Kryteria diagnostyczne schizofrenii. | Psychologia kliniczna

Kryteria diagnostyczne schizofrenii.

Od czasu klasycznego opisu klinicznych cech schizofrenii podanego przez Bleulerawielu autorów dążyło w latach późniejszych do uściślenia kryteriów diagnostycznych rej grupy psychoz.
Jest to szczegulnie ważne dla celów naukowych, statystycznych i epidemiologicznych.
Do najbardziej znanych należą kryteriacRDĆ Oesearch Diagnostic Criteria), kryteria Feighnera, kryteria Taylora i Abramsa, kryteria patgnomoniczne Schneidera, kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV i Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10.
Twórcy Klasyfikacji ICD-10 piszą, że choć nie można wskazać żadnych ściśle pało gnomonicznych objawów schizofrenii, dla celów praktycznych przydatny może być podział wymienionych objawów na grupy, które mają specjalne znaczenie w rozpoznawaniu schizofrenii i często występują razem.
Objawami, które można uznać za kryteria ICD-10, są:a)echo myśli, nasyłanie i zabieranie myśli oraz odsłonięcie myśli:b)urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, wyraźnie odnoszone do ruchów ciała lub kończyny względnie do szczególnych myśli, działań i odczuć:spostrzeżenia urojeniowe:c)głosy omamowe, komentujące na bieżąco zachowanie pacjenta lub dyskutujące o pacjencie między sobą, albo innego typu głosy omamowe pochodzące z pewnych części ciała:d)utrwalone urojenia innego rodzaju, których treść jest niedosrosowanakulturowo i zupełnie niemożliwa do zaistnienia, jak:urojenia tożsamości religijnej lub politycznej, albo nadludzkich mocy czy zdolności(np.zdolności do oddziaływania na pogodę lub pozostawania w łączności z przybyszami z innego świata):e)utrwalone omamy z zakresu jakiegokolwiek zmysłu, jeżeli towarzyszą im albo zwiewne i współuksztahowane urojenia bez wyraźnej treści afektywnej, bądź utrwalone myśli nadwartościowe, albo gdy występują codziennie od tygodni lub miesięcy:f)przerwy lub w osobistą wraz z uogólnionym lękiem, przygnębieniem cncz zaabsorbowaniem sobą, może wyprzedzać wystąpienie objawów psychotycznych o tygodnie, a nawet miesiące.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • diagnostyka schizofrenii
 • schizofrenia kryteria diagnostyczne
 • kryteria diagnostyczne schizofrenii
 • kryteria schizofrenii
 • kryteria feighnera
 • schizofrenia kryteria diagnozy
 • schizofrenia kryteria icd-10
 • urojenia oddzialywania
 • schizofrenia kryteria icd 10
 • schizofrenia kryteria rozpoznania
 • schizofrenia kryteria diagnostyczne icd-10
 • schizofrenia kryterium diagnostyczne
 • schizofrenia kryteria
 • schizofrenia kliniczna
 • schizofrenia icd 10
 • definicja schizofrenii icd 10
 • kryteria schizofrenii icd 10
 • kryteria rozpoznania schizofrenii
 • diagnostyka achizofrenii
 • diagnoza DSM-IV schizofrenia kryteria
 • kryteria diagnostyczne dsm iv schizofrenia
 • kryteria diagnostyczne schizofrenii icd 10
 • kryteria diagnostyczne schizofrenii icd-10
 • kryteria diagnostyczne schizofrenii wg icd
 • kryteria diagnoza schizofrenia
 • kryteria diagnozowania schizofrenii
 • kryteria diagnozy schizofreni
 • kryteria rozpoznanaia schizofrenii
 • urojenia oddzialywania mocy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa
Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej
Uwagi ogólne o ustaleniu rozpoznania.
Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera.
Pamięć

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna