Leczenie. | Psychologia kliniczna

Leczenie.

Postępowanie lecznicze będzie zależało od postaci psychozy schizofrenicznej, ud czasu trwania i nasilenia objawów.
U chorych z lżejszym przebiegiem, kiedy zachowane jest przynajmniej częściowo poczucie choroby i motywacja lu leczenia, można włączyć leki przeciwpsychotyczne(neuroleptyki)w warunkach laboratoryjnych.
Jeżeli objawy są burzliwe, chorzy są pobudzeni i zagrażają zdrowiu oraz życiu innych osób, a także własnemu życiu(autoagresja), decydujemy się na leczenie szpitalne, niekiedy wbrew woli chorego.
Leczenie od samego początku powinno być kompleksowe, tj.obejmujące psychofarmakoterapię i psychoterapię z elementarni sojoterapii.
Wybór leku nie jest sprawą prostą.
Na rynku jest wiele leków o różnym profilu i sile działania.
W paranoidalnej psychozie włączamy leki o silnym wpływie przeciwwytwórczym.
W warunkach polskich najczęściej stosuje się pochodne fenniazyny(chlorpromazyna, perfenazyna, pernazyna).
Jeżeli leki z tej grupy zawodzą, można włączyć leki nowszej generacji, np.klozapinę, risperidon.
U chorych pobudzonych stosuje się pochodne butyrofenu(np.haloperidol), ale także pochodne tioksantenowe, np.klopentiksol.
Dostępne są leki z rej grupy o przedłużonym działaniu(Clopixcl acuphase-amp, 0.05 co 3 dni domięśniowo).
U pacjentów zahamowanych(katatonia hipukinetyczna)i u tych, u których górują objawy negatywne(osiowe), dobry efekt uzyskujemy stosując pochodne benzamidu(Sulpiryd), zaś z pochodnych fenotiazyny małe dawki flufenazyny lub pipotiazyny.
Jeżeli w obrazie klinicznym stwierdza się obniżenie nastroju, można zastosować z grupy fenotiazynowej tiorydazynę, lewopromazynę, a z grupy tioksantenowejflupentiksol(Fluanxol).
Z nowszych lekćw zachęcające wyniki leczenia uzyskuje się po risperidonie(Rispolept), który działa zarówno na recepty D, (w układzie dopaminergicznym), jak i na receptory 5-HT, , (w układzie serotoninergicznym).
Chorych włączamy w szpitalu lu społeczności leczniczej, stosujemy terapię grupową, terapię zajęciową, a niekiedy psychoterapię indywidualną.
Metody rehabilitacji są dzisiaj bardzo zróżnicowane i rozbudowane(pisze o tym doc.
T. Stańczakcwa).

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Jakościowe zaburzenia świadomości.
W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa
Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej
Uwagi ogólne o ustaleniu rozpoznania.
Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna