Zaburzenia reaktywne. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia reaktywne.

Definicja i pozycja nozologiczna.
O stanach czy zaburzeniach reaktywnych mówimy tradycyjnie w przypadkach objawów wywołanych przez uraz psychiczngy Quvcńorwmw) .
W starszych podręcznikach psychiatrii rozdziały poświęcone rej problematyce opatrywano tytułem, psychozy reaktywne”, aby odróżnić tę kategorię diagnostyczną od nerwic.
Obecnie podejście do tych zaburzeń jest szersze i uwzględnia zespoły psychopatologiczne, które trudno byłoby jednoznacznie określić jako psychozy, .
W Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-10 zrezygnowano z podziału na psychozy i nerwice, c czym pisze prof.
Stefan Leder w rozdziale poświęconym nerwicom.
W polskiej psychiatrii podział ren jednak utrzymuje się, chociaż można się zgodzić.
z zarzutem, że obydwa re terminy nie były i nie są dalej dość precyzyjnie zdefiniowane.
Zaszeregowanie nozolugiczne zaburzeń reaktywnych według kryteriów tradycyjnych oznacza, iż należą cne do objawów psychopatologicznych egzogennych (w odróżnieniu od endogennych) , lecz psychosojogennych, a nie somatogennych.

Klasyfikacja.

W niniejszym podręczniku przyjmujemy podział obowiązujący w Polsce, uzupełniając go o te kategorie rzzpoznawcze, które znajdują się w klasyfikacji międzynarodowej.
Przede wszystkim lepiej unikać określenia, uraz psychiczny”, które jest zbyt ogólnikowe i sugeruje, iż chudzi o silny jednorazowy bodziec.
Chociaż tak rzeczywiście może być (np.katastrofa, klęska żywiołowa, śmierć osoby bliskiej itp) , istnieje wiele przykładów, iż reakcja psychotyczna powstała w wyniku jakiejś sytuacji psychospołecznej (distresu) , trwającej dłuższy CZ’IS.
Podział kliniczny zaburzeń reaktywnych, będący niewielką modyfikacją klasyfikacji zaproponowanej przez M.
Jarosza (19883, przedstawia się następująco: 1.
Epizodyczne stany reaktywne: a.
Ostra reakcja na stres.
b.
Zaburzenia przystosowawcze, c.
Reakcje dysocjacyjne z zaburzeniami pamięci, świadomości i tożsamości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia reaktywne
 • psychozy reaktywne
 • stany reaktywne
 • epilepsja objawy
 • nerwica reaktywna objawy
 • nerwica reaktywna
 • zaburzenie reaktywne
 • mail stany-nuzkove cz loc:NL
 • nerwice stany reaktywne
 • zespoły reaktywne
 • prodej@stany-nuzkove cz loc:NL
 • zaburzenia depresyjne reaktywne
 • zaburzenia reaktywne w psychiatrii
 • zaburzenia psychotyczne reaktywne
 • reaktywne zaburzenia psychopatologiczne
 • mail stany-nuzkove cz
 • psychozy reaktywne objawy
 • zaburzenia psychiczne reaktywne
 • reaktywne zaburzenia depresyjne
 • zabyrzenia reaktywne
 • zaburzenia depresyjno-reaktywne
 • zaburzeniadepresyjnolekowereaktywne
 • zaburzenia leków o depresyjne reaktywne
 • zaburzenia depresyjno-reaktywne-objawy choroby
 • zaburzenia resktywne
 • zaburzenia reaktwne\
 • zaburzenia reaktywna
 • zaburzenia zachowania u dzieci reaktywne
 • zaburzenia reaktywne depresja reaktywna
 • zaburzenia reaktywne to
 • zaburzenia świadomości reaktywne
 • zaburzenia rwaktywne
 • zaburzenia reaktywne u dzieci
 • zaburzenia depresyjno reaktywne leczenie
 • zaburzenia depresyjen reaktywne
 • mail stany-nuzkove cz loc:PL
 • ostra reakcja psychotyczna
 • Problematyka reaktywnego
 • problematyka reaktywnego zaburzen
 • przykładem psychozy reaktywnej
 • zespoły reaktywne psychiatria
 • psychologia kliniczna - zaburzenie depresyjne reaktywne
 • psychopatologia reaktywne zaburzenia zachowania
 • reakcje reaktywne w psychiatrii
 • reaktywne co to oznacza
 • reaktywne zaburzeenia zachowania
 • psychoza reaktywna objawy
 • reaktywne zaburzenia zachowania
 • stany reaktywne w psychiatrii
 • zabiurzenia reaktywne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Jedną z odmian zespołu pomrocznego, zwykle płytkiego, jest stan pomroczny psychopochodny (zamroczenie histeryczne) .
Wyobraźnia
Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy
Jakościowe zaburzenia świadomości.
W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna