Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są: | Psychologia kliniczna

Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są:

predyspozycja genetyczna oraz uszkodzenie mózgu we wczesnym okresie życia.
W następstwie interakcji tych czynników i ich patogennego wpływu dochodzi do zaburzenia rozwoju i lateralizacji mózgu.
Konsekwencją tego jest zmniejszenie liczby neuronów i pojawienie się nieprawidłowości w zakresie połączeń neuronalnych w strukturach korowych płatów czołowych i skroniowych, a także w zakresie przekażnicrwa korowa-limbicznego.
Hipotezę, że schizofrenia jest chorzbą związaną z zaburzeniem rozwoju mózgu(ang.neurodevelupment disorder), mówi się o koncepcji neurorozwojowej, wysunęli wprawdzie przed 10 lat psychiatrzy brytyjscy i amerykańscy(Murrayi Lewis oraz Weinberger), lecz trzeba w tym miejscu przypomnieć, że o takiej możliwości pisali znacznie wcześniej polscy psychiatrzy J.
Mazurkiewicz(twórca koncepcji dyssulucji aktywności korowa-psychicznej), M.
Kaczyński(twórca pojęcia “wczesnej schizofrenii”)i T.
Bilikiewicz(twurca warstwzwej, etioepigenetcznejstruktury schizofrenii, w której tzw.li warstwa mieściła organiczne czynniki etiopatogenetyczne schizofrenii).
Szczególnie doniesie są badania nad genetyką schizofrenii, które zdają się wskazywać, że, geny podatności na schizofrenię”mogą się znajdować w niektórych regionach chromosomu 6, 8 i 23.
Sprzężenie genetyczne pomiędzy predyspozycją do schizofrenii, a krótkim ramieniem chromosomu 6 mogłoby dotyczyć miejsc związanych z układem HLA genów zgodności tkankowej.
Wskazuje to na ewentualny udział procesu autoimmunolugicznego w patogenezie schizofrenii, o czym była mowa.
Wracając do koncepcji, tzw.schizofrenii neurorozwojowej, ktćra jest ciągle jeszcze pojęciem hipotetycznym, można się w niej dopauzeć potwierdzenia opinii wypowiedzianej przeze mnie na początku rozdziału, że bleulerowska, grupa schizofrenii”jest niehomogenną grupą chorób.
Istniałyby co najmniej trzy postacie:wrodzona, czyli neurorozwojowa, postać z początkiem w okresie dorosłości oraz schizofrenia o późnym początku, rozpoczynająca się po 60, rż. Mówiąc o konstytucjonalnej predyspozycji do zachorowania na schizofrenię, należy wspomnieć c zależnościach między budową ciała a występowaniem psychozy.
Z badań Kretschmera(niemiecki psychiatra, 1888-1964)wiemy, że u chorych na schizofrenię spotyka się częściej typ budowy leptosomicznu-astenicznej, niż pyknicznej(50, 3:lk/%).
Ten sam badacz, najwybitniejszy przedstawiciel konstytucjonalizmu, wykazał zależność między osobzwością a psychozą.
U chorych na schizofrenię spotyka się częściej schizoidalne(lub łagodniej wyrażone-schizotymiczne)rysy osobowości, chociaż nie dowiedziono w tym zakresie ścisłych korelacji.
Wśród koncepcji podkreślających rolę czynników psychospołeczny c h w powstaniu zaburzeń schizofrenicznych nie można pominąć uznawanego przez psychoanalityków poglądu, że schizofrenia jest regresją do stadium narcystycznegolub jeszcze głębiej.
Pomijając doktrynalny i niekiedy spekulatywny słownik psychoanalizy, można się zgodzić, że środowisko rodzinne i panująca w nim atmosfera emocjonalna(klimat emocjonalny)może wpływać niekorzystnie na rozwój osobowości poprzez brak uczuciowej akceptacji, przez częste przeżywanie lęku i obawy, czy np.rodzice nie rozwiodą się, przez zbyt autorytatywne i apodyktyczne traktowanie przez matkę lub oboje rodziców, przez różnego rodzaju deprywacje i frustracje potrzeb itd.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • neurorozwojowa koncepcja schizofrenii
  • Kaczyński M Symptomatologia wczesnej schizofrenii
  • mioklonie i budowa asteniczna
  • pojęcie schizofrenii wg mazurkiewicza

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie.
Hiperkinetyczne zaburzenia zachowania
Leki tymoprofilaktyczne.
Leczeniem zajmują się wyspecjalizowane ośrodki leczenia AIDS.
Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego
c. Zachowanie i samoregulacja ośrodkowa
Każde zadanie stanowi pewien wzór, w którym znajduje się luka a badany ma ją wypełnić jednym z sześciu podanych poniżej wzoru wycinków o wzorze mniej lub bardziej podobnym do wzoru całości.
Trzecia część wyniku badania zawiera właściwe rozpoznanie,
DZIECI UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO
c. Korygowanie wykroczeń przeciw regulaminowi

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 21, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna