Osie diagnostyczne DSM-IV przedstawiają się następująco | Psychologia kliniczna

Osie diagnostyczne DSM-IV przedstawiają się następująco

(l 994 k 1.
Zespoły kliniczne (clinical disorders) i inne stany mogące zainteresować k*s*.
Il.
Zaburzenia osobowości i upośledzenia umysłowe.
Ul.
Stany ogólnomedyczne (generał medical condirions) .
IV.
Problemy psychospołeczne i środowiskowe.
V.
Poziom funkcjonowania.
Z praktycznego punktu widzenia wielką zaletą systemu DSM-IV jest możliwość (a nawet konieczność) określania nasilenia poszczególnych objawów, czynników i zespołów, jak również funkcjonowania społecznego.
Autorzy DSM zalecają posługiwanie się w tych celach odpowiednimi skalarni kwantyfikującymi poszczególne objawy.
Największe znaczenie mają kryteria diagnostyczne, które opierają się precyzyjnie bądź na występowaniu jakiegoś objawu, bądź na jego braku (tzw.kryterium wyłączające) .
Do sprawy tej będziemy jeszcze wracali, gdyż autorzy podręcznika umówili się, że będą w miarę możności w poszczególnych rozdziałach uwzględniali kryteria amerykańskiej klasyfikacji, chociaż pierwszeństwo dajemy Międzynarodowej Klasyfikacji WHO ICD-I 0.
Chodzi o to, aby polski absolwent znał DSM w ogólnych zarysach i umiał się nim posługiwać zarówno w Polsce, gdzie DSM zyskuje coraz więcej zwolenników, jak i w innych krajach, w których amerykańska klasyfikacja zadomowiła się już ud dawna.
Nawiasem mówiąc, wiele redakcji naukowych czasopism psychiatrycznych wymaga od autorów posługiwania się kryteriami DSM.
W podręczniku posługujemy się podziałem zaburzeń psychicznych przyjętym powszechnie w Polsce.
Nie odbiega on jednak w sposób zasadniczy ci podziałów międzynarodowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • osie diagnostyczne
 • osie DSM
 • osie dsm iv
 • psychologia kliniczna dsm iv
 • dsm iv osie
 • osie diagnostyczne dsm iv
 • dsm iv oś 1
 • stan ogolnomedyczny
 • osie w dsm iv
 • oś i dsm iv
 • PROBLEMY PSYCHOSPOLECZNE I SRODOWISKOWE
 • DSM 4 OPIS OSI
 • osie psychologia
 • problemy psychospołeczne i środowiskowe
 • osie w dsm-iv
 • Oś I – Zaburzenia kliniczne
 • zaburzenia osobowości według dsm v
 • oś iv – problemy psychospołeczne i środowiskowe
 • oś psychologia kliniczna
 • dsm oś I zaburzenia kliniczne
 • oś w DSM IV
 • oś w psychologii
 • osie diagnostyczne dsm
 • osie psychologii
 • osie diagnostyczne dsm iv czernikiewicz
 • osie diagnostyczne w dsm iv
 • osie kliniczne
 • osie dsm 4
 • osie klinicze
 • osie dsmiv
 • kryteria diagnostyczne według dsm-iv problemy psychospołeczne i środowiskowe
 • DSM IV zalety
 • dsm iv osiowe
 • dsm iv oś iv
 • DSM IV oś I
 • dsm iv klasyfikacja
 • dsm iv - opis osi
 • dsm 4 osie
 • dsm 4 oś
 • dsm objawy z osi I
 • dsm oś 4 problemy psychospołeczne i środowiskowe
 • dsm oś iv
 • klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD -10
 • klasyfikacja zaburze
 • klasyfikacja dsm iv osie
 • jak posługiwać się dsm iv
 • dsm-V osie
 • dsm-iv oś 4
 • dsm v oś I i II
 • dsm psychologia

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie.Choroba Pieką.
Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja.
Upośledzenie umysłowe
Zaburzenia zachowania 191.Wyróżnia się kilka postaci depresji według J.
Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych 181.
Cykl życia rodziny Poniżej przedstawimy fazy cykly życia rodziny według 1.Psychiatria dzieci.
Obraz kliniczny i różnicowanie.Kryteria diagnostyczne trwałych zmian osobowości po chorobie psychicznej
Drobne nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych.
Psychoterapia
Psychopatologia i syndromologia ogólna.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 12, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna