Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie. | Psychologia kliniczna

Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie.

U pacjentów z cechami osobowości histerycznej nierzadko występuje szybkie ustąpienie objawów, niekiedy również nawrotów i wystąpienie innych zespołów psychopatologicznych.
U pacjentów, u których decydującą rolę w wystąpieniu objawów odegrały czynniki sytuacyjne, możliwe jest utrwalenie zaburzeń, np.przy braku dostatecznej motywacji do wyzdrowienia lub niewłaściwym postępowaniu lekarzy.
W celu przeciwdziałania takiej możliwości, która może spowodować inwalidztwo, należy dążyć do jak najszybszego usunięcia poszczególnych objawów.
Lekarze niekiedy lekceważą zaburzenia histeryczne i określają je jako ucieczkzwe, życzeniowe lub wręcz agrawacyjne.
Taka postawa personelu medycznego może przeważnie zaciążyć na stosunkach z pacjentami, a także przyczynić się do jatrogenii i powstania niejednej tragedii osobistej, dodatkowo komplikując przebieg i zejście zaburzeń.
Zaburzenia obsesyjna-kompulsyjne(l 42).
Pustać ta charakteryzuje się stosunkowo jednolitym i ograniczonym charakterem objawów oraz niekorzystnym rokowaniem.
Pacjenci odczuwają objawy w postaci natrętnych myśli, impulsów, wyobrażeń i czynności jako niechciane, niepożądane, narzucone i przymusowe, zawierające na ogół irracjonalne treści.
Wywołują one napięcie i niepokój.
Jednocześnie próby przeciwstawienia się im najczęściej zwiększają lęk.
Wewnętrzna walka między dążeniem do kontroli nauęctw a uleganiem im ogranicza stopniowo funkcjonowanie chorego.
Opis ten odnosi się do natręctw występujących w przebiegu nerwicy-niekiedy określanej także jako choroba nauęcrwi nie dotyczy fenomenów anankastycznych(ananke-los, przeznaczenie)występujących także u ludzi zdrowych lub w przebiegu chorób neurologicznych i psychicznych.
N atręc(w a mogą mieć charakter pojedynczych obsesji(myśli, słowa, impulsy, wyobrażenia, wątpliwości)lub ich ciągów oraz kompulsji(działania proste lub czynności złożone).
Obsesje mogą występować samodzielnie lub razem z kompulsjami.
Treści nwręctw są w dużej mierze związane z czynnikami kulturowymi, mogą ulegać zmianom w przebiegu zaburzeń.
Wśród najczęstszych można wymienić myśli związane ze stanem zdrowia, możliwością zakażenia się, zabrudzenia, z zagadnieniami seksualnymi, religijnymi, moralnymi, agresji wobec siebie lub innych, problemami pracy, porządku, czystości, niekiedy abstrakcyjnymi, np.matematycznymi, z koniecznością sprawdzania, upewniania się.
Funkcje intelektualne chorych na nerwicę natręcrw charakteryzują się tendencją do przewagi myślenia abstrakcyjnego, symbolicznego i magicznego, do nadmiernego uogćlniania:może ono być sztywne i jakby pozbawione napięcia emocjonalnego oraz napędu.
Przewaga tego typu myślenia ma być Uem, na którym łatwiej występuje zjawisko, przeżuwania”, rozważania, a także anankastyczneprzymusy kontrolowania, porządkowania i zabezpieczania się przed niepowodzeniem lub poczuciem winy.
Cechy te są zazwyczaj zaznaczone u pacjentów o osobowości anankastycznej, u których stwierdza się także dokładnzść, pedantyczność, sumienność, zasadniczość, upór, agresywność, dążenie do dominacji, nieokazywanie emocji, wysoki poziom aspiracji, sztywne wartości moralne i normy społeczne.
Współczynnik nerwicy natręctw w populacji ogólnej wynosi 0.
8-I’%w praktyce psychiatrycznej-I-29, wśród nerwic-3-(r%.
Występuje równie często u mężczyzn, jak u kobiet.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • postawa agrawacyjna
  • przebieg całowania
  • ananke choroba
  • Czy psycholog moze calowac pacjenta
  • definicja calowanie
  • postawa agrawacyjna definicja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej".
W pustaci napadowej
Matołectwo endemiczne
Choroby trzustki,
Istnieją ścisłe związki między stanem psychicznym a funkcją układu trawiennego.
Choroby narządów wewnętrznych.
Prąd elektryczny.
Ból, zwłaszcza przewlekły, ma niebagatelny wpływ na stan psychiczny.
Zaburzenia psychiczne,
Niedobory witamin.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna