Etiologia i patogeneza. | Psychologia kliniczna

Etiologia i patogeneza.

Poglądy dotyczące przyczyn powstawania psychoz schizofrenicznych można(według Pużyńskiego, 1986)ująć w trzy grupy:1.
Schizofrenia jest chorzbą o przyczynach endogennych(dziedziczna-metabolicznych).
2. Schizofrenia jest psychozą egzogenną tzn.związaną z działaniem czynników zewnętrznych, wśród których wymienia się:zakażenia, zwłaszcza wirusowe(np.wirusami powolnymigzaburzenia immunologiczne, nLm, zjawiska związane z autoagresją:zatrucia pochodzenia metabolicznego lub egzogennego w ścisłym sensie.
Schizofrenia jest grupą zespołów psychopatologicznych, stanowiących jedną z form reakcji psychicznych, jako wyraz dostosowania się jednostki do środowiska(etiologia psychogenna), które występują u osób wykazujących “predyspozycję”do takich reakcji, przy czym predyspozycja ta ma oznaczać:istnienie wrodzonych cech(konstytucyjnych)osobowości(np.osobowość schizotymiczna według Kretschmera):istnienie swoiście ukształtowanej w, schizolreniogennych”warunkach środowiskowych, zwłaszcza rodzinnych we wczesnym dzieciństwie, struktury osobowości.
Udział czynników genetycznych w powstawaniu psychoz schizofrenicznych jest niewątpliwy.
Potwierdzają to zarówno lekarze praktycy, jak i wspomniane wyżej badania naukowe.
Wnioski z tych badań są jednak zróżnicowane, co wynika mJn, ze stosowania przez badaczy rożnych kryteriów diagnostycznych i traktowania bleulerowskiej, grupy schizofrenii”jako jednostki nozologicznej.
Mimo istniejących różnic w prowadzonych na świecie badaniach rodzinne występowanie schizofrenii nie ulega wątpliwości.
Przykład adoptowanego potomstwa matek chorujących na schizofrenię dowodzi, że czynnik dziedziczny dochodzi do głosu ze wzmożoną siłą niezależnie od warunkżw, w jakich były wychowywane obciążone dziedzicznie dzieci.
Z drugiej strony warunki wychowania mogą pogarszać lub poprawiać skutki obciążenia biologicznego.
Z prowadzonych badań wynika, że przekazywana jest nie tyle podatność na schizofrenię, ile skłonność duwystąpienia różnych zaburzeń objawiających się, poza psychozami schizofrenicznymi, takimi zachowaniami, jak:trudności przystosowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia z pogranicza psychoz, a także innymi psychozami.
Nie zzstał dotąd poznany sposób przekazywania tej podatności.
Możliwe są trzy sposoby:1)rozłączna heterogennoić(różne geny, różne churobyg 2)monogeniczność(jeden gen recesywny lub dominujący o różnej ekspresji i peneuacjik 3)wieloczynnikowa poligeniczność z efektem pługowym-liczne geny możliwe różne kombinacje ich wpływu, wpływ fennypowy po przekroczeniu pewnego progu.
Możliwe są również różne mieszane sposoby przekazywania, np.poligeniczny z jednym genem o dominującym znaczeniu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • schizofrenia
  • etiologia i patogeneza schizofrenii
  • poglądy na etiologię psychologia kliniczna
  • poglądy na etiologie schizofrenii
  • etiologia psychoz schizofrenicznych
  • etiologia i patogeneza psychoz
  • osobowość schizotymiczna
  • www etiologia psychogenna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

1. Niszczenie życia prenatalnego
I. WARTOŚĆ I NIENARUSZALNOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO
DEONTOLOGIA A PRAWO NATURALNE Magdalena SZYMAŃSKA
II. POLEMIKA W ASPEKCIE ETYKI LEKARSKIEJ
UWAGI POLEMICZNE DO ARTYKUŁU "SUMIENIE W MEDYCYNIE" - R. TOMCZAKA
Zakończenie
Dr Jack Kevorkian ze Stanów Zjednoczonych
W tym przypadku można sądownie pozbawić rodziców ich władzy nad dzieckiem.
Umysł i uzdrawianie, Limbus, Bydgoszcz 1994, s. 66, 54
Filozofia medycyny

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 20, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna