Psychozy reaktywne właściwe: a. | Psychologia kliniczna

Psychozy reaktywne właściwe: a.

Depresja reaktywna.
b.
Reaktywny zespół paranoiczny.
c.
Reaktywna psychoza schizofrenoidalna (paranoidalna) .
111.
Histeryczne zespoły psychotyczne.
IV.
Zespoły sytuacyjne (pograniczne między reakcją psychotyczną i symulacją) .

Obraz kliniczny.

Ad.
1, a.
Ostra reakcja na stres powstaje nagle w wyniku zadziałania wyjątkowo silnego czynnika psychicznego lub fizycznego (np.katastrofa kolejowa) i trwa od kilku godzin do kilku dni.
Zwykle przejawia się zaburzeniami emocjonalnymi pod postacią paniki, lęku, strachu, niepokoju.
Niekiedy reakcja przybiera charakter, napadu uczuciowego”albo, porażenia emocjonalnego”.
Zachowanie pacjenta uderza nienaturalnym spokojem i zobojętnieniem.
Sprawia wrażenie, pustki emocjonalnej”-zobojętnienie wobec wszystkiego, co go otacza.
W obrazie klinicznym mogą jednak górować zaburzenia napędu psychuruchowego pod postacią nagłego pobudzenia, panicznej ucieczki przed siebie (opisywano np.ludzi, którzy w atawistycznym odruchu fugi wybiegali z płonącego domu wynosząc jakiś mało ważny przedmiot-budzik, pustą teczkę, książkę-będący akurat w zasięgu ręki) , albo osłupienia (stuporu) przypominającego odruch znieruchomienia u owadów.
b.
Zaburzenia przystosowawcze, stanowią również reakcję na stres psychospołeczny.
Ich główną cechą jest nagle zdekompensowanie dotychczas sprawnych mechanizmów przystosowawczych.
Polegają one na pogorszeniu funkcjonowania społecznego, porzuceniu niektórych ról społecznych.
Czynnikami wywołującymi są wydarzenia i trudności życiowe przekraczające indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki, np.rozpad rodziny, utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego, relegowanie ze szkoły lub studiów.
Z punktu widzenia klinicznego może chodzić o reakcje depresyjne, stany lęku, zaburzenia zachowania (antyspołeczne) , wybuchy gniewu, wycofanie się z kontaktów społecznych itp.c.
Reakcje dysocjacyjne mogą przybierać bardzo zróżnicowany obraz kliniczny.
Pod wpływem stresu psychospołecznego mogą się pojawić stany podobne do transu z poczuciem derealizacji i depersonalizacji (wszystko, co chorego otacza, jest obce, odległe, zmienione, sam sobie wydaje się obcy) .
Zaburzenia orientacji i subiektywnie odczuwana utrata kontaktu ze światem realnym bywa przez chorych porównywana do, działania we śnie”.
Określoną wartość diagnostyczną mogą mieć wypowiedzi i zachowania pozostające w treściowym związku z rodzajem wydarzenia stresowego.
Pewna pacjentka, która odczuwała lęk przed powrotem na studia (po dłuższej przerwie) powtarzała wielokrotnie zdanie (persewerując) : , ja będę mogła wrócić na studia, prawda?
W starszym piśmiennictwie krótkotrwałe reakcje psychotyczne określono obrazowym terminem “reakcji krótkiego spięcia”.
Reakcja na stres wyzwala bowiem silną emocję, która nie podlega osobowościowym mechanizmom integracyjnym i kontroli działania.
Przytacza się tutaj niektóre przypadki dezercji z wojska czy z innego posterunku, nagle nieoczekiwa.

re samobujstwa, podpalenia itp.
Do epizodycznych stanów reaktywnych z zaburzeniami świadomości i pamięci zalicza się tzw.afekt patologiczny omówiony przez prof.
Jarosza w rozdziale poświęconym psychopatologii ogólnej.

Ad.
Il.a.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychoza reaktywna
 • zdekompensowac
 • zaburzenia reaktywne zespoły sytuacyjne
 • krótkotrwałe psychozy reaktywne
 • psychoza reaktywna leczenie
 • psychoza histeryczna
 • REAKCJA NA STRES PSYCHOZA
 • zdekompensowac się
 • reakcja krótkiego spięcia
 • psychoza reaktywna schizofrenoidalna
 • ostra psychoza reaktywna
 • stupor reaktywny
 • stres a psychozy reaktywne
 • zdekompensowana mechanizmów przystosowawczych
 • reakcja reaktywna
 • reakcje reaktywne
 • zdekompensowac siw
 • zdekompensowac się psychicznie
 • zaburzenia psychotyczne a malrzenstwo
 • reaktywna psychoza paranoidalna
 • reaktywne reakcje
 • reaktywnie psychozy
 • stres psychoza
 • co to są psychozy reaktywne
 • psychozy reaktywne stres
 • czy konieczne jest leczenie psychozy reaktywnej
 • definicja zdekompensować
 • go-on co il loc:LT
 • histeria zespol psychotyczny
 • histeryczne zespoły psychotyczne
 • jak długo trwa leczenie psychozy reaktywnej
 • krótkotrwała psychoza reaktywna
 • leczenie psychozy reaktywnej
 • leki na psychozę reaktywną
 • ostra psychoza
 • ostra reakcja na stres osłupienie reaktywne
 • ostra reakcja na stres powstaje nagle
 • przelotne psychozy reaktywne
 • psychoza reaktywne
 • zdekompensowania mechanizmów przystosowawczych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Upośledzenie umysłowe.
Otóż wiele wątpliwości i nie rozwiązanych zagadek łączy się z etiologią i patogenezą zaburzeń psychicznych.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.
Mechanizm widzenia centralnego
Myśl etizlugiczna była zawarta w zasadzie w podziale dychotomicznym na zaburzenia psychiczne endo-i egzogenne.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa.
Jedną z odmian zespołu pomrocznego, zwykle płytkiego, jest stan pomroczny psychopochodny (zamroczenie histeryczne) .
Wyobraźnia
Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy
Jakościowe zaburzenia świadomości.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna