczucia tego brak.
Objawy osoby symulującej nie układają się w konsekwentny zespół psychopatologiczny.
Najczęściej tworzą one zespoły sprzeczne w sobie lub nie istniejące.
Rozmowa z osobą podejrzaną u symulację musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie i rozważnie.
Wystrzegać się należy pytań sugerujących objawy psychopatologiczne.
Błędem jest też okazywanie zainteresowania poszczególnym objawom i zachowaniom badanego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • choroba PSYCHICZNA
 • symulacja choroby psychicznej
 • symulowanie choroby psychicznej
 • jak symulować u psychiatry
 • symulacja i agrawacja niedosluchu
 • jak symulowac chorobe u psychiatry
 • psychiatria symulacja
 • jak udawac chorobe od psychiatry
 • jak symulować chorobę psychiczną
 • jak udawać chorobę psychiczną
 • jak udawać u psychiatry
 • yhs-1
 • symulacja zaburzeń pamięci
 • udawanie choroby
 • udawanie choroby psychicznej
 • otępiennej zespołu psychoorganicznego orzecznictwo opinia
 • osoba symulujaca chorobe
 • symulacja choroby psychicznej niechcący
 • osoba symulujaca chorobe nazywa sie
 • psychologia udawanie choroby
 • psychiatria polska symulacja zaburzeń
 • symulacja objawów
 • symulowanie choroby psychicznej w sądownictwie
 • symulowanie choroby psychicznej przypadki
 • symulowanie choroby a zaburzenia psychiczne u młodzieży
 • symulacje omamów
 • symulacja zaburzeń psychicznych
 • jak rozpoznac symulacje zaburzeń pamieci
 • symulacja u psychiatry
 • symulacja psychiatria
 • konsekwencje symulowania choroby psychicznej w celu
 • jak udawać że jest się chorym psychicznie
 • jak symulowac depresje u psychiatry
 • jak symulowac depresje
 • jak symulować chorobę u lekarza psychiatry
 • jak symolowac u psychiatry
 • jak się nazywa osoba symulująca choroby ?
 • jak rozpoznać że osoba symuluje chorobę psychiczna
 • czy jest możliwe symulowanie choroby psychicznej
 • choroby psychiczne w orzecznictwie
 • jak symulowac u psychologa
 • jak udawać chorego psychicznie
 • jak udawać zaburzenia psychiczne
 • jak udawac u psychologa
 • jak udawać psychicznie chorego
 • jak udawac otępienie
 • jak udawać osobe chora psychicznie
 • jak udawac depresje przed biegkym sadowym
 • jak udawac chorobe u psychiatry
 • jak udawać chorobe psychiczna nie chodzic do szkoły

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY
PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY
KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH
VII. ZASADY KOŃCOWE
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU
III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna