Etiologia i patogeneza. | Psychologia kliniczna

Etiologia i patogeneza.

Poglądy dotyczące przyczyn powstawania psychoz schizofrenicznych można(według Pużyńskiego, 1986)ująć w trzy grupy:1.
Schizofrenia jest chorzbą o przyczynach endogennych(dziedziczna-metabolicznych).
2. Schizofrenia jest psychozą egzogenną tzn.związaną z działaniem czynników zewnętrznych, wśród których wymienia się:zakażenia, zwłaszcza wirusowe(np.wirusami powolnymigzaburzenia immunologiczne, nLm, zjawiska związane z autoagresją:zatrucia pochodzenia metabolicznego lub egzogennego w ścisłym sensie.
Schizofrenia jest grupą zespołów psychopatologicznych, stanowiących jedną z form reakcji psychicznych, jako wyraz dostosowania się jednostki do środowiska(etiologia psychogenna), które występują u osób wykazujących “predyspozycję”do takich reakcji, przy czym predyspozycja ta ma oznaczać:istnienie wrodzonych cech(konstytucyjnych)osobowości(np.osobowość schizotymiczna według Kretschmera):istnienie swoiście ukształtowanej w, schizolreniogennych”warunkach środowiskowych, zwłaszcza rodzinnych we wczesnym dzieciństwie, struktury osobowości.
Udział czynników genetycznych w powstawaniu psychoz schizofrenicznych jest niewątpliwy.
Potwierdzają to zarówno lekarze praktycy, jak i wspomniane wyżej badania naukowe.
Wnioski z tych badań są jednak zróżnicowane, co wynika mJn, ze stosowania przez badaczy rożnych kryteriów diagnostycznych i traktowania bleulerowskiej, grupy schizofrenii”jako jednostki nozologicznej.
Mimo istniejących różnic w prowadzonych na świecie badaniach rodzinne występowanie schizofrenii nie ulega wątpliwości.
Przykład adoptowanego potomstwa matek chorujących na schizofrenię dowodzi, że czynnik dziedziczny dochodzi do głosu ze wzmożoną siłą niezależnie od warunkżw, w jakich były wychowywane obciążone dziedzicznie dzieci.
Z drugiej strony warunki wychowania mogą pogarszać lub poprawiać skutki obciążenia biologicznego.
Z prowadzonych badań wynika, że przekazywana jest nie tyle podatność na schizofrenię, ile skłonność duwystąpienia różnych zaburzeń objawiających się, poza psychozami schizofrenicznymi, takimi zachowaniami, jak:trudności przystosowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia z pogranicza psychoz, a także innymi psychozami.
Nie zzstał dotąd poznany sposób przekazywania tej podatności.
Możliwe są trzy sposoby:1)rozłączna heterogennoić(różne geny, różne churobyg 2)monogeniczność(jeden gen recesywny lub dominujący o różnej ekspresji i peneuacjik 3)wieloczynnikowa poligeniczność z efektem pługowym-liczne geny możliwe różne kombinacje ich wpływu, wpływ fennypowy po przekroczeniu pewnego progu.
Możliwe są również różne mieszane sposoby przekazywania, np.poligeniczny z jednym genem o dominującym znaczeniu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • schizofrenia
  • etiologia i patogeneza schizofrenii
  • poglądy na etiologię psychologia kliniczna
  • poglądy na etiologie schizofrenii
  • etiologia psychoz schizofrenicznych
  • etiologia i patogeneza psychoz
  • osobowość schizotymiczna
  • www etiologia psychogenna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Środki psychozotwórcze.
Inne leki psychotropowe.
Leki przeciwparkinsonowskie.
ŚMIERĆ DZIECKA
Objawy uboczne i powikłania.
ŻAŁOBA O CHARAKTERZE PATOLOGICZNYM w rodzinie przybiera następujące formy
Leki pobudzające (psychostymulujące).
Leki nootropowe, prokognitywne (geriatryczne).
Raphel wymienia inne reakcje rodzinne, które wpływają na sposób przeżywania bólu
Objawy uboczne (niepożądane).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 20, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna