Problem udawania choroby psychicznej (symulacja). | Psychologia kliniczna

Problem udawania choroby psychicznej (symulacja).

Od strony rozpoznawczej problem ten ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza w orzecznictwie dla celów sądowych, prokuratorskich, cywilnych, rentowych itd.
Symulacja zdarza się znacznie rzadziej, niż się powszechnie uważa.
Trzeba jednak pamiętać, że udawanie choroby (symulacja) , jak i wyolbrzymianie rzeczywistych dolegliwości lub objawów (agrawacja) , nie wyklucza istnienia prawdziwej choroby psychicznej.
Znane są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście psychicznie chorych.
Chorzy ci później, przyznają się”do symulowania objawów, są natomiast zupełnie bezkrytyczni wobec rzeczywistych zaburzeń, np.urojeń, omamów itd.
Wykrycie symulacji u osoby dobrze obznajomionej z psychiatrią, nie jest wcale zadaniem łatwym.
Przy badaniu i rozpoznawaniu symulacji jest dobrze pamiętać o następujących zasadach: Symulacja służy zawsze do jakiegoś celu, czyli wypływa z określonych pobudek.
Najczęściej chodzi o zamiar uniknięcia odpowiedzialności karnej.
Przyznanie się badanego do tego, że symulował, nie musi być zawsze dowodem udawania choroby.
Tak jak przyznanie się oskarżonego do winy, nie musi być dowodem dokonania przestępstwa.
Osoba symulująca wystawia na pokaz najcięższe zaburzenia pamięci i orientacji, równocześnie zachowuje zdolność dostosowania do sytuacji i funkjOOOW (1113.
Symulant przeważnie ujawnia wybitne poczucie choroby psychicznej, podczas gdy w większości ciężkich churub umysłowych poczucia tego brak.
Objawy osoby symulującej nie układają się w konsekwentny zespół psychopatologiczny.
Najczęściej tworzą one zespoły sprzeczne w sobie lub nie istniejące.
Rozmowa z osobą podejrzaną u symulację musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie i rozważnie.
Wystrzegać się należy pytań sugerujących objawy psychopatologiczne.
Błędem jest też okazywanie zainteresowania poszczególnym objawom i zachowaniom badanego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • choroba PSYCHICZNA
 • symulacja choroby psychicznej
 • symulowanie choroby psychicznej
 • jak symulować u psychiatry
 • jak symulowac chorobe u psychiatry
 • psychiatria symulacja
 • symulacja zaburzeń pamięci
 • jak udawac chorobe od psychiatry
 • udawanie choroby psychicznej
 • udawanie choroby
 • jak symulować chorobę psychiczną
 • yhs-1
 • jak udawać u psychiatry
 • jak udawać chorobę psychiczną
 • psychologia udawanie choroby
 • psychiatria polska symulacja zaburzeń
 • symulacja choroby psychicznej niechcący
 • udawana choroba psychiczna
 • symulacja psychiatria
 • otępiennej zespołu psychoorganicznego orzecznictwo opinia
 • symulacja u psychiatry
 • udawana choroba i konsekwencje
 • symulacja zaburzeń psychicznych
 • symulowanie choroby a zaburzenia psychiczne u młodzieży
 • symulacja objawów
 • symulowanie choroby psychicznej przypadki
 • symulowanie choroby psychicznej w sądownictwie
 • symulowanie horoby
 • Udawana choroba
 • osoba symulujaca chorobe nazywa sie
 • osoba symulujaca chorobe
 • konsekwencje symulowania choroby psychicznej w celu
 • jak symulowac u psychologa
 • jak symulowac depresje u psychiatry
 • jak symulować chorobę u lekarza psychiatry
 • jak symolowac u psychiatry
 • jak się nazywa osoba symulująca choroby ?
 • jak rozpoznać że osoba symuluje chorobę psychiczna
 • czy jest możliwe symulowanie choroby psychicznej
 • choroby psychiczne w orzecznictwie
 • jak udawać chorego psychicznie
 • jak udawać chorobe psychiczna nie chodzic do szkoły
 • jak udawać że jest się chorym psychicznie
 • jak udawać zaburzenia psychiczne
 • jak udawac u psychologa
 • jak rozpoznac symulacje zaburzeń pamieci
 • jak udawać psychicznie chorego
 • jak udawac otępienie
 • jak udawać osobe chora psychicznie
 • jak udawac chorobe u psychiatry

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Inhibitory monoaminooksydazy IMAO).
Długość czasu powrotu równowagi psychicznej po stracie osoby bliskiej w rodzinie
Wpływ na płód i stan zdrowia noworodków.
Leki hamujące selektywnie wychwyt serotoniny (SI-S-HT)
Selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny i serotoniny.
TERAPIA SYSTEMOWA BOVENA
Interakcje trójpierścieniuwych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) .
Wskazania.
Nieselektywne inhibitory wychwytu NA i 5-HT.
Ostre kryzysy w rodzinie mogą być leczone za pomocą interwencji kryzysowej.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna