Pacjent w wieku 23 lat. | Psychologia kliniczna

Pacjent w wieku 23 lat.

Student, od kilku tygodni sypia po 4-5 godzin, schudł z powodu braku łaknienia o 3 kg, nie może się skupić podczas lektury fachowej, narzeka na stałe uczucie zmęczenia, apatię, drażnią go ludzie i hałas, wieczorami narasta niepokój, nie może sobie znaleźć miejsca, obawia się, że cierpi na jakąś poważną chorobę, ostatnio kilkakrotnie miał trudności ze wzwodem podczas prób zbliżeń seksualnych.
Pacjent w czasie sesji jesiennej ma przystąpić do nie zaliczonego na wiosnę egzaminu, jego wynik zadecyduje o pozosuniu na uczelni.
Ostatnia dziewczyna powiadomiła go, że jest w ciąży, domaga się od niego zajęcia stanowiska.
Nerwica depresyjna lub w DSM-III-dystymiczna.
Nadal trwają kontrowersje, czy różne postacie depresji są uwarunkowane ich przynależnością do odmiennych jednostek nozologicznych.
W klasyfikacji ICD(wersja Q figuruje nerwica depresyjna, w DSM-Ul nerwica dystymiczna, natomiast w 10, wersji klasyfikacji ICD prawdopodobnie będzie istniał podział na głębokie i łagodne zespoły depresyjne.
W tych ostatnich uwarunkowania zewnętrzne odgrywają decydującą rolę, u chorych zaś, u których one występują, można stwierdzić konstelację określonych cech i zachzwań w dzieciństwie(trudnzści kontaktu, lękliwość, zależność, kłopoty z jedzeniem)oraz działanie takich czynników i wydarzeń, jak:strata matki przed I I, rż” brak bliskich satysfakcjonujących relacji z ludźmi, przynależność do warstw społecznych o niższym statusie i gorszych warunkach materialna-bytowych, obarczenie licznymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.
Przyczynia się to, oprócz innych urazowych doświadczeń, do faktu, że jednostka w zetknięciu się z obiektywnie i dla niej subiektywnie trudnymi sytuacjami będzie prawdopzdobnie postrzegać i oceniać je, siebie, rzeczywistość oraz przyszłość negatywnie i pesymistycznie.
Takim myślom towarzyszy niepokój i obniżony nastrój, co łatwo może się utrwwić, ponieważ chorzy wybiórczo postrzegają i wychwytują ujemne bodźce i sytuacje, zniekształcając ich znaczenie, rolę w swoim życiu, u także częstość występowania.
Mają reż nierzadkzprzekonanie, że własnym działaniem nie są w stanie zmienić swojej sytuacji(, wyuczona bezradność’).
W takim ujęciu czynnikami wyzwalającymi nerwicę depresyjną, trwającą co najmniej kilka miesięcy, mogą być rozmaite wydarzenia życiowe, zwłaszcza o charakterze utraty.
Obraz kliniczny-pacjent zgłasza skargę na uczucia smutku, osamzmieniabezradności, niezadowolenia, niepokoju, niemożności doznania radości i satysfakcji.
Nie wierzy w swoje możliwości, przewiduje niekorzystny przebieg wydarzeń, .

zapatruje się pesymistycznie na przyszłość.
Twierdzi, że nie potrafi się skupić, że niewiele rzeczy go obchodzi i interesuje, że ma duże trudności i opory..
w wykonywaniu swoich obowiązków.
Niekiedy zainteresowania skupiają się prawie wyłącznie na własnej osobie.
Nierzadko obwinia innych za swój stan, ale częściej widzi głćwnie własne błędy i wady.
Zwykle dominuje duża chwiejność nastroju, również aktywność w ciągu dnia ulega znacznym wahaniom, skargi na niemożność zajęcia się czymkolwiek i zaangażowania się w rozmowę lub lekturę nie znajdują potwierdzenia, skargi dotyczące zaburzeń pamięci mają charakter subiektywny.
Często w zgłaszanych dolegliwościach ważne miejsce zajmują bule głowy i w całym ciele, ucisk w klatce piersiowej, niekiedy chorzy eksponują zaburzenia snu(płytki, niespokojny sen, trudność zaśnięcia, nadmierna senność), łaknienia(zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała), a także obniżenie popędu seksuulnego.
Personel medyczny niekiedy odbiera zachowanie się pacjentów jaku demonstracyjne i domagające się.
Przykład.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • wyuczona bezradność

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Brak aktywności i bezczynność chorzy usprawiedliwiają różnymi dolegliwościami hipochondrycznymi.
Postacie kliniczne.
Budowa kości :
Dysfunkcja społeczna.
Wskazują na to badania retrospektywne.
Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna