Mania(zespół maniakalny, epizod maniakalny). | Psychologia kliniczna