Halucynozy(psychozy parafreniczne). | Psychologia kliniczna

Halucynozy(psychozy parafreniczne).

Definicja i pozycja nozologiczna.
Z punktu widzenia nozografii psychiatrycznej nie ma różnicy w obrazie klinicznym między para(rentą(późną)i halucynozą.
Mianem parafrenii, psychozy parafrenicznej, określamy zespół urojeniowo-omamowy odróżniający się jednak od schizofrenii paranoidalnej(albo zespołu paranoidalnego)systematyzacją urojeń oraz brakiem jakościowych zaburzeń toku myślenia w sensie rozkojarzenia, paralogii, objawów rozszczepienia struktury osobowości i schizofrenicznych zaburzeń życia uczuciowego(zblednięcia emocjonalnego, paratymii, ambiwalencji uczuciowej itd).
Zgodnie z polską tradycją i poglądami wielu europejskich psychiatrów rozróżniamy przewlekłą para(renie-psychozę pochodzenia endogennego-o nieznanej dotąd etiologii-oraz zespoły parafreniczne(typu organicznych halucynoz-por.
Klasyfikację Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV), powsujące na tle toksycznym, infekcyjnym, w przebiegu chorób somatycznych i tzw.dysfunkcji mózgu.
Kategoria diagnostyczna, parafrenia”w klasyfikacji DSM-IV nie występuje.
W klasyfikacji ICD-I O “para(renta(późna)”pojawia się w grupie.
Uporczywych(utrwalonych, ang.persistem)zaburzeń urojeniowych”(FZZ), obok paranoi, psychozy paranoidalnej, stanu paranoidalnego i sensytywnego zespołu odnoszącego(parwzia sewsimu).
Nie rozumiem, dlaczego polska redakcja ICD-10 unika polskiego terminu, obłęd”na oznaczenie paranoi?
Z historycznego punktu widzenia termin, para(renta”pochodzi od 1.
Kreapelina(1856-l 926), który z grupy otępienia wczesnego(dememiw prwecca), późniejszej schizofrenii, wyodrębnił tę psychozę zaliczając ją do, obłędu z omamami”(paranoja hallucinawrid\.
Wydzielanie parafrenii jako odrębnej jednostki nozologicznej jest, mimo jednoznacznego stanowiska Kraepelina, wciąż sporne.
Ostrożne stanowisko wobec parafrenii zajął E.
Bleuler, twórca pojęcia, grupa schizofrenii”.
Był skłonny zaliczać para(renie(w liczbie mnogiej)do kręgu schizofrenii, za czym miałoby przemawiać dobre rokowanie i łagodny przebieg tych psychoz.
Piszący te słowa, pozostając wierny szkole, w której wyrósł, uważa para(renie za nieschizofrenicznąpsychozę.
Podsumowując-należałoby podać dwie następujące definicje halucynoz(psychoz parafrenicznych).
Parafenia endogenna jest przewlekłą chorobą psychiczną, rozpoczynającą się zazwyczaj między 40, a 60, cz.(niekiedy później w wieku podeszłym), najczęściej u osób wykazujących cechy osobowości cyklotymicznej(symfonicznej), na której obraz składają się usystematyzowane urojenia prześladowcze, odnoszące(ksobne)i omamy przeważnie słuchowe, smakowe, węchowe i dotykowe przy zachowanej strukturze osobowości, uczucizwoici wyższej i jasnej świadomości.
Halucynoza(polski odpowiednik omamica), zespół parafreniczny, jest psychozą pochodzenia egzogennego(tuksycznegz, infekcyjnego, związanego z chorobami ogólnymi itd), która może wystąpić w każdym wieku, ma przebieg ostry lub podostry, na której obraz składają się usystematyzowane urojenia prześladowcze, odnoszące(ksobne)i omamy wszystkich zmysłów, włącznie ze wzrokowymi(w rzadkich postaciach tzw.halucynozy wzrokowej)przy zachowanej strukturze osobowości, uczuciowości wyższej i jasnej świadomości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • halucynozy
 • halucynoza
 • zespół parafreniczny
 • parapsychoza
 • halucynoza organiczna psychologia kliniczna
 • zespól parafreniczny
 • psychoza parafreniczna
 • psychozy parafreniczne
 • Schizofrenia parafreniczna
 • psychoterapia psychoza urojeniowa
 • psychologia-kliniczna likala com halucynozypsychozy-parafreniczne
 • psychologia-kliniczna likala com 342
 • sensytywny zespół odnoszący
 • haliucynozy
 • zespol parafreniczny czy nalezy sie renta
 • stany parafreniczne
 • zespol sensytywny
 • sensytywny zespół urojeń odnoszących
 • zespół parafreniczny przyczyny
 • zespół parafreniczny-leczenie
 • zespół parefreniczny
 • zespoły parafreniczne
 • schizofrenia paranoidalna nozologicznie
 • schizofrenia paranoidalna nozologiczne
 • choroba parapsychoza
 • •Sensytywny zespół urojeń odnoszących
 • rokowanie po halucynozie pasożytniczej
 • psychoza przyczyny
 • psychoza para
 • psychoza kreapelina
 • przewlekłe halucynozy
 • powikłania halucynozy
 • parafrenii
 • parafrenia psychoza
 • parafrenia psychiatria
 • parafrenia przyczyny
 • parafrenia paranoidalna
 • jak żyć z parafenią
 • haluzynozy
 • halucynozy (psychozy parafreniczne)
 • halucynoza pasożytnicza
 • halucynoza egzogenna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

6. Problem biologicznych uwarunkowań uspołecznienia
5. Kary i nagrody w wychowaniu
4. Nagrody i kary a teoria uczenia się
c. Wychowanie i wpływy nie zamierzone
3. Środowiskowa geneza uspołecznienia
Asocjalność przestępcza
PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY USPOŁECZNIANIA I PROBLEMATYKA RESOCJALIZACJI
c. Praca resocjalizacyjna w więzieniach po roku 1956
a. Działalność Wydziału Polityczno-Wychowawczego
2 Oceniając więziennictwo angielskie w Izbie Lordów,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna