Etiologia i patogeneza. | Psychologia kliniczna

Etiologia i patogeneza.

W rozważaniach nad etiologią paranoi i zaburzeń paranoicznych brane są pod uwagę zarówno czynniki biologiczne, jak i szeroko pojęte czynniki psychospołeczne.
W odniesieniu do paranoi prawdziwej panuje przekonanie, że jest to psychozą…
endogenna, jakkolwiek naturd uwarunkowań biologicznych nie jest jasna.
Większa niż w populacji liczba zaburzeń psychicznych wśród krewnych chorych ną.
paranoję wskazuje na udział czynnikćw genetycznych w jej etiologii.
Wśrud czynników psychospołecznych znaczące miejsce zajmuje patologia więzi rodzinnych, cc jest przyczyną wytworzenia się u dziecka poczucia braku.
podstawowego bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka.
Narastająca frustracja, bezsilność i agresja stają się nie do zniesienia i prowadzą do dominacji projekcji nad innymi mechanizmami obronnymi.
Równie ważny w kształtowaniu..
paranoicznej postawy wobec świata jest mechanizm uczenia i naśladownictwa.
Dzieci wzrastające w atmosferze nieufności, podejrzliwości, przekonaniu o grożącym ze strony tłoczenia niebezpieczeństwie, uczą się tych postaw ud najbliższych.
Zniekształcony obraz świata prezentowany przez rodziców przyjmują jako własny.
Mechanizm uczenia społecznego, paranoicznych”postaw wobec otoczenia dotyczy także całych grup społecznych, takich jak etniczne grupy mniejszościowe, sekty religijne oraz społeczności emigrantów.
Te ostatnie żyją w atmosferze izolacji społecznej i kulturowej, pogłębionej barierą językową, a jednocześnie w poczuciu winy za porzucenie ojczyzny.
Członkowie tych grup są szczególnie narażeni na powstawanie zaburzeń paranoicznych, co potwierdzają badaniu empiryczne.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH
VII. ZASADY KOŃCOWE
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU
III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3
Mimo przedstawionego wyżej zastrzeżenia, odnoszącego się do Art. 4,
ASPEKTY MORALNE ZAWODU FARMACEUTY

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna